Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi

Diaesitys esittelee parisenkymmentä ainakin peruskäytön osalta opettajille maksutonta sovellusta, joiden avulla voi tehdä kokeita ja erilaisia pelillisiä kyselyitä. Melkein kaikissa on tarjolla myös valmiita kyselyitä ja monissa sovelluksissa on jo tekoälyapuri. Suosittuja sovelluksia ovat mm. Quizizz, Quizlet ja Blooket. Niitä voi hyödyntää oppijoiden arvioinnissa ja/tai erilaisissa koulutus- ja ryhmätilanteissa yleisön osallistamiseen. Linkkejä esimerkkikyselyihin löydät Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta: https://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html

Matleena Laakso

April 12, 2024
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Sähköiset kyselyt, kokeet ja arviointi Huhtikuu 2024 Matleena Laakso Blogi:

  www.matleenalaakso.fi Kuva: Ryan McGilchrist, CC BY-SA
 2. Tämä diasarja päivittyy Demokyselyitä ja sovellusten linkkejä ym. löydät sähköisten

  kokeiden sivulta: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Ohjesivultani löydät tietoja Googlen, Microsoftin, H5P:n ja Mobie eSmartin kysely- ja arviointityökalut sekä muitakin ohjeita verkon sovelluksista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 3. Johdannon jälkeen esiteltävät työkalut • Quizizz • Blooket • Kahoot

  • Quizlet • Quizalize • Socrative • Mentimeter • Nearpod • X-breikki Lähes kaikki esitellyt palvelut edellyttävät vain opettajan kirjautumista. Esiteltyjen sovellusten peruskäyttö (poikkeuksena Qridi) on opetuksessa maksutonta. Moniin voi ostaa lisäominaisuuksia. Dioissa esittelen lähinnä ilmaisversioita. Jos et ole opettaja, tarkista hinnasto sovelluksen verkkosivulta. • EDpuzzle • DirectPoll • Thatquiz • Plickers • Qridi • ClassDojo • Lisäksi lyhyenä mainintana viisi muuta sovellusta
 4. Hyödynnä oppilaitoksessasi jo käytössä olevia työkaluja Google (GWE) • Forms,

  Google Drive, Classroom,.. Microsoft (M365) • Forms, OneDrive, Teams,.. H5P-tehtävät (kuva) • Noin 60 työkalun paketti interaktiivisiin tehtäviin ja sisällön rikastamiseen Sähköiset oppimisympäristöt • Niiden omat kyselyt ja tehtävätyökalut. • Linkitä/upota tämän diasarjan sovelluksia. Kustantajien materiaalit Exam, Abitti, eLomake, Webropol,..
 5. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi Erinomainen YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista –

  APA: www.youtube.com/@APA-atjonen Alla olevan lähteenä osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4 Formatiivinen arviointi – istu vieressä • Oppimista tukevaa, kannustavaa ja laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia. • Ei tehdä numeroin. • Edistää yhteistyötä kilpailun sijaan. • Itse- ja vertaisarviointi, portfolio- keskustelu, opitun reflektio ym. • Tehdään osana oman opetuksen parantamista katsellen, kysellen, kuunnellen. • Auttaa oppijaa ymmärtämään: – Mihin olen menossa? – Missä olen nyt? – Miten pääsen tästä tavoitetilaan? Summatiivinen arviointi – istu vastapäätä • Arvioinnin kohteena oleminen • Arvostelu • Numeroiden antaminen • Kynä-paperi-kokeet
 6. Arviointi ohjaa oppimista Ohjaa oppimisprosessia • Arviointikriteerit oltava selvillä tai

  sovittava yhdessä. • Opiskeluun vaikuttaa arvioidaanko muistamista vai isompia kokonaisuuksia. • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja tuloksia. Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. • Arviointitilanne on myös oppimistilanne. Kuva: ID 7089643, Pixabay
 7. Miten arviointi vaikuttaa työskentelyyn? Aamulehden Sunnuntaivieras 18.9.2022. Tiina Keskinen: Oppilaat

  opettavat opettajaa. Artikkeli maksumuurin takana: nakoislehti.aamulehti.fi/fa9f2f43-904e-41e6-a343-8e09a5899efe/2
 8. Iida Rauma: Hävitys Onhan kympinoppilaalle ikävä antaa ysi, kun taas

