Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Educació digital en l'adolescència

Evaristo
April 22, 2024

Educació digital en l'adolescència

"Educació digital en l'adolescència", títul de la meva contribució a la II Jornada sobre avenços en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil. Dedicada a l'impacte de la tecnologia i les xarxes socials en la salut mental infanto-juvenil. Celebrada el 18 d'abril de 2024 a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Evaristo

April 22, 2024
Tweet

More Decks by Evaristo

Other Decks in Education

Transcript

 1. Educació digital a l’adolescència 1ª Taula: Què fem amb les

  pantalles? Evaristo González Prieto, professor. Sempre aprenent.
 2. * L’experiència dels darrers 25 anys utilitzant les TIC de

  forma intensiva amb l’adolescència en un institut públic d’educació. * Impuls i gestió de projectes TIC. * L’observació i el contacte amb l’adolescència dins i fora de les aules. * Els àmbits universitaris de recerca. * Els aprenentatges amb estudiants de Màsters universitaris per a professorat. * El seguiment de l’actualitat i de persones expertes amb idees diverses. * Sempre aprenent. Aquesta trobada és un bon lloc. Gràcies a: -Terrassa- - les solucions no són fàcils però han de ser possibles, on les opinions són lliures i sota la responsabilitat personal -
 3. * des del treball amb l’adolescència, * sense solucions màgiques

  ni manuals infal·libles, * amb informacions i opinions alienes i pròpies, * amb propostes de textos que poden interessar, * …i si, amb tot, es provoquen dubtes i punts de vista diferents, endavant! Punts de partida:
 4. Propietat de Alejandro Piscitelli, professor i fi lòsof argentí especialitzat

  en nous mitjans. Cita inclosa en la seva xerrada al CEJFE, Barcelona 11/04/2024.
 5. Adolescència… Educació Pantalles salut mental Digital Crisi Què fer? -

  vivim en un món ràpid i complexe, amb canvis continus. Com ens adaptem amb mentalitat oberta?
 6. Mirades al nostre voltant adolescent - L’ús i incorporació de

  tota nova tecnologia ha generat una revolució en aquell moment i en els posteriors. I també cert pànic moral -
 7. * Ràpida immersió global de tothom en la societat digital.

  Tot amb suposats avantatges i gratis. Control i algoritmes? * Sense gaire o nul·la formació digital prèvia. * Deixant moltes empremtes digitals: per exemple, per alimentar la IA. * Adolescència totalment digital en famílies amb educació analògica. Tothom, en un món digital. Mentre tant, molts centres educatius amb dubtes. * En contextos personals i socials diversos: pobresa, riquesa, violències, racismes, fachosfera, migracions, masclismes, hipersexualitzacions, farsants… * Dubtar i fer-se preguntes signi fi ca aprendre. On som? - amb professionals de l’educació, sanitat i d’altres serveis, implicats, en actitud ds servei, amb ganes de seguir aprenent i millorant.
 8. novetats i canvis importants en tot nomofòbies i dependències accés

  a d’altres mons soledat en companyia digital seqüeles positives i/o negatives circulacions in fi nites molts avenços horitzontalitat comunicativa i efectes diversos narcisisme i “venda” pròpia aprenentatges continus Què tenim?
 9. * Mòbils: o prohibits, o restringits, o amagats, o fent-los

  servir per a activitats educatives molt concretes. * Tendències diverses amb l’ús de la resta de dispositius i wi fi : potser en certa regressió quan mai les aules havien estat millor equipades. * Potser, cert augment de l’ús de materials impresos i d’escriptura tradicional. *Certa por entre sectors docents a la IA generativa-XatGTP. * Davant la situació actual, amb polèmiques i pressió d’alguns sectors de l’opinió pública: contenció i manca de riscos. En aquests moments, mentre estem aquí, en aules adolescents:
 10. “La juventud continúa siendo el sector de la población española

  que más lee en su tiempo libre. Así, el índice de lectores comprendidos entre los 14 y los 24 años alcanza el 74 %” a article,SGCTIE, 05/02/2024
 11. * En caída libre las actividades que exigen atención concentrada.

  * Todo lo que exige profundidad se resiente. * Inundación de información: o detección de la manipulación o vivir manipulados. * Los móviles nos ofrecen más lo fácil que lo importante. * Al cerebro, en proceso continuo, no le queda tiempo para los enlaces asociativos. any 2023
 12. * El narcisismo digital es una corrupción de la atención.

