Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen tarkoittaa jakamista niin, että antaa muille tekijänoikeuslakia laajempia oikeuksia teoksen hyödyntämiseen. Siihen on olemassa neljä ehtoa, jotka määritellään Creative Commons -lisenssillä. Diasarja esittelee avointa jakamista etenkin oppilaitosten näkökulmasta, mutta lisenssiä käytetään laajasti mm. julkishallinnossa. Lisää tällaisia päivittyviä diasarjoja löydät blogini koulutusdiojen sivulta. Siellä on tämän diasarjan yhdeydessä myös aiheesta kirjoittamani artikkeli suomeksi ja ruotsiksi sekä useita blogipostauksia: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Matleena Laakso

April 15, 2024
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit Huhtikuu 2024 Matleena Laakso

  Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva: Claudio Ruiz, CC BY-SA
 2. Tämä diasarja päivittyy Lisää päivittyviä ohjeita verkon sovelluksista, avoimesti jaettuna

  ja etenkin opetuskäytön näkökulmasta löydät Matleenan blogisivulta: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Listauksen kohdasta Avoin jakaminen löydät mm. viimeisimpiä blogikirjoituksia aiheesta.
 3. Jakaminen on osa kulttuuriamme ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon

  jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä harto.wordpress.com ”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida saavuttaa samaa tietomäärää, kuin aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.” Petteri Mikkonen www.aikajaavaruus.fi ”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla on aina perustunut siihen, että opimme toisiltamme ja välitämme osaamistamme yli sukupolvien.” Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA) opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 4. Avoimen oppimisen historiaa avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa • 1990-luvun lopulla monet yliopistot (esim.

  MIT) tekivät periaatepäätöksen avata kurssimateriaalit avoimiksi. • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien käsite (OER, Open Educational Resources). • Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista. • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit. • 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä. • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä. • UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019)
 5. UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019) Ilmari Jauhiainen (CC BY-SA): avointiede.fi/fi/ajankohtaista/unescon-suositus-avoimista-oppimateriaaleista

  ”Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat välillisesti myös organisaatioihin ja yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin. Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää: 1. Valmiuksien lisääminen 2. Tukikäytäntöjen kehittäminen 3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen 4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen 5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.”
 6. Suomen oppilaitosten askeleita • Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee

  avointa jakamista, esim. Tampereen kaupunki 2013 alk. • Jaa jotain –viikko maaliskuisin (Suomessa 2013 alk.) • Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen edellytys. • Korkea-aste: Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation sivustolla laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille, tutkijoille ja organisaatioille: avointiede.fi • Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019): aoe.fi PowerPointin kuvake
 7. #JaaJotain Jaa jotain -viikkoa vietetään vuosittain maaliskuun alussa (4.-8.3.2024). •

  Tavoitteena on, että mahdollisimman moni jakaa tuolloin jotain oppisisältöjään avoimesti verkkoon CC-lisensoituna. • Tapahtuman blogi ja jaetut materiaalit: jaajotain.wordpress.com Kuva: Anne Rongas, CC BY Kuva: www.openeducationweek.org CC BY
 8. Avoimen tieteen suosituksia oppimisen avoimuudelle avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia ja

  antaa opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Suositukset (4/2024 mennessä): • Miten valitset työkalut ja hyvät käytännöt avointen oppimateriaalien tekemiseen? • Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja? • Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten varmistat avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden? • Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua? • Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata? Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa korkea-asteen näkökulmasta, siellä on hyviä ajatuksia muillekin ☺
 9. Avoin tiede: Suositus laadun huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY)

  • ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa. • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa. • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä. • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin. • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.” Tutustu laatukriteerien tarkempaan esittelyyn lähteessä (kuva)!
 10. 2021 EDUCAUSE Horizon Report® 2021 EDUCAUSE Teaching and Learning Edition