  kasin oppilaalle kelpaa kasi jatkossakin. Arvosanat, yhtä vakavasti otettavia, kuin globaalin luontokadon torjumista vetkuttelevien poliitikkojen puheet lastenoikeuksista. Kirjan ulkoasun on suunnitellut graafikko Tuomo Parikka.
 9. Miten pärjätään tekoälyn kanssa? Ei ole luotettavaa plagioinnin tunnistusta tekoälyn

  luomalle tekstille tai muulle sisällölle. Mitä taitavampi oppija on, se paremmin hän voi kehotteilla luoda esim. 16-vuotiaalle tyypillistä tekstiä, missä on omakohtaisia esimerkkejä tai yliopisto-opiskelijan akateemista kieltä ja reflektiivistä pohdintaa. • Tekoälyä tulee opettaa oppijoille. – Millä logiikalla se toimii? Mihin kannattaa käyttää tekoälyä, milloin Google on parempi? Miten käyttää tekoäly eettisesti oikein ja oppimisen tukena, ei korvaamaan omaa ajattelua? Mitkä ovat oppilaitoksen tai tehtävän ohjeet ja säännöt tekoälyn käytölle? • Tekoäly on jo integroitunut open avuksi moneen kyselytyökaluun. • Päivittyvä tekoälyn linkkivinkkien koonti: padlet.com/matlaakso/ai Kuva: Geralt, pixabay.com Tekoälyyn liittyvä kuvitus on kaukana arjesta, missä tekoälyä hyödynnetään lähinnä läppärillä istuen.
 10. Sähköisellä arvioinnilla monipuolisuutta Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä •

  Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet. • Autenttinen/multimodaalinen materiaali kokeessa. • Kokeet missä saa käyttää lähteitä. • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa. Monipuolisuutta oppimisen lisäksi myös arviointiin ja palautteeseen • Usein sovellukset mahdollistavat testaamisen lisäksi itsenäisen harjoittelun. • Oppimista tukeva välitön palaute. • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute. Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen • Ei hankalaa käsialaa. • Digin hyödyntäminen motivoi monia. • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi! Kuva: 200degrees, Pixabay
 11. Autenttinen materiaali osaksi kokeita www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista

  • Artikkelitietokantoja • Tekstejä • Kaavioita • Karttoja • Kuvia • Videoita • Animaatioita • Simulaatioita • Äänitiedostoja • Taulukoita • Tilastoja • Mittaustuloksia Miten voit ottaa näitä käyttöön osana opetusta, arviointia ja kurssikokeita?
 12. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta

  Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle. • Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. – Esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate. • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana.
 13. Arviointi on korkean tason osaamista Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi

  oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
 14. Vertaispalaute ja -arviointi • Oppijat tekevät sitä joka tapauksessa koko

  ajan. • Voidaan tehdä myös pienryhmittäin. • Opettajalla tilanteiden organisoijana tärkeä rooli. • Tärkeää, että on kriteerit, mistä näkökulmasta arvioidaan. – Arviointi ja palautteen antaminen vaatii ohjeistusta ja harjoittelua. – Perusopetuksen opsin mukaan aina oppimista tukevaa eli formatiivista. • Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja palautetta saamalla. • Voi antaa mahdollisuuden korjata työtä vertaispalautteen jälkeen. • Tärkeä työelämätaito. Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com
 15. Vertaispalautteen ja –arvioinnin etuja • Säännöllisyys. • Oppimisen omistajuus ja

  oppimaan oppimisen taidot. • Vertaisilta voi olla helpompi vastaanottaa palautetta. • Kehittää sosiaalisia taitoja ja edistää yhteistoiminnallisuutta. • Arviointikriteerit selkeyttävät tehtävän odotuksia ja omaa oppimista. • Oppiminen toisten onnistumisista ja epäonnistumisista. • Uudet näkökulmat monialaisissa opiskelijaryhmissä. • Vähentää opettajan kuormitusta, kun taito on opittu. • Arviointiosaaminen ja viestintätaidot kehittyvät. Haasteita • Motivointi, vaativuus, vaatii luottamuksellista ilmapiiriä, voi horjuttaa arvioinnin osuvuutta Opi lisää prof. Päivi Atjosen videolta, mistä yllä muutama lainaus: youtu.be/7TE1QD9ybsc Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com
 16. Yksilöllinen oppiminen Pekka Peuran ja suomalaisen opettajaverkoston kehittämä malli, missä

