Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Připojte se k nám na cestě za využitím nejmodernějších AI nástrojů pro transformaci tvorby a optimalizace obsahu. Poznejte nové příležitosti a výzvy, které vám umožní dosáhnout efektivnějšího SEO. Dejte svému obsahu potřebnou sílu, aby se stal neporazitelným ve vyhledávačích. Je to nevyhnutelné.
PS: Název i anotaci psala AI.

Pavel Ungr, SEOloger

March 30, 2023
Tweet

More Decks by Pavel Ungr, SEOloger

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie) Strategie

  pro SEO na web medio.cz: • Zvolte vhodné klíčová slova, která odpovídají tématu a cílové skupině webu. Používejte nástroje jako Google Keyword Planner nebo Ubersuggest pro analýzu konkurence a objemu vyhledávání. • Optimalizujte obsah webu pro klíčová slova, která jste zvolili. Používejte je v nadpisech, podnadpisech, odstavcích, meta tagoch a URL adresách. Snažte se psát kvalitní, originální a užitečný obsah, který poskytuje hodnotu čtenářům a odpovídá na jejich dotazy. • Zlepšete technickou stránku webu pro rychlost načítání, responzivitu, bezpečnost a strukturu. Používejte nástroje jako Google PageSpeed Insights nebo GTmetrix pro měření a zjišťování problémů. Opravte chyby 404, duplicitní obsah, špatné odkazy a další faktory, které mohou snižovat hodnocení webu ve vyhledávačích. • Budujte autoritu a popularitu webu pomocí zpětných odkazů z jiných relevantních a důvěryhodných zdrojů. Používejte strategie jako guest posting, PR články, sociální média, influencer marketing nebo emailový marketing pro získávání odkazů. Sledujte kvalitu a diverzitu odkazů pomocí nástrojů jako Ahrefs nebo Moz. • Měřte a analyzujte výsledky SEO kampaně pomocí nástrojů jako Google Analytics nebo Google Search Console. Sledujte metriky jako návštěvnost, konverze, pozice ve vyhledávačích, klikatost a další. Vyhodnoťte úspěšnost SEO strategie a proveďte potřebné úpravy podle dat.
 2. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR CO SYDNEY UMÍ NA STRÁNCE (strategie) Jak

  dělat sběr dat - klíčových slov pro analýzu klíčových slov pro SEO na web medio.cz Sběr dat - klíčových slov je důležitým krokem pro optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO). Klíčová slova jsou slova nebo fráze, které uživatelé zadávají do vyhledávačů, když hledají informace, produkty nebo služby. Sběr dat - klíčových slov znamená zjistit, jaká klíčová slova jsou pro váš web relevantní, jak často jsou vyhledávána a jak silná je konkurence. Pro sběr dat - klíčových slov pro SEO na web medio.cz můžete použít několik nástrojů a metod. Některé z nich jsou: - Google Keyword Planner: Tento nástroj vám umožní zadat téma nebo doménu a zobrazit vám seznam souvisejících klíčových slov s odhadovaným počtem vyhledávání a úrovní konkurence. Můžete také zadat vlastní klíčová slova a zjistit jejich výkon. - Google Trends: Tento nástroj vám ukáže, jak se mění zájem o určitá klíčová slova v čase a podle regionu. Můžete tak identifikovat sezónní nebo aktuální trendy a přizpůsobit svůj obsah podle nich. - Google Search Console: Tento nástroj vám poskytne informace o tom, jak se váš web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Můžete vidět, jaká klíčová slova generují návštěvnost na váš web, jak často se váš web objevuje na první stránce vyhledávání a jaké jsou klikací míry a doba pobytu na vašich stránkách. - Konkurenční analýza: Tato metoda spočívá v tom, že si prohlédnete weby vašich konkurentů a zjistíte, jaká klíčová slova používají, jaký mají obsah a jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Můžete tak odhalit mezery v trhu nebo inspiraci pro vlastní strategii. - Nástroje třetích stran: Existuje mnoho dalších nástrojů, které vám mohou pomoci s sběrem dat - klíčových slov, jako jsou například SEMrush, Ahrefs, Moz nebo Ubersuggest. Tyto nástroje vám nabízejí různé funkce a metriky pro analýzu klíčových slov, jako jsou například objem vyhledávání, obtížnost hodnocení, míra konverze nebo návrhy na dlouhý ocas. Sběr dat - klíčových slov je proces, který byste měli provádět pravidelně a aktualizovat podle změn ve vašem oboru nebo ve vyhledávačích. Sběr dat - klíčových slov vám pomůže lépe porozumět potřebám a záměrům vašich potenciálních zákazníků a vytvořit obsah, který jim bude odpovídat a přinést jim hodnotu.
 3. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR ČÍM LÉPE SE PTÁTE, TÍM LEPŠÍ ODPOVĚD

  DOSTANETE LANGUAGE MODEL PROMPT OPTIMIZATION OPTIMALIZACE DOTAZU PRO JAZYKOVÉ MODELY LMPO
 4. [email protected] WWW.PAVELUNGR.CZ @PAVELUNGR LÍBÍ SE VÁM PŘEDNÁŠKA? ŘEKNĚTE TO OSTATNÍM!

  PSÁT MI MÚŽETE NA [email protected] [email protected] +420 608 654 501 www.pavelungr.cz PavelUngr pavelungr PavelUngr Pavel Ungr SEO konzultant