Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Servizos SSH e FTP

i-rochiño
January 30, 2019

Servizos SSH e FTP

i-rochiño

January 30, 2019
Tweet

More Decks by i-rochiño

Other Decks in Education

Transcript

 1. PAM ´ e ... 1. sistema de acceso remoto 2.

  sistema de autenticaci´ on 2 de 11
 2. PAM ´ e ... 1. sistema de acceso remoto 2.

  sistema de autenticaci´ on 3. sistema de transmisi´ on de ficheiros 2 de 11
 3. Tunneling permite ... 1. enviar unha p´ axina web encriptada

  2. encapsular o contrasinal do root 3 de 11
 4. Tunneling permite ... 1. enviar unha p´ axina web encriptada

  2. encapsular o contrasinal do root 3. viaxar por un proxy sen cifrar 3 de 11
 5. Usamos FTP para ... 1. autenticar usuarios 2. crear certificados

  seguros SSL 3. ningunha das anteriores ´ e correcta 4 de 11
 6. Para a transferencia segura de ficheiros podo usar ... 1.

  SSH 2. Telnet 3. todas as respostas son correctas 5 de 11
 7. Podo usar Telnet para ... 1. conectarme nunha rede locala

  2. conectarme por internet 3. todas as respostas son correctas 6 de 11
 8. No modo de conexi´ on pasivo en FTP ... 1.

  existe unha conexi´ on de datos e outra de control 7 de 11
 9. No modo de conexi´ on pasivo en FTP ... 1.

  existe unha conexi´ on de datos e outra de control 2. os datos e os comandos usan o mesmo porto 7 de 11
 10. No modo de conexi´ on pasivo en FTP ... 1.

  existe unha conexi´ on de datos e outra de control 2. os datos e os comandos usan o mesmo porto 3. dist´ ınguese da activa nos portos que usa o do cliente 7 de 11
 11. Un exemplo de ferramenta que usamos para SSH ... 1.

  Putty 2. Filezilla 3. chroot 8 de 11
 12. Se traballo en FTP en modo activo ... 1. o

  servidor emprega portos maiores ca 1024 9 de 11
 13. Se traballo en FTP en modo activo ... 1. o

  servidor emprega portos maiores ca 1024 2. o cliente emprega portos maiores ca 1024 9 de 11
 14. Se traballo en FTP en modo activo ... 1. o

  servidor emprega portos maiores ca 1024 2. o cliente emprega portos maiores ca 1024 3. servidor e cliente empregan un porto maior ca 1024 9 de 11
 15. Unha conexi´ on f´ ora de banda significa ... 1.

  que non consume datos 2. que usa portos maiores de 1024 10 de 11
 16. Unha conexi´ on f´ ora de banda significa ... 1.

  que non consume datos 2. que usa portos maiores de 1024 3. ningunha das respostas ´ e correcta 10 de 11