  oleellista on: • Yhteisöllinen toimintakulttuuri: työskennellään pienryhmissä ja opettaja kiertää ohjaamassa ja tarvittaessa opettamassa pienryhmiä. • Sisältöjen oppimistahti yksilöllinen. Edetään vasta, kun edellinen asia on opittu. • Arvioinnissa painotetaan itsearviointia. Verkkotestejä on pitkin matkaa, mutta kokeiden sijaan arvosana syntyy tehdyistä tehtävistä ja arviointikeskustelusta. Lisätietoja: • Peuran blogi: maot.fi Näin arvioin: maot.fi/2018/02/nain-arvioin • Eduhakkereiden sivut: eduhakkerit.fi • FB: Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
 17. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä En

  pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 18. Miten arvioida etänä? Mitä arvioida etäopetuksen aikana, kun käytettävissä ei

  ole valvottuja tenttejä? Miten arvioida verkkokursseilla? • Esim. suullinen pienryhmätentti videoneuvottelun kautta, kysely, missä aika eri riitä lunttaamiseen, soveltavat tentit, tentin sijaan oppimispäiväkirja ja erilaiset tuotoksen osana osaamisen osoittamista. • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html
 19. Vaihtoehtoja koe- ja kyselytyökaluille • Videon tai animaation tekeminen kokeen

  tai esseen sijaan tai ilmiötä selitettäessä (Adobe Express, Clipchamp, Powtoon, iMovie,..) • Interaktiivinen kuva tai video: opitun koonti, ilmiön selittäminen, oppimispolun kuvaus,.. (ThingLink, H5P) • Suullinen kielitaito (äänitiedostot, kuvatarinat, Padlet, Flip,..) • Portfolio, posteri, esitelmä, projektityö, verkkosivu (Sway, Book Creator, Adobe Express, Canva, Padlet, Google sites,..) • Infograafi opiskeltavasta artikkelista (Adobe Express, Canva,..) • Ajatuskartta: www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html • Blogit oppimispäiväkirjoina tai portfolioina. • Instagram, WhatsApp tai Pinterest työssäoppimisen reflektion tukena. • Somen välineet ja sähköiset oppimisympäristöt: vuorovaikutus, opitun reflektointi ja jakaminen, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, itsenäinen harjoittelu,..
 20. Netin käytön rajoittaminen ja lunttaamisen vähentäminen • Soveltavat tehtävät. •

  Aikatauluttaminen. • Opettajan sijoittuminen luokassa tai näyttöjen tekninen valvonta. • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla. • Kysymysten arpominen laajasta kysymyspankista. • Oppijoiden ymmärrys siitä, miksi opiskellaan. • Netin käytön estäminen: – Oppilaitoksen hallinnassa olevat Chromebookit: Google-lomakkeen voi luoda niin, että oppija ei sen avattuaan voi poistua lomakkeelta ennen kuin on sen palauttanut. – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu. (HUOM: Opiskelija voi jakaa verkon omasta kännykästään). – Opettaja voi lukita iPadit, niin että sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen: pääsykoodi asetetaan asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö. – iPadin asetuksista voit estää vain tietyn/tiettyjen sovelluksen (esim. Safari) käyttämisen: yleiset – rajoitukset – syötä pääsykoodi – valitse sovellus, jonka käytön haluat estää. – YTL:n kurssikoejärjestelmä www.abitti.fi sekä maksullinen nettiniilo.fi Kuva: pixabay.com, CC0
 21. Netin käyttöön kannustaminen Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja- sahkoinen-arviointi-laihia-258 • Soveltavat tehtävät

  • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit. • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa • Kopioimista voivat rajoittaa myös – Kysymyksen sitominen oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin – Miellekartta omasta esseestä – Plagioinnin tunnistusohjelmat – Paras rajoittaja on halu oppia ja sisäinen motivaatio. Kuva: pixabay.com, CC0
 22. Pedagogisesti hyvä tentti Sanna Siirilän puheenvuoro DigiCampuksen webinaarissa 17.6.2021 Tallenne

  ja materiaalit: digicampus.fi/mod/page/view.php?id=82367 • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Hyödynnä kollegoita kysymysten muotoilussa. • Tentin jälkeen kysymysten tarkastelu ja kehittäminen. • Anna palautetta oppijoille. • Mitattiinko sitä mitä oli tarkoitus mitata? Essee • Oma pohdinta • Oppijan ajatteluprosessi näkyväksi • Haasteena rajaaminen • Tiedollisten aukkojen peittely • Suosii hyviä kirjoittajia • Arviointikriteerit
 23. Parempia monivalintatehtäviä Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena,

  webinaari 14.2.2020 www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista. Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Kysymys voi olla pitkä ja sisältää monipuolista aineistoa (esim. johdanto, case tai ongelma). Vastausvaihtoehdot napakoiksi. • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein. • 4-5 vaihtoehtoa. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. – Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. – 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu. • Mukaan itsearviointikysymys. • Lunttaamisen estäminen – Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä. – Aikapaine Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 24. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus

  • Tutustuminen ja tavoitteet • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu • Oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat, sanakokeet • Tentit ja kokeet
 25. Kyselyt sopivat osaksi monenlaisia materiaaleja ja menetelmiä • Oppimateriaalit ja

  diasarjat – Kysymykset osana diaesitystä. – Harjoitukset, joista oppija saa välittömän palautteen. • Pakopelit (fyysiset tai virtuaaliset) • Skenaariot (virtuaaliset simulaatiot) • Interaktiiviset videot • Tehtäväradat ym. • Kyselyn linkin jakamisen vaihtoehtoja – Luo lyhytlinkki ja QR-koodi: urly.fi
 26. Mikä olisi minulle paras työkalu? • Mihin tarkoitukseen? Miten haluat

  käyttää? – Arviointi? Testaaminen? Harjoittelu? – Yksin vai yhdessä? Montako yhtäaikaista käyttäjää? – Omat vai myös valmiit kyselyt? • Kaipaatko kyselylomaketta, koetta vai pelillisyyttä? • Työorganisaation linjaukset – Mitä on jo nyt käytettävissä esim. oppimisympäristössä, pilvipalveluissa ja videoneuvottelusovelluksissa? – Kirjautumisohjeet – Tietoturva ja –suoja – Saavutettavuus – Hinta Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 27. Yhteistä monille kyselytyökaluille • Vain kyselyn tekijän kirjauduttava. • Opettaja

  valitsee toimitaanko nimellä vai nimimerkillä. • Kun luo kyselyitä, ne voi pitää yksityisinä tai jakaa muidenkin käyttöön. • Satoja miljoonia jaettuja kyselyitä ja kysymyspankki. • Peruskäyttö maksutonta ainakin opettajille. • Ei tarvita erillisiä mobiilisovelluksia. • Tulokset tallentuvat automaattisesti. • Voi teettää livenä tai kotitehtävänä. • Toimivat lähinä ja etänä. • Yksilö- tai tiimikisoja. • Muutamissa mahdollisuus lisätä kyselyyn dioja ym. • Yksilökisojen ohella pienryhmien kisat. • Kysymysten ohella mahdollisuus lisätä dioja tai muita tehtäviä. Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 28. Luokassa ja etänä Alla ominaisuudet open maksuttomalla versiolla, lisäksi maksullisia

  ominaisuuksia Quizizz (100 vastaajaa) • Viisi kysymystyyppiä ja mahdollisuus lisätä dioja. • Voidaan toteuttaa mm. pelillisenä välipalana, läksynä tai kokeena. • Vastausaikaa voi antaa jopa 15 min/kysymys. Blooket (60 vastaajaa) • Pelillinen monivalinta, 15 pelimoodia • Menestymiseen vaikuttavat osaamisen ohella pelistrategiat, nopeus ja/tai sattuma. • Voit tuoda kyselyitä Quizletista. Kahoot (koulut 40, paitsi korkea-aste 10 vastaajaa) • Pelillinen ja aina nopeutta arvottava sovellus. • Vain monivalintakysymyksiä, missä yksi oikea vastaus. • Kyselyihin voi lisätä dioja.
 29. quizizz.com/teachers • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.

