Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dapper_-_Devnot_Presentation.pdf

Mert Metin
November 20, 2022

 Dapper_-_Devnot_Presentation.pdf

Mert Metin

November 20, 2022
Tweet

More Decks by Mert Metin

Other Decks in Programming

Transcript

 1.  ORM Nedir?  Dapper ORM Nedir?  Dapper ile

  ORM Araçlarının Kıyaslanması  Dapper Temel Özellikleri  Dapper – Execute Methods  Dapper – Query Methods  Dapper – Stored Procedure  Dapper – Join İşlemleri  Dapper - Async
 2. Object Relational Mapping Nesne yönelimli programlama(OOP) ile veri tabanımız arasında

  bağ kurar ve veri tabanı yönetimini yapabilmeyi sağlar. Veri tabanımızda oluşturulan her bir tabloya karşılık kod tarafında bir sınıf oluşturma işidir. Kod tarafındaki nesne <=> Veri tabanındaki nesne
 3.  Hibernate – Java  JPA – Java  NHibernate

  - .NET Framework  Entity Framework - .NET Framework  Propel - PHP  Dapper - .NET Framework
 4.  Stack Overflow yazılımcıları tarafından geliştirildi.  .NET platformu için

  geliştirildi.  Açık kaynak – Open source  Kolay kullanılabilir  Lightweight – Basit ve hızlıdır  King of Micro ORM
 5.  ADO.NET tabanlıdır bu yüzden ADO.NET sorgularını yapabiliriz.  CRUD

  işlemleri yapabiliriz.  Basit ve hızlıdır.  Entity Framework'e ait CodeFirst yaklaşımındaki gibi veri tabanı oluşturma işlemi yapmaz.  IDbConnection interfacesi veri tabanı işlemlerini yapmak ve bağlantı oluşturmak için Dapper extend etmiştir.  Asenkron işlemleri destekler.  Liste döndürecek sorgular için Linq yapısını kullanabiliriz.  Parametre kullanma özelliği, SQL Injection'dan korur.  Stored Procedure ile çalışır.
 6.  Execute metodu, bir veya birden fazla çalışacak sorgular için

  kullanılır.  Bu metodun geri dönüş tipi integer olup, etkilenen satır sayısını döndürür.  Insert, Update, Delete sorgularında ve Stored Procedure yapılarında kullanılır.  ExecuteScalar: Sorgudan tek bir değer döndürür.  ExecuteReader: Select sorgularının sonucunu getirir.
 7.  Query Metotları bir sonuç kümesi döndürür. Dönen sonucu, veri

  tabanımıza karşılık gelen model sınıfları ile eşleştirir.  Select işlemlerinde kullanılır.  Query  QueryMultiple: Birden fazla sql sorgusu çalıştırılabilir.  QueryFirst  QueryFirstOrDefault  QuerySingle  QuerySingleOrDefault
 8. Metot Veri Yoksa Tek Veri Birden Fazla Veri Single Hata

  Tek Veri Hata First Hata İlk Veri İlk Veri SingleOrDefault Varsayılan Tek Veri Hata FirstOrDefault Varsayılan İlk Veri İlk Veri
 9. Asenkron metotların sonu Async ile biter. Dönüş tipi Task olmakla

  birlikte .NET'te bulunan async ve await keywordleri kullanılır. Metot Asenkron Karşılığı Execute ExecuteAsync ExecuteScalar ExecuteScalarAsync ExecuteReader ExecuteReaderAsync Query QueryAsync QueryFirst QueryFirstAsync QueryFirstOrDefault QueryFirstOrDefaultAsync QuerySingle QuerySingleAsync QuerySingleOrDefault QuerySingleOrDefaultAsync QueryMultiple QueryMultipleAsync