Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Servizo DHCP

i-rochiño
December 04, 2018

Servizo DHCP

Cuestións do que traballamos no servidor DHCP

i-rochiño

December 04, 2018
Tweet

More Decks by i-rochiño

Other Decks in Education

Transcript

 1. O protocolo DHCP ... 1. asigna s´ o IP 2.

  asigna s´ o IP e nome de dominio 2 de 1
 2. O protocolo DHCP ... 1. asigna s´ o IP 2.

  asigna s´ o IP e nome de dominio 3. asigna todos os par´ ametros de rede 2 de 1
 3. Para ter unha IP manual precisamos ... 1. servidor DNS

  2. servidor DHCP 3. ningunha ´ e correcta 3 de 1
 4. A asignaci´ on din´ amica permite ... 1. levar un

  ordenador dunha rede a outra 4 de 1
 5. A asignaci´ on din´ amica permite ... 1. levar un

  ordenador dunha rede a outra 2. aumenta a complexidade da configuraci´ on no cliente 4 de 1
 6. A asignaci´ on din´ amica permite ... 1. levar un

  ordenador dunha rede a outra 2. aumenta a complexidade da configuraci´ on no cliente 3. todas as anteriores son correctas 4 de 1
 7. Os conflictos de IP son m´ ais frecuentes ... 1.

  usando un servidor DNS xunto co DHCP 5 de 1
 8. Os conflictos de IP son m´ ais frecuentes ... 1.

  usando un servidor DNS xunto co DHCP 2. usando un servidor DHCP 5 de 1
 9. Os conflictos de IP son m´ ais frecuentes ... 1.

  usando un servidor DNS xunto co DHCP 2. usando un servidor DHCP 3. coas configuraci´ ons manuais 5 de 1
 10. A comunicaci´ on DHCP in´ ıciase por parte do ...

  1. servidor 2. cliente 3. tanto o cliente coma o servidor 6 de 1
 11. Cando se establece a comunicaci´ on ... 1. o cliente

  non ten IP 2. o servidor ten IP 7 de 1
 12. Cando se establece a comunicaci´ on ... 1. o cliente

  non ten IP 2. o servidor ten IP 3. o servidor ten IP autom´ atica 7 de 1
 13. En canto o servidor recibe a petici´ on devolve unha

  mensaxe ACK 1. ´ e correcto 8 de 1
 14. En canto o servidor recibe a petici´ on devolve unha

  mensaxe ACK 1. ´ e correcto 2. ´ e falso 8 de 1
 15. En canto o servidor recibe a petici´ on devolve unha

  mensaxe ACK 1. ´ e correcto 2. ´ e falso 3. depende de se a solicitude ´ e en modo manual 8 de 1
 16. Nunha rede podemos ter ... 1. un s´ o servidor

  DHCP 2. un s´ o servidor DNS e outro DHCP 9 de 1
 17. Nunha rede podemos ter ... 1. un s´ o servidor

  DHCP 2. un s´ o servidor DNS e outro DHCP 3. tantos servidores como queiramos 9 de 1
 18. Un servidor DHCP concede a IP ... 1. para sempre

  2. s´ o para un rato 10 de 1
 19. Un servidor DHCP concede a IP ... 1. para sempre

  2. s´ o para un rato 3. depende da mensaxe DHCP-discover 10 de 1
 20. A mensaxe DHCP-OFFER ´ e a que env´ ıa ...

  1. o cliente 2. o servidor 11 de 1
 21. A mensaxe DHCP-OFFER ´ e a que env´ ıa ...

