Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cuestións sobre o servizo DNS

i-rochiño
October 30, 2018

Cuestións sobre o servizo DNS

Servizos en Rede de SMR

i-rochiño

October 30, 2018
Tweet

More Decks by i-rochiño

Other Decks in Education

Transcript

 1. Un servidor pode aloxar ... 1. s´ o un dominio

  2. varios dominios 3. depende do paquete DNS empregado 3 de 35
 2. DNS asocia... 1. enderezos IP a MAC 2. nomes a

  enderezos IP 3. IP a localhost 4 de 35
 3. O uso dun servidor de DNS ... 1. fai m´

  ais r´ apido ´ o sistema 5 de 35
 4. O uso dun servidor de DNS ... 1. fai m´

  ais r´ apido ´ o sistema 2. precisa dun servidor DHCP 5 de 35
 5. O uso dun servidor de DNS ... 1. fai m´

  ais r´ apido ´ o sistema 2. precisa dun servidor DHCP 3. ralentiza ´ o sistema 5 de 35
 6. Un servidor de DNS ´ e equivalente a ... 1.

  servidor de IP gratu´ ıto 6 de 35
 7. Un servidor de DNS ´ e equivalente a ... 1.

  servidor de IP gratu´ ıto 2. list´ ın telef´ onico 6 de 35
 8. Un servidor de DNS ´ e equivalente a ... 1.

  servidor de IP gratu´ ıto 2. list´ ın telef´ onico 3. unha m´ aquina que ofrece enderezos est´ aticos 6 de 35
 9. Un servidor de nomes de dominio ... 1. ten IP

  est´ atica 2. ten IP din´ amica 7 de 35
 10. Un servidor de nomes de dominio ... 1. ten IP

  est´ atica 2. ten IP din´ amica 3. ten IP rematada en 10 7 de 35
 11. Un servidor DNS primario ... 1. resolve os nomes 2.

  resolve os nomes consultando ´ o secundario 8 de 35
 12. Un servidor DNS primario ... 1. resolve os nomes 2.

  resolve os nomes consultando ´ o secundario 3. reenv´ ıa a consulta ´ o alternativo 8 de 35
 13. Un servidor DNS secundario ... 1. cons´ ultase sempre para

  verificar o nome 2. recibe a consulta do primario e resolve sempre 9 de 35
 14. Un servidor DNS secundario ... 1. cons´ ultase sempre para

  verificar o nome 2. recibe a consulta do primario e resolve sempre 3. ´ e unha copia do primario. 9 de 35
 15. O espazo de nomes de dominio ... 1. equivale a

  unha p´ axina web 2. ´ e o xeito de estructurar os dominios 10 de 35
 16. O espazo de nomes de dominio ... 1. equivale a

  unha p´ axina web 2. ´ e o xeito de estructurar os dominios 3. organ´ ızase coma unha lista de datos 10 de 35
 17. A ra´ ız dese espazo repres´ entase ... 1. cunha

  barra slash / 2. por tres letras que coordina o dominio 11 de 35
 18. A ra´ ız dese espazo repres´ entase ... 1. cunha

  barra slash / 2. por tres letras que coordina o dominio 3. por un punto 11 de 35
 19. Un subdominio ... 1. vai correlativo ´ a IP despois

  dun punto 2. vai baixo o dominio ra´ ız 12 de 35
 20. Un subdominio ... 1. vai correlativo ´ a IP despois

  dun punto 2. vai baixo o dominio ra´ ız 3. ´ e un FQDN 12 de 35
 21. Un FQDN ... 1. ´ e un subdominio 2. equivale

  ´ o dominio rematando en punto 13 de 35
 22. Un FQDN ... 1. ´ e un subdominio 2. equivale

  ´ o dominio rematando en punto 3. ´ e un paquete para instalar un cliente DNS 13 de 35
 23. A organizaci´ on que xestiona os subdominios ´ e ...

  1. ICANN 2. empresa que o merca 16 de 35
 24. A organizaci´ on que xestiona os subdominios ´ e ...

  1. ICANN 2. empresa que o merca 3. o register 16 de 35
 25. Os TLD ... 1. est´ an organizados polo goberno dos

  EEUU 2. son responsabilidade de 13 empresas 17 de 35
 26. Os TLD ... 1. est´ an organizados polo goberno dos

  EEUU 2. son responsabilidade de 13 empresas 3. ningunha ´ e correcta 17 de 35
 27. Os TLD ... 1. s´ o poden decidilo os gobernos

  2. poden ter un sponsor 18 de 35
 28. Os TLD ... 1. s´ o poden decidilo os gobernos

  2. poden ter un sponsor 3. poden organizarse sen a ICANN 18 de 35
 29. Os uTLD ... 1. son dominios gratu´ ıtos 2. son

  subdominios de pago 3. son dominios non patrocinados 19 de 35
 30. Quen xesiona un ccTLD normalmente ´ e ... 1. goberno

  dos EEUU 2. gobermo dun pa´ ıs 20 de 35
 31. Quen xesiona un ccTLD normalmente ´ e ... 1. goberno

  dos EEUU 2. gobermo dun pa´ ıs 3. ningunha ´ e correcta 20 de 35
 32. Para rexistrar un subdominio precisamos contactar con ... 1. ICANN

