$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Reload præsentation

Reload præsentation

Dette er seneste version af vores standard præsentation af Reload - lidt om os og vores metoder.

Rasmus Luckow-Nielsen

May 11, 2016
Tweet

More Decks by Rasmus Luckow-Nielsen

Other Decks in Business

Transcript

 1. Reload! A/S
  Om Reload og proces
  Præsentation af Reload

  View Slide

 2. Vi er specialister i Drupal
  Vi er pt. 18 faste folk
  Reload startede i 2010.
  Vi bor på Frederiksberg

  View Slide

 3. • Vi er et teknisk konsulenthus, og har de
  dygtigste Drupal udviklere i DK
  • Vi outsourcer ikke, idet vi fokuserer på et
  tæt samarbejde med kunden
  • Vi har høj faglighed stolthed og en god
  sjat idealisme
  Kort om Reload

  View Slide

 4. DR.dk

  View Slide

 5. DR.dk på Drupal
  Vi har arbejdet på at lave en helt ny webplatform for
  DR sammen med Peytz (og senere Netcompany) i
  perioden april 2012 til december 2015. Vi har rundet
  de 12.000 timer for Reload alene på dette projekt.
  Langt størstedelen af projektet har vi ageret
  hovedarkitekter og senior ressourcer.

  View Slide

 6. IDA.dk “Den agile proces fungerer
  skide godt. Det giver ro i maven,
  at der er løbende leveringer”
  Kim Elmose, Digital udviklingsredaktør, IDA

  View Slide

 7. samvirke.dk
  “Vi er så glade for at arbejde
  sammen med dem - også selv
  når projektlederen og jeg
  diskuterer som et gammelt
  ægtepar”.
  “Der findes ikke et Drupal-
  udviklingshus som er mere
  kompetent end Reload.”
  Lotte Malmgren, digital redaktør,
  Samvirke

  View Slide

 8. “Ret tidligt i forløbet havde vi noget
  visuelt, som kunne fungere teknisk,
  hvilket var super fedt.”

  Birgitte Olesen, IT-projektkoordinator, DKT
  “Det at have designere og udviklere i
  samme rum og med det samme finde ud
  af, hvorvidt designet kan
  implementeres, var fantastisk”

  Anne Tønnes Jessen, systemkoordinator, DKT
  Det Kongelige Teater - Intranet

  View Slide

 9. Københavns Biblioteker

  View Slide

 10. stofa.dk

  View Slide

 11. desuden
  TV2, Bonnier, Unicef, Læger uden Grænser,
  Det Kongelige Teater, De Danske Spejdere,
  Novasol, Region Sjælland, Kulturstyrelsen
  og mange andre…

  View Slide

 12. Mød Reload
  • Se video online på https://vimeo.com/
  112038104 eller reload.dk

  View Slide

 13. Many companies face the paradox of wanting
  to build a delightful product without
  knowing if people actually want the product
  until it’s released.
  – Chris Bank, UXPin

  View Slide

 14. • Antager at man på forhånd kan regne ud,
  hvad der skal bygges, og i hvilken
  rækkefølge, det bedst giver mening
  • Fungerer derfor fint til simple eller
  overskuelige opgaver
  • Har et meget langt feedback loop, og er
  derfor ikke optimalt til innovative eller
  komplekse projekter med mange
  antagelser og ubekendte
  Den klassiske vandfaldsmodel

  View Slide

 15. • Et godt projekt er ét vi ikke ved hvordan vi
  skal løse når vi går igang
  • Et godt projekt bliver vi klogere af
  • Vi kommer ofte tidligt ind i projekterne og
  bruger meget energi på at afklare de
  reelle forretningsbehov, inden vi prøver
  at løse dem
  Hvis virkeligheden er simpel, så
  har I nok ikke brug for Reload!
  Reloads typiske projektrum

  View Slide

 16. Start with why
  Vi bruger metoden Impact
  Mapping for at identificere
  forretningsmål, aktører,
  hvordan og hvad der skal
  laves.
  Og så bruger vi agile
  metoder for at levere dette
  efterfølgende.
  Vi arbejder altså i højere
  grad efter forretningsmål
  end funktionaliteter.

  View Slide

 17. Vælger i os, så vælger i også en proces

  View Slide

 18. View Slide

 19. Vi kan jo ikke bare udskrive
  en blanko-check?!
  - Typisk reaktion fra kunde, sagt i vantro…

  View Slide

 20. • Feedback loop, kommunikation og
  ansvarsfordeling
  • Giver gennemskuelighed og
  transparens
  Overskrift i en linie
  • Det giver mening at være agil når
  man arbejder inden for komplekse
  problemområder
  • Løbende forventningsafstemning
  Hvorfor arbejder vi agilt? Fantastisk video - se den!

