$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Når digital transformation skal virke i virkeligheden

Når digital transformation skal virke i virkeligheden

En præsentation af hvordan organisering, ledelse og digital transformation går hånd i hånd - og hvilket mindset der skal til for at det reelt kan lykkes.

Denne variant af præsentationen blev afholdt i forbindelse med bibliotekchefforeningens årsmøde i maj 2019.

Rasmus Luckow-Nielsen

May 28, 2019
Tweet

More Decks by Rasmus Luckow-Nielsen

Other Decks in Business

Transcript

 1. Når digital transformation skal
  virke i virkeligheden
  Uden organisatorisk agilitet - ingen gode digitale løsninger!
  1
  Bibliotekschefforeningen, 28. maj 2019

  View Slide

 2. 2
  Jeg har 4 postulater,
  som jeg vil forsøge at
  overbevise jer om

  View Slide

 3. 3
  Den klassiske
  organisation er
  døende
  Postulat #1

  View Slide

 4. 4
  Hvordan man udvikler
  software bliver kernen i
  den måde man udvikler
  produkter, forretning og
  organisation på
  Postulat #2

  View Slide

 5. 5
  Du skal have korte
  feedback loops hvis
  du vil lykkes i en
  digital verden
  Postulat #3

  View Slide

 6. 6
  Som leder skal du
  afgive kontrol for at
  lykkes i en digital
  transformation
  Postulat #4

  View Slide

 7. 7
  Du kan ikke lykkes fuldt
  ud med en digital
  transformation uden et
  agilt organisatorisk
  mindset.
  Og konklusionen er:

  View Slide

 8. 8
  Adm. direktør i Reload
  - Har arbejdet med digitale
  løsninger i 20 år
  - Først som udvikler, så
  projektleder og nu leder og
  rådgiver
  Rasmus Luckow-Nielsen

  View Slide

 9. Vi er Reload - et digitalt bureau med stærke værdier der
  hjælper organisationer med at udvikle og drive deres
  digitale forretning og produkter
  9

  View Slide

 10. 10

  View Slide

 11. 11
  Vi har altså lavet rigtig mange digitale biblioteksløsninger over
  årene… fx har vi:
  - Været med i TING.council i alle årene
  - Været med til at forme og bygge ding.TING v1 og v2 + med på
  rejsen fra Artesis Web -> DDB CMS
  - Inkl. alle de store integrationer, fx til FBS
  - Bygget og driftet flere versioner af ereolen.dk
  - Bygget og driftet KBH Bibliotekers hjemmeside siden 2009
  - Bygget og driftet Reykjavik Bibliotekers hjemmeside
  (borgarbokasafn.is)
  - … og en del andet
  Disclaimer: Er godt fedtet ind i
  biblioteksløsninger…

  View Slide

 12. 12
  Når digital
  transformation skal
  virke i virkeligheden
  Vi skal i dag tale om
  - og hvad det stiller af krav til vores organisering.

  View Slide

 13. 13
  Præmis
  Verdenen forandrer sig hurtigt og
  kompleksiteten samt
  mulighedsrummet er stigende

  View Slide

 14. Fremtiden har
  aldrig været så
  uforudsigelig, som
  nu.
  14

  View Slide

 15. 15
  “Wow! Fremtiden har
  uanede muligheder. Hold
  da op, det bliver vel nok
  spændende!”
  Selv føler jeg blandingen mellem

  View Slide

 16. 16

  Hvordan kan jeg agere på
  en hastig foranderlig
  fremtid?
  Hvad gør jeg nu?
  … og ubehaget ved det ukendte

  View Slide

 17. 17
  Vi har arbejdet med både digitalisering og
  organisering helt lavpraktisk.
  Reload er “strategiske praktikere”.

  View Slide

 18. 18
  Den klassiske
  organisation er
  døende
  Fordi den ikke er gearet til virkeligheden i dag
  Postulat #1

  View Slide

 19. 19
  Rutine Ikke-rutine
  Brynjolfsson & McAfee, 2014, The Second Machine Age
  Kognitiv
  Manuelt
  Opgaver som automatiseres af software
  Opgaver som automatiseres af robotter

  View Slide

 20. 20
  Rutine
  Usikkerhed
  Komplekse Innovation
  Hvad
  computere er
  gode til
  Hvad
  mennesker er
  gode til

  View Slide

 21. 21
  Rutine
  Usikkerhed
  Komplekse Innovation
  Hvad
  organisationer
  er designet til
  Hvad
  mennesker er
  gode til

  View Slide

 22. 22
  Taylor: En pyramide struktur, bygget til stabilitet,
  drift og effektivisering

  View Slide

 23. 23
  Den Taylorske model trives i en stabil og
  forudsigelig verden.
  Det er ikke den situation vi har i dag.
  Vi har derfor brug for at organisere os
  anderledes.

  View Slide

 24. 24
  På Fortune 500 listen er kun 12% af de
  firmaer som var på listen i 1958 også på
  listen i dag - og gennemsnitslevetiden for
  firmaerne på listen er i samme periode gået
  fra ca. 60 år til 18 år.