  • UUTTA: Tekoälyn avulla voit luoda kyselyitä kehotteista, dokumenteista tai linkeistä. • Peruskäyttö maksutonta opettajille. – Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta löydät suosittelijan linkin. Siitä liittyen saamme molemmat maksutta Super-lisenssin kuukaudeksi. – Kaikille tarjolla maksuton kokeilu: kolme kyselyä 25 osallistujalle. – Non-Profit Organization: kysy tarjousta [email protected] • Kirjastot: Sain kysyessäni luvan, että henkilöstö voi kirjautua opettajana ja käyttää maksutonta versiota, kun käyttö on ”for educational purposes”. Luo kyselyitä (quiz) tai lisää niihin dioja (lesson).
 30. Quiz-kyselyn luominen Anna kyselyn taustatiedot. Maksutta luodut Quizizz-kyselyt ovat julkisia.

  • Lisää omat kysymykset tai käytä kysymysten kirjastoa. • Maksuttomia kysymystyyppejä on viisi. Lisäksi voit lisätä dioja. • Maksullisen Super-lisenssin kysymys-tyypit on merkitty kuvaan salamalla. • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan.
 31. Quiz: kysymysten lisääminen • Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia

  merkkejä tai kuvan (myös gif). Voit antaa palautteen vastauksen jälkeen. • Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston. • Määritä vastausaika/kysymys (5 sek – 15 min).
 32. Kyselyn toteutuksen vaihtoehtoja Reaaliaikaisesti yhdessä (Live, myös etänä) tai eriaikaisesti

  (Assign) Classic (ks. seuraava dia) Instructor-paced: yksilökisa, jossa ryhmä etenee samassa tahdissa, jolloin voidaan pysähtyä keskustelemaan kysymyksistä. Paper mode: Ei tarvita laitteita. Opettaja tulostaa vastauspaperit ja skannaa ne mobiilisovelluksellaan. Assign homework: Kotitehtävä tai koulussa eriaikaisesti vastattava kysely. Vastausaikaa max 2 vk.
 33. Classic-vaihtoehdot • Tiimikisa: pelataan yksin, mutta pisteet kertyvät tiimeille. •

  Mastery Peak: Jokaisen kysely jatkuu, kunnes oppija on päässyt vuoren huipulle. • Classic-kisa muita vastaan. – Edetään omassa tahdissa tai uutena Strike and Shield –versio. • Test: itsenäiseen harjoitteluun kirjautuneille käyttäjille.
 34. Valinnat vaihtelevat pelitavan mukaan General settings • Edellytätkö kirjautumista. Jos

  kyllä → montako yritystä/opiskelija? • Oma vai arvottu käyttäjänimi? • Milloin oppija näkee oikeat vastaukset? Activity settings • Power-apps: oppijalle etu kerran kyselyn aikana. • Näkeekö oppija vastausajan ja tulostaulun? • Näytetäänkö kysymykset ja vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä? • Tarjotaanko muutama uusintayritys? • Musiikki ja meemipalautteet. Meemipalautteet • Käytä valmiita tai luo sovelluksella omat meemit oikeille ja väärille vastauksille.
 35. Blooket: kyselyiden luominen Kuvassa kysymysten lisäämisen tavat. CSV-importilla voi tuoda

  kyselyt Google Sheetista (copy) tai Ms Excelistä (Download). Maksutta luodut kyselyt ovat julkisia ja muidenkin käytettävissä. Kysymysten lisääminen: • UUTTA: Monivalintojen lisäksi lyhyet avoimet kysymykset! • Kuvan voi lisätä kysymykseen tai vastausvaihtoehtoon. Kuva voi olla oma, linkki tai kuvagalleriasta. • Tarjolla matikkaeditori. • Äänitiedoston voi lisätä vain maksulliseen lisenssiin (noin 50 €/vuosi).
 36. Blooket-kyselyn käynnistäminen 1. Valitse kysely 2. Valitse Host Live tai

  Assign Homework sekä pelimoodi. 3. Määritä asetukset kuten: – Kauanko pelataan? / Mihin asti peli on pelattavissa? – Näytetäänkö aluksi ohjeet? – Saako liittyä mukaan myöhässä? – Oma vai arvottu nimi? – Saako oppija kirjautua? 4. Käynnistä peli ja jaa koodi tai linkki oppijoille. HUOM: Kun peli oppijalla jämähtää, eteenpäin pääsee näyttöä klikkaamalla!
 37. Blooket-vinkki Sanoja voi lisätä niin, että vastausvaihtoehdot ovat samantyyppisiä sanoja.

