Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #4• Genrer 2 • Ons 31 jan • vt24 • UX-writing Nackademin

Träff #4• Genrer 2 • Ons 31 jan • vt24 • UX-writing Nackademin

Jonas Söderström

April 11, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Genrer av ux-texter (2) Nudging Bedräglig

  design Trä ff #4 • Torsdag 11 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2024 Mänsklig • Vi, vår, oss; du,

  din, dina: Personliga pronomina – direkt tilltal • Verb i aktiv form • Substantiv i bestämd form
 3. Jonas Söderström • 2024 • Teknisk beskrivning av status •

  Verb i passiv form • Substantiv i obestämd form • Tomma utförande-verb (”Åtgärden har utförts”)
 4. Jonas Söderström • 2024 4. Felmeddelanden bör inte… … lyfta

  fram tekniska detaljer som är omöjliga att tolka för användaren, till exempel • interna begrepp • kod
 5. Jonas Söderström • 2024 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + Bedräglig design 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner 11. Frågor: feedback och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: Förmedla en känsla
 6. Jonas Söderström • 2024 5. Negativa responser • Var hövlig!

  • Ge en kort förklaring, på så enkel nivå som möjligt • Ge användaren • ett sätt att lösa problemet, eller • en annan utväg – till exempel ”Gå till förstasidan”
 7. Jonas Söderström • 2024 6. Varningar och tillrättavisningar • Försök

  designa så att det inte går att göra fel. • Lägg inte skulden på användaren. • Är det verkligen ett fel? (”Ö” är en bokstav!) • Ge användaren klara instruktioner om hur hen gör rätt.
 8. Jonas Söderström • 2024 7. Bedräglig design * Slumpmässig siffra

  mellan 25 och 47 ”Confirm- shaming” * tidigare ”dark patterns”
 9. Jonas Söderström • 2024 Amazon: ”bedräglig design” + confirm shaming

  Ett extra steg i kassan där du måste hitta och klicka på en halvt dold länk för att fortsätta med din beställning utan att acceptera erbjudandet om en Prime- testperiod. Via: James Royal-Lawson
 10. Jonas Söderström • 2024 The original lawsuit, fi led in

  June, claimed that Amazon had tricked millions into unwittingly subscribing to Prime through buttons that were presented prominently during checkout. ’’
 11. Jonas Söderström • 2024 ”Nudging” • ”Knu ff a” –

  att påverka i riktning till ett önskat beteende. • Mindre att undervisa/förklara. En de fi nition är att nudging inte tillför ny information, bara påminner. • Designval som framhäver ett alternativ, och gör andra mindre omedelbara.
 12. Jonas Söderström • 2024 Nudging = design och ux-text Ja,

  skicka mig nyhetsbrev Nej tack, inga utskick
 13. Jonas Söderström • 2024 Handdukar och restskatt • Att inte

  byta handdukar varje dag är bra för miljön. • Åtta av tio gäster på det här hotellet behåller handdukarna under vistelsen. • Åtta av tio gäster i det här rummet behåller handdukarna under vistelsen. • Betala din restskatt i tid! • Åtta av tio i detta postnummerområde betalar restskatten i tid. • Åtta av tio på den här gatan betalar restskatten i tid. 🤔 Men det kanske bara är en initial effekt som går över?
 14. Jonas Söderström • 2024 ”Sludge” • Design som avser att

  hindra oss från att göra vissa saker • Lätt att prenumerera, svårt att säga upp • ”Deceptive design”
 15. Jonas Söderström • 2024 Trumps kampanjmejl • More than 530,000

  refunds worth $64.3 million to online donors Räntefritt lån över valet!
 16. Jonas Söderström • 2023 Nudging: Påverka att någon att ändra

  sin vilja Bedräglig design: Lura någon att göra något mot sin vilja
 17. Jonas Söderström • 2024 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm

  per säng och dag Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 18. Jonas Söderström • 2024 Totalt, inklusive larm per sms och

  med ljus: 2 507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 19. Jonas Söderström • 2024 Tänk till extra på noti fi

  eringar – vi har dålig kontroll över kontexten
 20. Jonas Söderström • 2024 7. Aviseringar • Använd med försiktighet!

  Tänk efter: • Behöver verkligen användaren veta? • Behöver vi verkligen störa användaren i den aktivitet hen gör nu? • Kan vara befogade om konsekvenserna av att inte göra något är besvärliga eller obehagliga.
 21. Jonas Söderström • 2024 8. Användarens val: interaktionskommandon • Vi

  kommer att prata mer om de här senare! Knappar, dialogrutor, formulär
 22. Jonas Söderström • 2024 9. Ledtexter och guider • Håll

  ledtexter korta och nära! • Lägg inte text i själva fälten där man ska skriva. • Ge tydliga exempel, som ”ÅÅÅÅ-MM-DD” • Kan funktioner designas så att ledtexter inte behövs? Som att välja år från meny snarare än att låta användaren skriva? • Förklara inte det triviala Förnamn T ex Jonas 👎 ÅÅMMDD 👎
 23. Jonas Söderström • 2024 Nära Till betalning Du kan ändra

  din order även i nästa steg. Datum för köp ÅÅMMDD
 24. Jonas Söderström • 2024 Nära Till betalning Du kan ändra

  din order även i nästa steg. Datum för köp Skriv ÅÅMMDD
 25. Jonas Söderström • 2024 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner

  • Gör dem inte för omfattande. • Fokusera på användarens mest sannolika, tidiga arbets fl öde – det som hen kan tänkas sätta igång med först. • Tvinga inte på dem på användarna – gör dem inte obligatoriska. • Erbjud fl exibilitet, så att användaren kan gå vidare, gå tillbaka, avbryta, återuppta.
 26. Jonas Söderström • 2024 11. Frågor, feedback , erbjudanden •

  Håll feedbackfrågor till ett minimum. Ge få, tydliga alternativ. • Avbryt inte användarens aktiviteter med erbjudanden. Ge erbjudanden när användaren har gjort klart något, kommit till en (tillfällig) slutpunkt. • Om ni efterfrågar feedback – har ni en plan för hur ni tar emot den, besvarar den, använder data? Resurser att agera på den?
 27. Jonas Söderström • 2024 12. Förtroendeskapare Var behövs de? •

  När användarna kan misstänka dåliga följder, utifrån tidigare erfarenheter. • Data från loggar kan ge ledtrådar om var kunder ger opp (till exempel: överger en varukorg).
 28. Jonas Söderström • 2024 Uppgift 1: • Gå in på

  www.deceptive.design och titta runt.
 29. Jonas Söderström • 2024 Uppgift 2 • Gör de undermappar

  i din huvudmapp du känner för. Förutom olika genrer kan du ha mappar för till exempel dåliga översättningar, specifika typer av tjänster, ”ärrvävnad”, ”skyltar”, och så vidare.
 30. Jonas Söderström • 2024 Uppgift 3 • Kolla i din

  omvärld efter tecken på ”fysiska ux-texter” och eventuell ”ärrvävnad”. Ta foton, spara i dina mappar!
 31. Jonas Söderström • 2024 Tisdag April 23 = ni får

  inlämningsuppgift Torsdag April 18 Torsdag April 25 Tisdag April 16 Inkluderande design. Klarspråk och krångligt språk 1. Informations- design. Rubriker. Vecka 17 Vecka 16