  View Slide

 25. 25
  Hvordan man udvikler
  software bliver kernen i
  den måde man udvikler
  produkter, forretning og
  organisation på
  Postulat #2

  View Slide

 26. 26
  I den digitale branche oplever vi at
  kravene bliver større, usikkerheden bliver
  større og mulighedsrummet bliver større.

  View Slide

 27. 27
  Vi er som brugere ikke
  så nemme at imponere
  længere.

  View Slide

 28. 28
  Få folk til at ville have ting (20st)
  vs.
  Lav ting som folk vil have (21st)
  John Willshire, Smithery

  View Slide

 29. 29
  Det virker.
  - Men vi hader det!

  View Slide

 30. 30
  Det virker.
  - Og vi elsker det!

  View Slide

 31. 31
  Rejsekortet.
  Det giver bare ikke
  meget mening...

  View Slide

 32. 32
  Digital transformation og større digitale
  løsninger er oftest komplekse og med
  mange ubekendte

  View Slide

 33. ACT → SENSE → RESPOND
  NOVEL
  Cynefin
  God forklarende artikel
  SENSE → ANALYZE → RESPOND
  GOOD PRACTICE
  SENSE → CATEGORIZE → RESPOND
  BEST PRACTICE
  PROBE → SENSE → RESPOND
  EMERGENCE

  View Slide

 34. UKENDT
  34
  KENDT
  KRAV
  RESSOURCER TID
  FORTID
  MINIMERE
  RISIKO VED
  AT STILLE
  KRAV,
  ESTIMERE OG
  FØLGE
  PLANER
  RESSOURCER TID
  LØSNINGEN
  FREMTID
  MINIMERE
  RISIKO
  GENNEM
  KONTINUERLIG
  TILPASNING OG
  VED AT LÆRE
  AF FEJL

  View Slide

 35. 35
  Marketing
  sælger det..
  Forretnings-
  udvikling
  tænker det...
  Produktudvikling
  skaber det...
  IT
  bygger det...
  Organisationen
  leverer det...
  Siloer er ikke vejen
  frem.

  View Slide

 36. 36
  LEAN
  UX/CX
  LEAN
  STARTUP
  DESIGN
  THINKING
  SCRUM
  AGIL
  ORG

  View Slide

 37. 37
  Selvorganiserede med stort mandat
  Uafhængige og autonome
  Tværfaglige og sidder sammen
  I IT verdenen har vi løst det med agile teams der er

  View Slide

 38. 38
  Command & Control Sense & Respond
  Sense & Respond

  View Slide

 39. 39
  Der er nogle meget interessante
  trends i fht. hvordan fremtidens
  organisationer skal fungere, som man
  godt kan lade sig inspirere af.
  Her er Frederic Lalouxs “kultur model”
  illustreret (glimrende forklarings-video
  her), fra bogen “Reinventing
  Organizations”.
  En anden måde at
  organisere sig på?
  Kilde: Lean and Agile Adoption with the Laloux Culture Model

  View Slide

 40. 40
  Når vi for alvor skal have effekt af
  vores agile tilgang til verden, så skal vi
  have det rigtige mindset.
  Fremtidens organisation er en
  lærende organisation.
  Det agile mindset
  Kilde: Agile Leadership in a Nutshell

  View Slide

 41. 41
  START-UP
  Kaotisk
  Kreativ
  Fokus på eksekvering
  Ad hoc
  Skiftende fokus
  Uforudsigelig
  Fejler ofte
  Tager stor risiko
  TRAPPED
  Ukoordineret
  Drift over udvikling
  Kongedømmer
  Lokale stammer
  Pege fingre
  Rigid
  Politisk
  Beskyttende
  AGILE
  Hurtig at mobilisere
  Fokus på læring
  Samarbejdende
  Let at få noget gjort
  Responsiv
  Hurtig beslutningstagen
  Lære af fejl
  BUREAUCRACY
  Beskytter sig mod risiko
  Langsom
  Afgrænsede domæner
  Standardiserede arbejdsgange
  Siloer
  Faste og mange beslutningsgange
  Centraliseret
  Forudsigelig
  Dynamisk
  Stabil
  Kilde: McKinsey Quarterly
  “AGILE
  ORGANIZATIONS
  PERFORM X3 ON A
  NUMBER OF
  PARAMETERS,
  INCLUDING
  FINANCIAL.”

  View Slide

 42. 42
  Du skal have korte
  feedback loops hvis
  du vil lykkes i en
  digital verden
  Lidt erfaringer fra virkeligheden
  Postulat #3

  View Slide

 43. 43
  Når behov og
  “den rigtige
  løsning” er
  svær at regne
  ud, hvad gør vi
  så?

  View Slide

 44. 44
  Eksperimentér.
  Skab læring.