  (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition Korkea-asteen asiantuntijoiden vuosittainen raportti opetusteknologian lähivuosista nostaa edellisvuosien tapaan avoimet oppimateriaalit (OER) yhdeksi keskeisistä käytännöistä.
 11. Tekijänoikeuslain tunteminen ei riitä Jos tunnet vain 1960-luvun tekijänoikeuslain lukuisine

  lisäyksineen, se ei auta löytämään tuoretta materiaalia, jota voit hyödyntää. Kommentti ”saa käyttää” omissa materiaaleissa herättää mm. kysymyksiä: Saako muokata? Saako hyödyntää kaupallisesti? Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
 12. Erilaiset merkinnät Tekijänoikeus on aina tekijällä ellei esim. työnantajan kanssa

  ole muusta sovittu. • Oikeuksien siirtämisen sijaan oppimateriaaleissa kannattaa tukea ja suosia CC-lisensoimista. avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimia-oppimateriaaleja-ilman-oikeuksien-siirtoa Creative Commons –lisenssillä annat muille tekijänoikeuslakia laajempia käyttöoikeuksia. • Sopii hyvin yhdessä ja hankkeissa tuotettujen materiaalien lisenssiksi. Uusi www.c-info.fi • Kuvake, jota klikkaamalla saat tekijä- ja käyttöoikeustiedot helposti selville. • Liitettävissä verkkosivulle tai PDF:ään.
 13. Creative Commons Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. Kansainvälinen ja

  epäkaupallinen hanke creativecommons.fi • Kun jaat materiaalejasi. • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Metahakukone: search.creativecommons.org • Suomen julkishallinnon (2014) ja EU:n komission (2014 suositus, 2019 päätös) lisenssisuositukset ovat CC0 ja CC BY. – Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.” – Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.” Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 14. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta

  teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 15. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta

  poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Yleisin →
 16. CC-lisenssin näkyminen verkossa Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein

  edellytetään valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä. • CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina. • CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä. • Esim. sähköisistä kyselytyökaluista lisenssivalinta yleensä puuttuu, sillä käyttöehtojen mukaan muut voivat käyttää avoimesti jaettuja kyselyitä. • Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet sisältöön.
 17. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille,

  kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi • Ulkomaisia OER-sivustoja: www.merlot.org/merlot, www.oercommons.org ja discovery.x5gon.org
 18. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi:

  youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY) • Aineistoja tuottavat arkistot, kirjastot ja museot. Kaikki materiaali ei ole CC-lisensoitua, mutta voit rajata haun avoimiin tai verkkoaineistoihin. • Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu. • Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia perus- ja toisen asteen opetukseen.
 19. Googlen kuvahaku images.google.com ei oletusarvoisesti suodata sisältöjä käyttöoikeuden mukaan. Tehtyäsi

  haun, voit valita Työkalut → Käyttöoikeudet. • Lisenssi on syytä tarkastaa alkuperäisestä lähteestä!
 20. pixabay.com Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia, äänitehosteita ym. • Hakutulosten ensimmäisellä

  rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi. • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 21. Moninaisuutta kuviin genderspectrum.vice.com CC BY-NC-ND • Images of trans and

  non-binary models that go beyond the clichés. • Credit: The Gender Spectrum Collection nappy.co CC0 • Beautiful photos of Black and Brown people. flickr.com/photos/wocintechchat CC BY • Woman of color in tech. • Credit: #WOCinTech or www.wocintechchat.com affecttheverb.com/collection CC BY • Photos and illustrations celebrating disabled Black, Indigenous, people of color. Kuva (CC BY): www.wocintechchat.com
 22. Kuvakkeita ja kuvia arjesta Maksuttomia ja maksullisia sisältöjä, mm. kuvakkeita

  ja ikoneita • www.flaticon.com, www.freepik.com, thenounproject.com kuviasuomesta.fi (CC0-valokuvia) www.gapminder.org/dollar-street CC BY • 30 000 kuvaa 264 perheen elämästä ja kodista 50 maassa. Mukana kymmeniä kategorioita, suosituimpana sängyt, perheet, lattiat ja kädet. • Kuvat on järjestetty perheen tulojen mukaan, vasemmalta oikealle.
 23. Lähdeviitteet kuuluvat myös kuviin Kuvaaja/piirtäjä, lisenssi ja lähde • Usein