  View Slide

 21. En agil udviklingsproces
  handler om at give mest
  mulig forretningsværdi for
  pengene

  View Slide

 22. Det handler om at finde
  symbiosen mellem
  forretningsviden og
  teknisk viden

  View Slide

 23. Viden stiger over tid - fordrer JIT planlægning

  View Slide

 24. Plan
  Plan
  Plan
  Plan
  Plan
  "JUST-IN-TIME" PLANLÆGNING
  Plan Analyse Test
  Kode
  Design Release
  Traditionel (prædiktiv):
  Planlæg hele projektet på forhånd
  Scrum (empirisk):
  Planlæg lidt før projektet og lidt før hvert sprint
  Analyse
  Design
  Kode
  Test
  Release
  Analyse
  Design
  Kode
  Test
  Release
  Analyse
  Design
  Kode
  Test
  Release
  Analyse
  Design
  Kode
  Test
  Release
  Hvad hvis projektet
  stopper her?
  Plan
  Plan
  Plan
  Plan
  Plan

  View Slide

 25. • Fokusér på forretningsværdi
  • Lav leverancer der kan afprøves i
  virkeligheden og hurtigst muligt
  • Prototyping!
  • Løbende forbedringer i stedet for "løs det
  hele på en gang"
  • Lagkagen skal skæres vertikalt og ikke
  horisontalt
  Fokus på forretningsværdi, time-
  to-market og minimumsprodukt
  (MVP)

  View Slide

 26. Fast scope Agil
  Transparens "95% færdig" Reel fremdrift er synlig
  Time to market Langsommere, alt skal designes
  først
  Hurtigere, færdiggør ting med
  størst forretningsværdi først
  Kvalitet Mindst muligt der opfylder
  kontrakten
  Fokus på Total Cost of Ownership
  (TCO)
  Fast scope vs agil

  View Slide

 27. Fast scope Agil
  Projekt fokus Udfør opgaver med mindst mulig
  indsats
  Maksimering af forretningsværdi
  og TCO
  Ændringer Dyre Gratis
  Scope Fast
  Løbende forbedret med de
  erfaringer der er gjort i projektet
  Fast scope vs agil

  View Slide

 28. Fast scope Agil
  Kundeinvolvering Stor indsats i starten og
  slutningen af projektet
  Stabil indsats gennem hele
  projektet
  Typiske risici Dyrt pga. ændringer, manglende
  kvalitet
  Uerfarent team
  "misbruger" den agile praksis
  Pris Fast + ændringsønsker Betal kun for udført arbejde
  Fast scope vs agil

  View Slide

 29. (Quality)
  Scope
  (functionality, features)
  Time
  (deadline)
  Resources
  (cost, budget)

  View Slide

 30. • At have en effektiv agil udviklingsproces
  stiller en masse krav til resten af
  organisationen og de omkringliggende
  beslutningsprocesser
  • At fordre en agil mentalitet og
  arbejdsproces kræver stor opbakning i
  organisationen og specielt i ledelsen
  • At indføre og køre et scrumforløb som en
  ekstern konsulentpart har sine helt egne
  udfordringer - men vi kender dem.
  At arbejde agilt stiller en masse
  krav til jeres organisation

  View Slide

 31. • I skal turde at gå efter overordnede mål -
  og ikke tro at alt kan skrives ned i en
  kontrakt fra starten
  • Det kræver kompetente teams,
  uddelegering af beslutningsmandat og
  klare mål
  • Transparens i proces og hurtig feedback
  giver mulighed for - og kræver - løbende
  reprioriteringer af de planlagte opgaver
  At arbejde agilt stiller en masse
  krav til jeres organisation

  View Slide

 32. • Vi starter med fokus på hvilken reel forretningsværdi
  vi jagter - og hvordan det er prioriteret. Her er Impact
  Mapping et godt værktøj.
  • Vi arbejder langt mere med prototyping - endnu mere
  iterativt og meget tæt med kunde, udvikler, ux og
  design. På den måde slipper vi for at kæmpe mod
  forudintagede forventninger omkring det endelige
  design. I stedet bruger vi style guides og eksempler.
  • Endnu større fokus på at lave fremskrivning. Hvad når
  vi af funktionalitet for pengene? Hvornår er vi
  færdige?
  • Risici. Klassisk risiko log i fht. projektet giver ro i
  maven.
  Agile projekter hos Reload

  View Slide

 33. • Vi kræver at kundens Product Owner er
  beslutningsdygtig og sammen med
  teamet 1-2 dage om ugen
  • Faste rutiner - typisk 2 ugers sprint,
  løbende backlog grooming, sprint-
  planning, -demo og -retrospektiv samt
  daily scrums
  • Gode værktøjer - vi sværger til Jira Agile,
  og vores kunder arbejder også her.
  • Gode afrapporteringsskabeloner med
  fokus på MVP
  Agile projekter i Reload

  View Slide

 34. Lige meget hvor godt et
  projekt vi laver, så vil det af
  kunden blive betragtet som
  en fiasko, hvis vi ikke møder
  deres forventninger.
  – Rasmus Luckow-Nielsen, adm. direktør, Reload

  View Slide

 35. Suomisvej 2, 2. sal

  1927 Frederiksberg
  reload.dk
  [email protected]

  View Slide