  View Slide

 45. 45

  View Slide

 46. 46
  Målstyring over planstyring
  Probe -> Sense -> Respond

  View Slide

 47. 47
  FORRETNINGS
  MÅL
  ÆNDRET
  ADFÆRD
  ( DIGITAL )
  LØSNINGS-
  IDÉ
  HVORDAN?
  HVORFOR?
  PRIORITÉR
  ANTAGELSE
  ANTAGELSE
  Impact Mapping

  View Slide

 48. MÆGLERE VENDER HURTIGERE
  TILBAGE PÅ 1. KONTAKT
  FÅ FLERE
  EJENDOMME TIL
  SALG
  EJENDOMS
  MÆGLER
  SÆLGE
  EJENDOMME
  FREMTIDSSIKRE
  EKSISTERENDE
  DIGITALE LØSNINGER
  FLERE BRUGERE
  KONTAKTER OS FOR
  EVALUERING
  MORE TYDELIG
  CTA’ER
  BEDRE
  PRÆSENTATION AF
  EJENDOM TIL SALG
  LOKALOMRÅDE
  LANDINGPAGES
  DIGITALT INDHOLD
  OM AT SÆLGE
  EJENDOMME
  BEDRE
  PRÆSENTATION AF
  MÆGLER
  BUTIKKERNE
  CHAT-FUNCTION
  MONITOR & DISPLAY
  GENNEMSNITLIG TID
  TIL FØRSTE
  PER BUTIK

  View Slide

 49. 49
  1. Der er fokus på resultater, ikke på features
  2. Der levéres ofte og kontinuerligt
  3. Feedback loops er så korte som overhovedet muligt!
  4. Der arbejdes i mindre, tværfaglige agile teams med stort mandat
  5. Det er OK at fejle, så længe man lærer af det
  Når det fungerer godt:

  View Slide

 50. 50
  Det handler ikke kun om hvad man skaber!
  Men også hvorfor og hvordan man gør
  det!

  View Slide

 51. 51
  Som leder skal du
  afgive kontrol for at
  lykkes i en digital
  transformation
  Postulat #4

  View Slide

 52. 52
  Teknologien ændrer måden vi arbejder og
  organiserer os på

  View Slide

 53. 53
  Teknologien skaber organisatoriske
  muligheder
  Vi arbejder og kommunikerer sammen på nye måder
  Vi deler information hurtigere og træffer beslutninger lokalt
  Vi kan automatisere processer og bruge tiden smartere

  View Slide

 54. 54
  Teknologien giver organisatoriske
  udfordringer
  Arbejdsopgaver ændres fra rutine til komplekse opgaver
  Medarbejderne forventes at træffe egne beslutninger
  således de kan agere hurtigere
  Dette gør, at medarbejdere har brug for en bredere og
  mere strategisk forståelse af organisationen og dets formål.

  View Slide

 55. 55
  Teknologi kan levere
  omkostningsreduktion og øget
  effektivitet.
  Men den virkelige værdi ligger i den
  kreativitet og innovation som den
  frisætter.

  View Slide

 56. 56
  Vi skal arbejde bedre sammen
  Organisere arbejde i teams.

  View Slide

 57. 57
  Selvorganiserede med stort mandat
  Uafhængige og autonome
  Tværfaglige og sidder sammen
  Agile teams der er kendetegnet ved at være

  View Slide

 58. 58
  Som leder skal du sætte visioner og mål
  Men du skal afgive kontrol og mandat til dem som skal
  udføre arbejdet.
  For ingen kan “regne den ud” på forhånd.
  I stedet skal du understøtte og vejlede dine teams.

  View Slide

 59. 59
  Afstemthed og Autonomi
  Afstemthed
  (Alignment)
  Autonomi
  Lav
  Kaos
  Lav Høj
  Høj Autoritet
  Ledere siger hvad som skal opnås
  og hvordan det skal gøres
  Ingen skaber fælles retning, alle
  handler efter egen interesse
  Samarbejde
  Ledere siger hvad som skal opnås
  og teamet beslutter hvordan det
  skal gøres
  Indifference
  Intet overordnet formål, meget
  micro-management
  Smith & Sharma, 2002

  View Slide

 60. 60
  If you want to build a ship,
  don’t drum up the people to
  gather wood, divide the work,
  and give orders.
  Instead, teach them to yearn
  for the vast and endless sea.
  Antoine de Saint-Exupéry, 1943, The Little Prince

  View Slide

 61. 61
  Du kan ikke lykkes fuldt
  ud med en digital
  transformation uden et
  agilt organisatorisk
  mindset.
  Og konklusionen er:

  View Slide

 62. 62
  (men du kan komme langt
  med korte feedback
  loops!)
  Og konklusionen er:

  View Slide

 63. 63
  ● Reinventing Organizations, af
  Frederic Laloux
  ● An Everyone Culture, Robert Kegan
  ● The Culture Code, Daniel Coyle
  ● Turn the ship around, David Marquet
  Anbefalinger af et par glimrende bøger,
  omkring de ledelsesmæssige og
  organisatoriske aspekter:

  View Slide

 64. Tak for i dag! Min kontaktinformationer er: Rasmus Luckow-Nielsen / 30224545 / [email protected]
  64
  Spørgsmål?
  Nysgerrig på mere?
  Download min gratis
  ebog på reload.dk/ebog
  “Syv skridt til succes
  med digitale projekter”

  View Slide

 65. Lean and Agile Adoption with the Laloux Culture
  Model (9 mins)
  65

  View Slide