Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #14• Skriva för effekt •22 feb •UX writing • vt 24 Nackademin

Träff #14• Skriva för effekt •22 feb •UX writing • vt 24 Nackademin

Jonas Söderström

February 22, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Skriva för effekt ”Målgrupper” inom ux

  UX writing • Trä ff #14 • Torsdag 22 februari Jonas Söderström • Nackademin • Vt 24
 2. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket Originalet: I

  kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt. IT underlättar kontakter mellan företag, så kallad Business to Business (B2B).
 3. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. Trots att det är en god a ff är att hushålla med energi och råvaror, har Kina och andra utvecklingsländer hittills saknat förmågan. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat. Lix 43 Lix 51
 4. Jonas Söderström • 2023 37 Miniuppgift: leta efter ”när det

  gäller” genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 5. Jonas Söderström • 2023 Erik Wellander När satserna på detta

  sätt blåsas upp och ordmassan alltså ökas utan motsvarande ökning av tankeinnehållet, så blir följden, som vid all in fl ation, en värdeminskning.” Ur Riktig svenska, 1939 (s 145) ’’
 6. Jonas Söderström • 2023 Onödiga förstärkningar (adverb) • Vi har

  arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 7. Jonas Söderström • 2022 Se upp för synonympar • Vid

  kommunövergripande projekt träder X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 8. Jonas Söderström • 2022 Undvik tårta på tårta Blixtsnabba bankrusningar

  har kännetecknat den oreglerade globala fi nansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. en utredning pågår för närvarande, en pågående process på förhand uppgjord fl era olika skäl Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess (skriv till exempel ’medan texten växer fram’) Det fi nns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga Entreprenören Måns X har tagit en tillfällig paus från näringslivet.
 9. Jonas Söderström • 2023 Det finns alltid ett syfte: Vad

  ska hända när mottagaren läst din text?
 10. Jonas Söderström • 2024 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 11. Jonas Söderström • 2024 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 12. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill hitta cykelväg Vill kunna rapportera problem Vill pumpa cykeln EFFEKT ANVÄNDNINGS- MÅL eller BEHOV eller DRIVKRAFT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS
 13. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT ANVÄND- NINGS- MÅL eller DRIVKRAFT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT
 14. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor BETEENDETYP efter DRIVKRAFT
 15. Jonas Söderström • 2024 Vill du komma igång att cykla?

  Vi hjälper dig! • Ska ff a vår app med cykelkartor! • En tryckt cykelkarta kan du hämta gratis på medborgarkontoret, Stationsgatan 48A. • Cykelpump fi nns vid Stortorget. • Stöter du på problem eller vill fråga något, hör av dig till cykelsamordnaren Anna Persson på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att fl er ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 16. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder EFFEKT ANVÄND- NINGSMÅL LÖSNING ANVÄNDARE EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING
 17. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Ska rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder EFFEKT ANVÄND- NINGSMÅL LÖSNING ANVÄNDARE EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING Vill kunna parkera säkert Vill gå ner i vikt Orolig för stöld Obekväm vikt Vill spara pengar Dålig ekonomi Orolig för klimatet Vill minska sin klimatpåverkan Gör det lätt att hitta pumparna }Hur kan kommunikation vara en del i lösningen för dessa behov?
 18. Jonas Söderström • 2024 EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL LÖSNING ANVÄNDARE Ska rapportera

  problem Vill hitta cykelväg Behöver pumpa cykeln Jag ser många små hinder Jag är rädd att den blir stulen Vill vara säker på att cykeln är tryggt parkerad Jag hinner inte träna … Få fler att välja cykel i stället för bil Mätning: + 60 % cyklar - 10 % bilar 1 2 3
 19. Jonas Söderström • 2023 ”Målgrupper” i UX är sällan demografiska!

