Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FTP en irochiño

i-rochiño
February 28, 2024
650

FTP en irochiño

i-rochiño

February 28, 2024
Tweet

Transcript

 1. Para acceder a un FTP... 1. necesito ter conta no

  cliente 2. necesito ter conta no servidor 2 de 11
 2. Para acceder a un FTP... 1. necesito ter conta no

  cliente 2. necesito ter conta no servidor 3. podo non ter conta de usuario 2 de 11
 3. O acceso an´ onimo ... 1. ´ e tan seguro

  coma o outro 2. ´ e moi inseguro 3 de 11
 4. O acceso an´ onimo ... 1. ´ e tan seguro

  coma o outro 2. ´ e moi inseguro 3. ´ e seguro por ir por TCP 3 de 11
 5. Un servidor FTP... 1. necesita unha m´ aquina dedicada 2.

  pode instalarse nun m´ obil 4 de 11
 6. Un servidor FTP... 1. necesita unha m´ aquina dedicada 2.

  pode instalarse nun m´ obil 3. non precisa de conexi´ on en rede 4 de 11
 7. Comandos que podo usar en FTP ... 1. get, put

  2. ls, mkdir 3. todos os anteriores 5 de 11
 8. A comunicaci´ on cliente-servidor... 1. faise toda polos mesmos portos.

  2. o cliente abre un porto e o servidor outro. 6 de 11
 9. A comunicaci´ on cliente-servidor... 1. faise toda polos mesmos portos.

  2. o cliente abre un porto e o servidor outro. 3. precisa de dous tipos de conexi´ on. 6 de 11
 10. Se un cliente recibe un ficheiro temos... 1. conexi´ on

  de control. 2. conexi´ on de datos. 7 de 11
 11. Se un cliente recibe un ficheiro temos... 1. conexi´ on

  de control. 2. conexi´ on de datos. 3. ambas respostas son correctas. 7 de 11
 12. O cliente inicia ambas conexi´ ons no... 1. modo activo.

  2. modo pasivo. 3. ambos modos. 8 de 11
 13. O porto 20 do servidor ´ usase ... 1. modo

  activo. 2. modo pasivo. 9 de 11
 14. O porto 20 do servidor ´ usase ... 1. modo

  activo. 2. modo pasivo. 3. ambos modos. 9 de 11
 15. Se te˜ no un usuario con chroot... 1. pode navegar

  s´ o nun directorio. 2. pode navegar libremente polo servidor. 10 de 11
 16. Se te˜ no un usuario con chroot... 1. pode navegar

  s´ o nun directorio. 2. pode navegar libremente polo servidor. 3. pode subir ao directorio pai. 10 de 11
 17. Se non te˜ no configurado chroot ... 1. pode navegar

  s´ o nun directorio. 2. pode subir ao directorio pai do servidor. 3. ambas son incorrectas 11 de 11