Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #4 • Genrer av ux-text 2• ons 27 sep • UX Writing • ht 23 Nackademin

Träff #4 • Genrer av ux-text 2• ons 27 sep • UX Writing • ht 23 Nackademin

Jonas Söderström

September 28, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Kort, enkel, nära 
 Genrer av

  ux-text (2) Fler design-begrepp Trä ff #4 • Onsdag 27 september Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 Idag onsdag 6 sep Lite repetition:

  MJÖLig Hittade ni några intressanta 404or? Tretton genrer av ux-texter: 
 från aviseringar till tonsättare
 3. Jonas Söderström • 2023 Förklaringar är bra i dialogrutor …

  • ..när konsekvenserna av en åtgärd/ett val 
 inte är helt uppenbara eller synliga för användaren.
 4. Jonas Söderström • 2023 Rubriker är bra i dialoger …

  • ..när vi vill sätta en lättsammare eller ödmjukare ton
 5. Jonas Söderström • 2023 Meny som visar status på ett

  antal ärenden Siffran … … hör till etiketten till vänster!
 6. Jonas Söderström • 2023 Bara 2 av 20 
 såg

  direkt; ytterligare en upptäckte senare
 7. Jonas Söderström • 2023 Nära Till betalning Du kan ändra

  din order även i nästa steg. Namn Du måste fylla i namn
 8. Jonas Söderström • 2023 Kort ➔ Nära Skriv kortare och

  din text kan läggas närmare 
 det som den berör. Men undvik förkortningar.
 9. Jonas Söderström • 2023 Inte ”nära! 
 
 Hur komma

  ihåg dessa instruktioner på nästa sida?
 10. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar 
 och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + ”Bedräglig design” 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra 
 interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 11. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla
 11. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 12. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 13. Jonas Söderström • 2023 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar 
 och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + ”Bedräglig design” 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra 
 interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya funktioner 11. Frågor: feedback 
 och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: 
 Förmedla en känsla
 14. Jonas Söderström • 2023 8. Användarens val: interaktionskommandon • Vi

  kommer att prata mer om de här senare, när vi pratar om fl öden! Knappar, dialogrutor, formulär
 15. Jonas Söderström • 2023 9. Ledtexter och guider • Håll

  ledtexter korta och nära! • Lägg inte text i själva fälten 
 där man ska skriva. • Ge tydliga exempel, som ”ÅÅÅÅ-MM-DD” • Kan funktioner designas så att ledtexter inte behövs? Som att välja år från meny snarare än att låta användaren skriva? • Förklara inte det triviala Förnamn T ex Jonas 👎 ÅÅMMDD 👎
 16. Jonas Söderström • 2023 10. Rundturer, starthjälp 
 och nya

  funktioner • Gör dem inte för omfattande. • Fokusera på användarens mest sannolika, tidiga arbets fl öde – det som hen kan tänkas sätta igång med först. • Tvinga inte på dem på användarna – 
 gör dem inte obligatoriska. • Erbjud fl exibilitet, så att användaren kan 
 gå vidare, gå tillbaka, avbryta, återuppta.
 17. Jonas Söderström • 2023 11. Frågor, feedback , erbjudanden •

  Håll feedbackfrågor till ett minimum. 
 Ge få, tydliga alternativ. • Avbryt inte användarens aktiviteter 
 med erbjudanden. Ge erbjudanden 
 när användaren har gjort klart något, 
 kommit till en (tillfällig) slutpunkt. • Om ni efterfrågar feedback – har ni en plan för hur ni tar emot den, besvarar den, använder data? Resurser att agera på den?
 18. Jonas Söderström • 2023 12. Förtroendeskapare Var behövs de? •

  När användarna kan misstänka dåliga följder, utifrån tidigare erfarenheter. • Data från loggar kan ge ledtrådar 
 om var kunder ger opp 
 (till exempel: överger en varukorg).
 19. Jonas Söderström • 2021 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Se, uppleva, känna Hitta, tolka, förstå Agera, handla, beställa Användarens fokus
 20. Jonas Söderström • 2021 UX UI Interaktionsdesign Business design Service

  design User research Hur hänger allt ihop? Design thinking
 21. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design DESIGN (”UI”) UX 🙁 😀 🙂
 22. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design Vi ska bygga en sajt UX-design/UI design ? Men hallå, är det verkligen en sajt vi ska ha? 😀 Bra ux
 23. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design UI design ? Men hallå, är det verkligen en sajt vi ska ha? En app Callcenter Broschyr Tävling Nytt kontor Tjänstedesign En supermolpangdylometer User research Verksamhetens behov 😀 Bra ux Innovation!
 24. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design UI design ? Men hallå, är det verkligen en sajt vi ska ha? En app Callcenter! Broschyr Tävling Nytt kontor Tjänstedesign En supermolpangdylometer User research Verksamhetens behov 😀 Bra ux
 25. Jonas Söderström • 2023 Visuell design Infor- 
 mations- 


  design Inter- 
 aktions- 
 design UI design ? Men hallå, är det verkligen en sajt vi ska ha? En app Callcenter! Broschyr Tävling Nytt kontor Tjänstedesign En supermolpangdylometer User research Verksamhetens behov 😀 Bra ux Tjänstedesign, även kallat service design, innebär att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Wikipedia
 26. Jonas Söderström • 2023 ? Men hallå, är det verkligen

  en sajt vi ska ha? En app Callcenter Broschyr Tävling Tjänstedesign User research Verksamhetens behov ? Men hallå, är det verkligen huppmobiler 
 vi ska sälja? Business design? Visuell design Infor- 
 mations- 
 design Inter- 
 aktions- 
 design UI design 😀 Bra ux Nytt kontor En supermolpangdylometer
 27. Jonas Söderström • 2023 ? Men hallå, är det verkligen

  en sajt vi ska ha? En app Callcenter Broschyr Tävling Tjänstedesign User research Verksamhetens behov ? Men hallå, är det verkligen huppmobiler 
 vi ska sälja? Business design? Visuell design Infor- 
 mations- 
 design Inter- 
 aktions- 
 design UI design 😀 Bra ux Nytt kontor En supermolpangdylometer UX Design
 28. Jonas Söderström • 2023 ? Men hallå, är det verkligen

  en sajt vi ska ha? En app Callcenter Broschyr Tävling Tjänstedesign User research Verksamhetens behov ? Men hallå, är det verkligen huppmobiler 
 vi ska sälja? Business design? Visuell design Infor- 
 mations- 
 design Inter- 
 aktions- 
 design UI design 😀 Bra ux Nytt kontor En supermolpangdylometer UX Design thinking
 29. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning ?

  Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd
 30. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd
 31. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 32. Jonas Söderström • 2023 Portal Lösning Utbildning Mer stöd Byta

  arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Bestående förändring
 33. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 34. Jonas Söderström • 2023 Stewart Butter fi eld In December

  2020, Salesforce con fi rmed plans to buy Slack for US$ 27.7 billion.
 35. Jonas Söderström • 2023 Informations- design Inkluderande design = ni

  får inlämningsuppgift Rubriker, Lämna in uppgift (senast) Måndag Oktober 2 Vecka 40 Onsdag Oktober 4 Krångligt språk, klarspråk Måndag Oktober 9 Vecka 41 Onsdag Oktober 11