  näiden mainitseminen on käyttämisen ehtona. • Vaikka tietoja kuvasta ei edellytettäisi (omat ja CC0-kuvat), ne on hyvä mainita. Näin jatkokäyttäjäkin erottaa esim. sinun kuvasi CC0-kuvista. Näkökulmia tekoälyyn • Lähtökohta on, että tekijänoikeus on ihmisellä tai organisaatiolla. Tekoäly tai sovellus ei saa tekijän- oikeutta. • Kun generoit kuvia tekoälyllä, lue käyttämäsi sovelluksen käyttöehdot. Usein edellytetään sovelluksen mainitsemista ja sen kertomista, että kuva on tehty tekoälyn avulla. Kaupallinen käyttö voi edellyttää maksullista lisenssiä. Kuva: Jarmoluk, CC0, pixabay.com
 24. Avoin jakaminen voi olla myös kuratointia Matleenan blogi • Opetusalan

  webinaarien sivu • Sähköiset kokeiden ja kyselyiden sivu • BETT-koonnit • Lisätyn todellisuuden sovellusten linkkejä • Kuvakortit – käytä, tulosta, tee itse tai osta Padlet: padlet.com/matlaakso • Hybridiopetus • Oppimispelien koonti • Tekoälyn opetuskäytön linkkivinkit • Kieltenopetuksen linkkivinkit ThingLink: Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 25. Minne muualle avointa materiaalia voi jakaa/koota tai sitä löytää? •

  YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa) • Blogi tai muu verkkosivusto • Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,.. • OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?) • Padlet-muistitaulu, Pinterest,.. • Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty – Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Express, video- ja animaatiosovellukset, ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,.. • H5P (aoe.fi, OER Hub, Lumi, ks. www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html) • Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit – opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi – Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka, kisallioppiminen.fi – Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer • Jne, jne, jne
 26. Monta tapaa jakaa • Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet

  Moodlessa (esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet). • Koronan myötä koulun Teamsiin tiimi jaetuille materiaaleille. • Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen. • Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa jaettua kyselyä. • Kuratointi: esim. oppimispelit, hybridiopetus tai tekoäly: padlet.com/matlaakso • Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit • Opetusalan Facebook-ryhmät: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt: – Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill – Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com
 27. Digipedagogisen osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys Kuva on kopio lähteestä: Koramo

  & Brauer & Jauhola. Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa. OPH, Raportit ja selvitykset 2018:9: www.oph.fi/download/191033_Digitalisaatio_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf
 28. Lisenssien yhteensopivuus Kuva: creativecommons.org/faq CC BY The chart shows which

  CC-licensed material can be remixed. To use the chart, find a license on the left column and on the top right row. If there is a check mark in the box where that row and column intersect, then the works can be remixed. If there is an “X” in the box, then the works may not be remixed unless an exception or limitation applies.
 29. Avoimen jakamisen etuja Lähteinä Toikkanen & Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas 2011

  sekä Aino Helariutta: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit (CC BY-SA) ja tekijän omat kokemukset • Näkyvyyttä ja palautetta tekijöille – Toimii portfoliona, lisää tunnettuutta ja mainetta. → Apua työnhakutilanteisiin tai (koulutus)palveluiden myymiseen ja hankekoulutusten markkinointiin. – Palaute ja/tai yhteinen muokkaaminen parantaa materiaaleja. • Helpottaa opettajan ja hankkeiden työtä – Säästä aikaa ja vaivaa: jaa avoimesti ja hyödynnä muiden jakamaa. – Säästää opettajan aikaa, kun perusasiat löytyvät päivittyvistä materiaaleista. – Yksinkertaistaa sopimusruljanssia yhteistuotantoprojekteissa. – Muokattavuus hankeajan päätyttyä. • Helpottaa oppimista – Sisältöjä voi monipuolistaa vain pientä joukkoa kiinnostavilla teemoilla tai nostaa esiin muuta jaettua avointa materiaalia. – Pääsy oppimateriaaleihin kurssin jälkeen. – Yhdenvertaistaa oppimismahdollisuuksia. • On oikeudenmukaista – Julkisin varoin rahoitetuilta hankkeilta usein edellytetään avointa jakamista. – Edistää tietämystä avoimesta jakamisesta.
 30. kopiraittila.fi Kopioston sivusto tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen on suunnattu peruskoulusta