  Grunden för vad vi gör fi nns sällan i • Ålder • Kön • Geogra fi • Yrke • Familj • Inkomst …
 20. Jonas Söderström • 2023 Ux (och ux-text) handlar om anpassning

  till drivkrafter, beteenden, användningsmål, användningsvillkor
 21. Jonas Söderström • 2022 Riskerna med demografi • Man •

  Född 1948 • Uppväxt i UK • Gift två gånger • Bor i ett slott • Rik och berömd • Riskgrupp för prostata-cancer
 22. CYKLANDE CARLOS Carlos har just fyllt 30. Han jobbar på

  Ericsson och cyklar nästan alltid till jobbet från Kungsladugård där han bor. Ibland behöver han ta spårvagnen eller båten. Han tycker allt har blivit sämre med korten, för att han förlorat kollen på hur mycket han rest och vad som är kvar, han gillade när det gick att se direkt på de gamla remsorna. Carlos kom till Sverige för 8 år sen, men han tycker fortfarande att svenska är ett svårt språk, och han förstår inte allt som sägs på nyheterna och i det offentliga. Han största fritidsintresse är att träffa kompisar och ha kul tillsammans. Oftast hemma hos någon – att gå ut blir för dyrt.
 23. CYKLANDE CARLOS Carlos har just fyllt 30. Han jobbar på

  Ericsson och cyklar nästan alltid till jobbet från Kungsladugård där han bor. Ibland behöver han ta spårvagnen eller båten. Han tycker allt har blivit sämre med korten, för att han förlorat kollen på hur mycket han rest och vad som är kvar, han gillade när det gick att se direkt på de gamla remsorna. Carlos kom till Sverige för 8 år sen, men han tycker fortfarande att svenska är ett svårt språk, och han förstår inte allt som sägs på nyheterna och i det offentliga. Han största fritidsintresse är att träffa kompisar och ha kul tillsammans. Oftast hemma hos någon – att gå ut blir för dyrt. Jag vill kunna hänga med bättre
 24. Gemensamma användningsmål hittar man oftast om man tittar på …

  beteende … attityd eller inställning … drivkraft … roll eller ansvar … användningskontext … förutsättningar, som kunskaper eller erfarenhet … [fysiska egenskaper, kön, ålder, bostadsort, fritidsintressen] … som vi menar 
 kan vara relevant 
 i förhållande till verksamhetens mål och projektets inriktning. }
 25. OBS Man är oftast bara del av EN demogra fi

  sk grupp … … men man kan vara del av FLERA användargrupper, beroende på situationen och tillfället! Inom UX ser vi mer till HUR och VARFÖR man GÖR saker än till ”VEM” man är!
 26. Jonas Söderström • 2022 Den lösning som kommer att användas

  är den som tillfredsställer användarnas användningsmål.
 27. Jonas Söderström • 2024 Att använda effekt-tänk som bas för

  kommunikation är en framgångsrik strategi Två av tre fi nalister i Web Service Awards pris för bästa intranät använde e ff ektkartläggning (e ff ektkedja, e ff ektstyrning) som bas för de intranäts-satsningar som fått högst betyg av användarna själva. På följande slajds: presentationer från Sollentuna kommun och Rikshem.
 28. Jonas Söderström • 2024 • Diskutera på effekt- workshops •

  2–3 stycken • Enas, prioritera användargrupper • Grova idéer om ev. lösningar 1 2 • User research: • Intervjuer, data observationer • Skapa förslag på användargrupper och användningsmål Hur gör man i praktiken? • Läsa på • Intervjua ledare/ nyckel-personer • Vad är det egentligen man vill ska ske? • 1–4 workshops med brett deltagande • Enas om syfte, mål, mätning • Prel. idé om användare ” ” … +80 % -20 % • Sign off med ledningen
 29. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Februari 27 Genomgång uppgift 2.

  UX Research. Kundresa. Länkar. Bild på webb. Torsdag Februari 29 Tisdag Mars 5 Vecka 9 Vecka 10 Typografi. Textdesign. Torsdag Mars 7