  1. o cliente 2. o servidor 3. depende de quen iniciara o proceso 11 de 1
 22. Quen env´ ıa a mensaxe DHCP-REQUEST ´ e ... 1.

  servidor DNS 2. cliente 12 de 1
 23. Quen env´ ıa a mensaxe DHCP-REQUEST ´ e ... 1.

  servidor DNS 2. cliente 3. servidor 12 de 1
 24. A mensaxe DHCP-NACK ´ usase ... 1. para indicar que

  non se lle poden dar os par´ ametros 13 de 1
 25. A mensaxe DHCP-NACK ´ usase ... 1. para indicar que

  non se lle poden dar os par´ ametros 2. indicar que a IP est´ a duplicada 13 de 1
 26. A mensaxe DHCP-NACK ´ usase ... 1. para indicar que

  non se lle poden dar os par´ ametros 2. indicar que a IP est´ a duplicada 3. rematar a concesi´ on da IP 13 de 1
 27. DHCP-RELEASE env´ ıase cando ... 1. se corta a comunicaci´

  on co servidor 2. rematar a concesi´ on da IP 14 de 1
 28. DHCP-RELEASE env´ ıase cando ... 1. se corta a comunicaci´

  on co servidor 2. rematar a concesi´ on da IP 3. non se lle poden dar os par´ ametros 14 de 1
 29. Un servidor DHCP ... 1. pode instalarse no mesmo equipo

  ca un DNS 2. ten que ter un hardware propio 15 de 1
 30. Un servidor DHCP ... 1. pode instalarse no mesmo equipo

  ca un DNS 2. ten que ter un hardware propio 3. as d´ uas respostas son correctas 15 de 1
 31. Un equipo pode recibir varias veces a mesma IP ...

  1. si 2. non 3. depende das necesidades do cliente 16 de 1
 32. Quen soliciata a renovaci´ on da concesi´ on ´ e

  ... 1. servidor 2. cliente 17 de 1
 33. Quen soliciata a renovaci´ on da concesi´ on ´ e

  ... 1. servidor 2. cliente 3. calquera delees 17 de 1
 34. Un cliente pode cambiar de estado ... 1. env´ ıa

  unha mensaxe DHCP 2. recibe unha mensaxe DHCP 18 de 1
 35. Un cliente pode cambiar de estado ... 1. env´ ıa

  unha mensaxe DHCP 2. recibe unha mensaxe DHCP 3. ambos casos 18 de 1
 36. Se o servidor non responde o cliente ... 1. sigue

  intentando 2. busca outro servidor f´ ora da rede 19 de 1
 37. Se o servidor non responde o cliente ... 1. sigue

  intentando 2. busca outro servidor f´ ora da rede 3. desiste ata que o usuario volva a solicitalo 19 de 1
 38. O lease time ´ e ... 1. o tempo de

  renovaci´ on da licencia 20 de 1
 39. O lease time ´ e ... 1. o tempo de

  renovaci´ on da licencia 2. a duraci´ on da licencia 20 de 1
 40. O lease time ´ e ... 1. o tempo de

  renovaci´ on da licencia 2. a duraci´ on da licencia 3. a suma da renovaci´ on e a duraci´ on da licencia 20 de 1
 41. O nome de dominio ... 1. pode suministralo o servidor

  DHCP 2. non pode suministralo o servidor DHCP 21 de 1
 42. O nome de dominio ... 1. pode suministralo o servidor

  DHCP 2. non pode suministralo o servidor DHCP 3. non ten nada que ver co DHCP 21 de 1
 43. Na asignaci´ on autom´ atica o servidor DHCP ... 1.

  asigna IP durante un rato 22 de 1
 44. Na asignaci´ on autom´ atica o servidor DHCP ... 1.

  asigna IP durante un rato 2. asigna IP permanentemente 22 de 1
 45. Na asignaci´ on autom´ atica o servidor DHCP ... 1.

  asigna IP durante un rato 2. asigna IP permanentemente 3. sempre se asigna unha IP distinta 22 de 1
 46. A IP do meu equipo no instituto ... 1. nunca

  var´ ıa 2. pode caducar 23 de 1
 47. A IP do meu equipo no instituto ... 1. nunca

  var´ ıa 2. pode caducar 3. depende de se a asignaci´ on ´ e manual ou por DHCP 23 de 1