  * Nuestra vida existe si la mostramos a los demás. * Las redes sociales basadas en Skinner: estímulo- respuesta. Refuerzos inmediatos. Likes. * Pérdida continua de horas de sueño.
 13. * Els documents d’autoritats i persones expertes que ofereixen pautes.També,

  docents amb bons pràctiques. *Educar en ciutadania digital: per sobre de tot, ètica i respecte als drets de les persones (presencials/digitals). *INCÒGNITES: com s’educa en digital enmig de més prohibicions i no amb l’exercici de responsabilitats apreses amb l’ús i l’acompanyament des dels centres educatius? Propostes educatives:
 14. any 2020 Un llibre-denúncia perills i greus conseqüències de les

  pantalles si es promouen de forma acrítica ———— “nuestros hijos son cada vez más ‘imbéciles' a causa del consumo digital”. en Rev. Educación 3.0
 15. * Estamos viviendo tiempos realmente inquietantes caracterizados por una profunda

  confusión y desorientación. Y el uso de las pantallas en niños y adolescentes no hace sino agravar el problema: impacto negativo de la digitalización. * Relación entre exposición a pantallas con: conducta suicida y redes sociales, salud mental, ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, autolesiones, insatisfacción corporal, autoestima (Instagram). en infància i adolescència:
 16. * “Mejor becas para actividades extraescolares que no dineros para

  dispositivos en las escuelas”. * “Redes sociales: mujeres y experiencias negativas frente a hombres y positivas”. * Citas de: Byung-Chul Han (la sociedad del cansancio), Manfred Spitzer (Demencia digital) y de Michel Desmurget (la fábrica de cretinos digitales). en infància i adolescència:
 17. Ja en anglès. Aquí: 29 de maig article, NATURE, 29/03/2024

  font principal: article, EL PAIS, 06/04/2024
 18. article a EL PAIS 14/02/2024 ‘Our examination of student outcomes

  and phone bans has revealed an inverse relationship: the more a country bans phones, the lower their PISA score'. article, BERA, 15/02/2024
 19. Oportunitats i optimisme amb l’adolescència - Conèixer l’adolescència actual i

  real: diversa. - Contactar, escoltar, entendre, acompanyar, con fi ar. - Analitzar l’ús de pantalles veient-les en companyia. - Acords amb pautes consensuades i revisables. - Possibilitats des de l’optimisme en un món canviant. Propostes:
 20. Treball artístic de re fl exió amb alumnat de quart

  d’ESO, any 2021 -performance: l’adolescència des de dins- enllaç al video (durada,14:11) Propostes des de les aules:
 21. Deconstrucció del que hi ha darrera de les pantalles Oferir

  eines per analitzar i actuar davant el fl ux de continguts Regulacions externes i també autoregulacions Aprendre amb l’ús: avantatges i perills “L’atracció” del no estímul sentit comú Propostes per a les aules:
 22. I, sempre, el bon exemple del professorat també amb pantalles

  article, EL PAÍS, 22/07/2022 article, EL PAÍS, 27/03/2022 CAL professorat informat, format, sempre aprenent, empàtic, proper, guia de continguts que connectin amb el món en què vivim. Propostes per a les aules: -negatiu- -positiu-
 23. Propostes per a les aules: Llegir, provocar a estudiants amb

  lectures, consultar, compartir xarxes, fonts d’informació i comentar-ho en grup: conclusions. article, The Conversation, 04/03/2024 -Marta Peirano -Carissa Véliz -Helga Nowotny -etc. article, EL DIARIO.ES, 13/04/2024
 24. En resum: * La tecnologia, inventada per humans, necessita de

  la nostra màxima atenció, d’interaccions, continguts i dades. Pofessionals de l’enginyeria, de la psicologia i economistes ofereixen i rendibilitzen tot, també a nosaltres (amb o sense ètica). * En un món digital, regular amb lleis és imprescindible. Però la globalització i els interessos busquen formes d’aconseguir els seus propòsits, legals, alegals o il·legals. * Interrogant sobre qui assumeix en l’adolescència: * l’educació digital i en ciberconvivència, * l’educació mediàtica, * l’educació sobre el clima, * l’educació sexo-afectiva i relacional. Totes lligades en certa mida, amb alguns aspectes que s’interrelacionen amb la tecnologia. * Postura personal: a favor d’educar de forma plani fi cada, responsable i crítica amb l’ús actiu de les pantalles (fent-les servir al centre). Propostes:
 25. Es un nuevo libro, un mani fi esto fi losó

  fi co contra todo lo que supuestamente nos hace más productivos y modernos. Un ensayo audaz en defensa del silencio, la lentitud, la soledad, la introversión y la naturaleza. Y, para acabar: ¡SILENCIO! Nou repte per a adolescents: a vegades, desconnexió de pantalles i connexió interior.
 26. A la vostra disposició: Gràcies [email protected] xarxa X (antic Twitter):

  @EvaristoG https://cibercomunicacioneducativa.blogspot.com/ Positivisme Optimisme Ment oberta Sentit crític i, SEMPRE…educar