  Kirjoita sanat ensin omaan tekstitiedostoon ja lisää sitten ryhmittäin Import Questions -toiminnolla. Näin ei laajassa sanastossa tule tilanteita, joissa esim. helpon, lyhyen sanan vastausvaihtoehtona olisi pidempi fraasi. Vinkki ja kuva somesta – mutta anteeksi, lähde hukkunut - paljasta itsesi!
 38. kahoot.it Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta tai kahoot.com Nopeutta arvottava monivalintakisa,

  missä nykyisin muitakin kysymystyyppejä. • Ilmaisversion toimintoja on kavennettu vuosien ajan samalla kun maksulliseen versioon on tullut todella paljon uutta. Ilmaista kaipaaville opettajille suosittelen monipuolisempaa Quizizz-sovellusta. • Osaamismerkit: kahoot.com/certified Maksuton opelisenssi • Monivalinta tai oikein/väärin-kysymys. • Kyselyihin saa yksinkertaisia dioja. • 40 osallistujaa, korkea-asteella 10. Uutta • Voit luoda myös kursseja, joissa yhdistät kyselyitä ja kahdenlaisia Dragonboxin matikkatehtäviä. • Voit myydä sisältöjäsi.
 39. Mitä herkkuja maksullisessa versiossa? Maksullisen lisenssin voi hankkia yksittäinen opettaja

  (alk. 5 €/kk), oppilaitos tai muu organisaatio. • Enemmän kysymystyyppejä. Tiimit voivat kisata toisiaan vastaan. • Kuvapankki, jukeboxi musiikille, jopa 2000 osallistujaa. • Voit tuoda pohjaksi PP- tai Keynote-diasarjan. • Kyselyiden tallentaminen kansioihin, koulujen sisäiset tiimitilat. • Monipuolisia koonteja tuloksista, visuaalisen ilmeen brändäys ym. • Tekoälyavustaja.
 40. Kahoot-kyselyn luominen Valitse Create tai kopioi jaettu kysely muokattavaksi. Määrittele

  asetukset. Lisää kysymykset, vastausvaihtoehdot, oma tai sovelluksen kuva yms. sekä määrittele vastausaika (max 4 min), pisteet jne.
 41. Kyselyn käynnistys Valitse pelitapa • Start reaaliaikaiseen pelaamiseen → Valitse

  moodi (yhdessä, tiimeissä, yksin). • Assign → Määritä kauanko kyselyn linkki on käytettävissä. • Play solo (kirjautunut oppija) Muokkaa halutessasi asetuksia (Settings), mm. • Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkymään oppijoiden laitteilla. • Voit määritellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot satunnaiseen järjestykseen. • Voit määritellä automaattisen siirtymisen kysymyksestä seuraavaan. • Voit arpoa käyttäjänimet. • Voit käyttää kaksiosaista liittymistän. • Voit määritellä odotusmusiikin. Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista.
 42. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita kuvia,

  videoklippejä, äänitehosteita ym. 2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi. 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen! Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn myös niin, että jokainen lisää yhden kysymyksen. Kuva: Mosborne01, CC BY-SA Vastausten tietäminen voi helpottaa koulun käymistä. Se että osaa tehdä hyviä kysymyksiä, helpottaa elämässä. Warren Berger
 43. Quizlet sopii mm. sanaston ja termien harjoitteluun Kustakin kyselystä tarjolla

  maksutta seuraavat tehtävätyypit. Plus-lisenssillä paljon lisää ominaisuuksia. • Hauskat Live-kisat. • Voit valita haluamasi kysymykset laajasta kyselystä: Checkpoint • Itsenäinen harjoittelu: Flashcards, Learn & Test. • Itsenäinen pelaaminen: Match
 44. Quizlet Live -kisat Lähiopetus (Random Teams) • Opettaja käynnistää Live-pelin

