Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Tis 27 mars • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Tis 27 mars • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

March 28, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Trä ff #12 • Onsdag 27

  mars Mitt i kursen: Reflektion och delsummering Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 🎵🎶 knack, knack ? Tror att

  hälften kommer att förstå 2 % förstår x 25 Elizabeth Newton: Overcon fi dence in the Communication of Intent: Heard and Unheard Melodies. PhD diss. Stanford, 1990.
 3. Jonas Söderström • 2023 ”The curse of knowledge” När man

  vet, är det oerhört svårt att föreställa sig hur det är att inte veta.
 4. Jonas Söderström • 2023 Det gamla vanliga tonfelet Belöning inlöst

  Substantiv Inget aktivt verb Inget riktigt subjekt Beskriver händelsen ur vår/systemets synvinkel!!
 5. Jonas Söderström • 2023 Det mer vänliga tonfallet Du har

  använt din belöning! Personliga pronomina Aktivare verb Subjekt Beskriver värdet för användaren!!! Direkt tilltal
 6. Jonas Söderström • 2023 X-partiet vill • Att det införs

  en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Att det införs en 10-årig grundskola som börjar vid sex års ålder • Att det införs en fl exibel skolstart. Här är våra förslag: • Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Eleverna ska gå tio år i grundskolan. De ska som regel börja vid sex år. • Men det ska också vara möjligt att börja lite tidigare eller senare. Vad vi gör – inifrånperspektivet Vad det betyder för dem vi vänder oss till
 7. Jonas Söderström • 2023 Gör tröskeln in i texten så

  låg som möjligt! Få och korta meningar! Inga bisatser! Enkla och korta ord!
 8. Jonas Söderström • 2023 Skippa allmän intro (”mjukt”)! Skippa bakgrund/historia

  (”djupt”)! Skippa ”delar före nyttan” (”analytiskt”)!
 9. Jonas Söderström • 2023 Den upp-och-nervända pyramiden • Det viktigaste

  först… • …och sedan allt i fallande viktighetsordning. • Texten kan strykas bakifrån
 10. Jonas Söderström • 2023 Det här har jag på min

  lista: Länkar, Målgrupper, Flöden, SEO, UX research, Kundresor, Sökning, Typografi, Testning, Textdesign …
 11. Jonas Söderström • 2024 Tr ä ff #13. Ons 3

  april Ton, avsändarpersonor, framing. Tr ä ff #14. Ons 10 april Klarspråk och krångligt språk 2. Tr ä ff #15. Ons 17 april Genomgång uppgift 2. Tr ä ff #16. Ons 24 april Skriva för e ff ekt. Målgrupper inom UX. Tr ä ff #17. Mån 29 april L ä nkar. Bild på webb. Tr ä ff #18. Ons 8 maj UX Research. Tr ä ff #19. Ons 15 maj Typogra fi . Textdesign. Tr ä ff #20. Ons 22 maj Interaktionsdesign. UX-process. Tr ä ff #21. Ons 29 maj SEO. Testa text. Tr ä ff #22. Ons 5 juni Genomgång av uppgift 3. Tr ä ff #23. Ons 12 juni Reserv / AMA med Jonas. Tr ä ff #24. Ons 19 juni Avslutning.
 12. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (1) • Lämna in senast söndag 14 april! • Sju exempel på texter som kan uppfattas som svåra eller opersonliga. • Försök att göra dem lättare att läsa och förstå. De är löst ordnade efter svårighet. • Du kan ändra både den eventuella rubriken och textens innehåll. • Du kan också ändra dispositionen – som ordningsföljden eller styckeindelningen.
 13. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (2) • Du kan lägga till under- eller mellanrubriker, om du tycker det skulle underlätta förståelsen. • Fundera på tilltal. • När du är klar med dina förslag till texterna 2 till 7 ska du jämföra originalens läsbarhetsindex med din omskrivna version. Använd sajten lix.se. • Skriv in det gamla och nya lix-talet efter din text i ditt dokument.
 14. Jonas Söderström • 2023 Övning i att göra text lättare

  att tolka (3) • Spara dina förslag som en word- eller pages- fi l. • Döp fi len med ditt namn först, och därefter "uppgift 2 Nike UX Writing" – alltså "Eva Exempelsson uppgift 2 Nike UX Writing". • Lämna in uppgiften senast söndag 14 april. Det kommer att fi nnas en länk på Studentportalen där ni laddar upp er fi l. • Det här kommer att vara en av uppgifterna jag bedömer för betygssättningen.
 15. Jonas Söderström • 2024 Onsdag April 3 Ton, avsändar- personor,

  framing Klarspråk och krångligt språk 2 Onsdag April 10 Onsdag April 17 Genomgång uppgift 2. Skriva för effekt. Målgrupper inom UX. Onsdag April 24