  korkea-asteelle ja opettajankoulutukseen. • Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin. • Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina. • Voit suorittaa osaamismerkkejä.
 31. Videoiden esittäminen helpottunut Uuden EU-direktiivin myötä Suomessakin on nyt teosten

  käyttö rajatulle ryhmälle opetuksen havainnollistamiseksi mahdollista ilman lupaa, mikäli tarjolla ei ole käyttölupaa. • Opetuksessa (ei ansiotarkoituksessa) saa esittää esim. YouTube-videoita. – Em. koskee verkkovideoita. Elokuvien ja tv-ohjelmien esittämiseen on omat maksulliset lupamekanismit. • Käyttöluvat ovat yhä ensisijaisen keino teosten käyttöön opetuksessa. Käyttölupia on uudistettu ja laajennettu 2023. • Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot, jotka on viety verkkoon ilman lupaa. Esittäminen on edelleen sallittua, jos siihen on lupa (esim. CC-lisenssi). Sallittua on myös se, että opettaja esittämisen sijaan jakaa linkin tai upottaa videon verkkoalustalle ja jokainen katsoo videon omalta näytöltä.
 32. Lisämateriaalia • Tampereen yliopiston kirjasto: Avoin oppiminen. libguides.tuni.fi/avoimet-oppimateriaalit/oppimisen- avoimuus •

  Kirsi Salmela 2023: Opettajan tekijänoikeuskäsikirja. • Tarmo Toikkanen & Ville Oksanen 2011: Opettajan tekijänoikeusopas ja sen verkkosivut: www.opettajantekijanoikeus.fi • Kopiokissan sarjakuvat tekijänoikeuksista: www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa • OKM:n rahoittama opettajien tekijänoikeus- koulutushanke: operight.fi • Oppilaitos-hakusanalla löytyy tietoa mm. oppilaitoksille hankituista erityisluvista: www.kopiosto.fi
 33. Matleenan artikkelit Laakso, M. (2016). Miksi jakaa avoimesti? • HAMK

  Unlimited Professional. bit.ly/miksijakaa Laakso M. (2018). Delad glädje är dubbel glädje: därför bör läraren dela med sig av sitt material. • Käännös M. Jaakkola. Teoksessa M. Jaakkola & B. Holm (toim.) Nordicom Information, Medie- och kommunikationsforskning i Norden 1/2018. docplayer.se/107228385-Delad-gladje-ar-dubbel- gladje.html • Tämä on hieman päivitetty ja muokattu versio em. suomenkielisestä artikkelista.
 34. Jakamalla materiaalini CC-lisenssillä edistän digin sovellusten käyttöä laajemmin kuin vain

  koulutusteni osallistujien joukossa. Lisäksi jakaminen tukee työllistymistäni freelancerina. Tämä diasarja on esimerkki CC-lisenssin hyödyntämisestä Hyödyntämällä toisten materiaaleja, viestitän samalla heidän olevan arvostamiani asiantuntijoita. Käyttämällä CC-lisenssejä, olen työssäni edistänyt kymmenien hankkeiden tavoitteita ja säästänyt omaa ja opettajien työaikaa, kun jokaisen ei tarvitse ”keksiä pyörää uudestaan”. Kuva: Anne Rongas, CC BY
 35. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet tästä diasarjasta oman version, se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi