Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Modelo OSI

i-rochiño
November 21, 2023
450

Modelo OSI

i-rochiño

November 21, 2023
Tweet

Transcript

 1. Entre as decisi´ ons de dese˜ no est´ an... 1.

  control de hardware 2. control de fluxo 5 de 24
 2. Entre as decisi´ ons de dese˜ no est´ an... 1.

  control de hardware 2. control de fluxo 3. control de software 5 de 24
 3. O jitter ref´ ırese a ... 1. software 2. protocolos

  3. incertidume na velocidade 9 de 24
 4. A latencia v´ en sendo... 1. tempo 2. QoS 3.

  incertidume na velocidade 10 de 24
 5. O modelo OSI... 1. ´ e te´ orico 2. ´

  usase en TCP/IP 12 de 24
 6. O modelo OSI... 1. ´ e te´ orico 2. ´

  usase en TCP/IP 3. non ten capas, ten niveis 12 de 24
 7. O nivel 1 de OSI... 1. corrixe erros 2. detecta

  erros 3. ningunha resposta ´ e correcta 13 de 24
 8. As especificaci´ ons el´ ectricas... 1. falan de tama˜ nos

  de conectores 2. van en modo simplex 14 de 24
 9. As especificaci´ ons el´ ectricas... 1. falan de tama˜ nos

  de conectores 2. van en modo simplex 3. te˜ nen que ver con voltaxes. 14 de 24
 10. A capa 2 do modelo OSI... 1. corrixe erros 2.

  detecta erros 3. ambas respostas son correctas 15 de 24
 11. O nivel de enlace... 1. adxunta cabeceira 2. engade cola

  3. ambas respostas son correctas. 16 de 24
 12. A trama Ethernet... 1. usa a MAC 2. usa IP

  3. ambas respostas son correctas 17 de 24
 13. Ethernet ´ e ... 1. a capa f´ ısica de

  TCP/IP 2. a capa de enlace de TCP/IP 18 de 24
 14. Ethernet ´ e ... 1. a capa f´ ısica de

  TCP/IP 2. a capa de enlace de TCP/IP 3. ningunha resposta ´ e correcta. 18 de 24
 15. Un porto... 1. ´ e unha IP resumida 2. pode

  estar escoitando 3. ten valores superiores a 70000 22 de 24
 16. O protocolo HTTP... 1. non deber´ ıa usarse 2. xestiona

  IP 3. manexa m´ aquinas remotas 23 de 24