  2. entidade rexistradora 3. ambas 21 de 35
 33. Un servidor DNS ´ e ... 1. base de datos

  distribu´ ıda 2. base de datos descentralizada 22 de 35
 34. Un servidor DNS ´ e ... 1. base de datos

  distribu´ ıda 2. base de datos descentralizada 3. as d´ uas respostas anteriores son correctas 22 de 35
 35. Favorecer a escalabilidade significa ... 1. estar preparado por se

  aumentan as consultas 2. resolver con maior precisi´ on e control de fallos 23 de 35
 36. Favorecer a escalabilidade significa ... 1. estar preparado por se

  aumentan as consultas 2. resolver con maior precisi´ on e control de fallos 3. garantir a actualizaci´ on da copia do sistema 23 de 35
 37. No proceso de resoluci´ on de nomes no modo iterativo

  ... 1. a petici´ on do cliente chega dende un servidor autorizado 24 de 35
 38. No proceso de resoluci´ on de nomes no modo iterativo

  ... 1. a petici´ on do cliente chega dende un servidor autorizado 2. a petici´ on do cliente chega dende un servidor ra´ ız 24 de 35
 39. No proceso de resoluci´ on de nomes no modo iterativo

  ... 1. a petici´ on do cliente chega dende un servidor autorizado 2. a petici´ on do cliente chega dende un servidor ra´ ız 3. a petici´ on do cliente vai directa ´ o DNS autorizado 24 de 35
 40. O modo recursivo ... 1. empr´ egase s´ o con

  google.com 2. non precisa servidores ra´ ız 25 de 35
 41. O modo recursivo ... 1. empr´ egase s´ o con

  google.com 2. non precisa servidores ra´ ız 3. ´ e moi custoso para os servidores ra´ ız 25 de 35
 42. Os nosos ordenadores do instituto ... 1. resolven os nomes

  2. te˜ nen configuradas as DNS da Xunta 26 de 35
 43. Os nosos ordenadores do instituto ... 1. resolven os nomes

  2. te˜ nen configuradas as DNS da Xunta 3. sempre reenv´ ıas a consulta ´ o servidor alternativo da Xunta 26 de 35
 44. Un servidor DNS ... 1. sempre consulta un servidor ra´

  ız directamente 2. nunca consulta un servidor ra´ ız directamente 27 de 35
 45. Un servidor DNS ... 1. sempre consulta un servidor ra´

  ız directamente 2. nunca consulta un servidor ra´ ız directamente 3. pode almacenar na cach´ e as resoluci´ ons de nomes solicitadas 27 de 35
 46. Un servidor autorizado pode ... 1. engadir nodos na s´

  ua zona 2. crear subzonas 28 de 35
 47. Un servidor autorizado pode ... 1. engadir nodos na s´

  ua zona 2. crear subzonas 3. as d´ uas opci´ ons anteriores 28 de 35
 48. Ofrece unha resposta con autoridade ... 1. calquera servidor DNS

  activo 2. calquera servidor DNS local 29 de 35
 49. Ofrece unha resposta con autoridade ... 1. calquera servidor DNS

  activo 2. calquera servidor DNS local 3. un servidor autorizado 29 de 35
 50. Un servidor DNS primario ... 1. ´ e onde non

  se deben modificar os ficheiros de configuraci´ on 30 de 35
 51. Un servidor DNS primario ... 1. ´ e onde non

  se deben modificar os ficheiros de configuraci´ on 2. ´ e onde se deben modificar os ficheiros de configuraci´ on 30 de 35
 52. Un servidor DNS primario ... 1. ´ e onde non

  se deben modificar os ficheiros de configuraci´ on 2. ´ e onde se deben modificar os ficheiros de configuraci´ on 3. non ten ficheiros de configuraci´ on 30 de 35
 53. Un servidor DNS secundario ... 1. cons´ ultase sempre para

  verificar o nome 2. actualiza as s´ uas bases de datos co primario 31 de 35
 54. Un servidor DNS secundario ... 1. cons´ ultase sempre para

  verificar o nome 2. actualiza as s´ uas bases de datos co primario 3. forza o refresco do primario coa informaci´ on almacenada 31 de 35
 55. Unha zona directa ... 1. mostra o nome de dominio

  dada a IP 2. ofrece IP ´ os clientes que a soliciten 32 de 35
 56. Unha zona directa ... 1. mostra o nome de dominio

  dada a IP 2. ofrece IP ´ os clientes que a soliciten 3. mostra o nome de IP dado o nome 32 de 35
 57. Unha zona inversa ... 1. ofrece IP ´ os clientes

  que a soliciten 2. emprega o dominio .arpa 33 de 35
 58. Unha zona inversa ... 1. ofrece IP ´ os clientes

  que a soliciten 2. emprega o dominio .arpa 3. ´ e unha copia da zona directa 33 de 35
 59. Un rexistro de recurso ´ e ... 1. informaci´ on

  dun servidor ra´ ız 34 de 35
 60. Un rexistro de recurso ´ e ... 1. informaci´ on

  dun servidor ra´ ız 2. a informaci´ on dunha zona 34 de 35
 61. Un rexistro de recurso ´ e ... 1. informaci´ on

  dun servidor ra´ ız 2. a informaci´ on dunha zona 3. listado de DNS cacheados 34 de 35