  ja Quizlet muodostaa ryhmät → Siirrytään istumaan ryhmittäin. • Kysymys on ryhmälle yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä. Ennen vastaamista on siis keskusteltava. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. → Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä. Liven yksilöversio etäopetukseen (Individuals) • Kisan voittaa se, joka ensimmäisenä vastaa kaikkiin kysymyksiin oikein. Väärästä vastauksesta tipahtaa alkuun kuten ryhmäpelissäkin. Live (Checkpoint) • Jokaisen 12 kysymyksen jälkeen pysähdytään kyseiseen kohtaan keskustelemaan ja oppimaan. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 45. Uuden Quizletin luominen Kirjaudu → Create Study Set → Nimeä

  kysely → Kirjoita sanaparit tai sana- kuva –parit ja valitse niiden kieli. Kieleksi voi valita myös kemian tai matematiikan, näin saat käyttöösi erikoismerkkejä. → Valitse kuka voi muokata ja katsoa kyselyä. → Create.
 46. www.quizalize.com • Maksutta 50 osallistujaa, peräti 9 kysymystyyppiä ja tekoälyapuri.

  • Luo rajattomasti omia kyselyitä tai käytä miljoonaa jaettua kyselyä. Myös pelillisyyttä ja oppimispolkuja käytettävissä. • Kyselyitä voi teettää luokassa tai jakaa koodilla vastattavaksi määräaikaan mennessä. • Kyselystä löytyy matematiikka-moodi erikoismerkeille. • Maksutta näet vain viimeisimmän kyselysi tulokset.
 47. Socrative.com • UUTTA: Tekoälyapuri maksutta käytettävissä. • Maksutta viisi yhtäaikaista

  kyselyä (vanhoilla käyttäjillä kysymyiden määrä voi olla suurempi) ja 50 vastaajaa. • Opiskelijat osallistuvat antamalla opettajansa huoneen numeron/nimen. Voit vaihtaa sen nimen kohdasta huoneet.
 48. Luo omia ja käytä jaettuja kyselyitä Lisää testi -kohdasta voit

  tehdä omia kyselyitä • Monivalinta, oikein/väärin ja lyhyt vastaus (tietty sana/tietyt sanat) Tuonti-kohdasta voit tuoda jaettuja kyselyitä. • Joitain pääosin englanninkielisiä kyselyitä koottuna: bit.ly/1j3LeDv • Kopioidaksesi jaetun kyselyn, tarvitset sen SOC-numeron – United States - State Capitals SOC-549160
 49. Vinkkejä ja tulokset Sinulla voi olla maksutta kerrallaan vain yksi

  kysely avoinna. Kun kaikki ovat vastanneet, voit tyhjentää huoneen ja/tai lopettaa kyselyn. • Voit myös jättää kyselyn käyntiin, vaikka suljet tietokoneen. Näin oppijat voivat vastata kyselyyn esim. kotoa käsin. • Voit seurata näytöltäsi reaaliaikaisesti vastaajien toimintaa ja/tai valita lopuksi, miten tulokset tallennetaan.
 50. www.mentimeter.com Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. • PowerPointin korvaajaksi ilmaisversiosta

  ei ole, mutta maksulliseen versioon voi tuoda Powerpoint- ja Google Slides -dioja. M365:een tarjolla plugin. • Ilmaisversiolla kyselyn voi avata 2 tai 7 päiväksi (tietyt kysymystyypit). • Maksuton lisenssi: – Rajattomasti kyselyitä ja 2000+ osallistujaa. – 2 monipuolista kysymysdiaa+ 5 monivalintakysymystä/esitys. – Lisäksi tavallisia dioja, joihin saa interaktiivisuutta esim. peukuttamalla.
 51. Runsaasti kysymystyyppejä • Jos käytät samaa kyselyä useammalla ryhmällä, pohjalla

  näkyvät edellisen ryhmän vastaukset, jos et niitä tyhjennä. • Voit valita esityksellesi visuaalisen ilmeen. • Kyselyt voi järjestää kansioihin
 52. Nearpod Sovellus, jonka avulla opettaja voi luoda interaktiivisen esityksen tai

  videon ja jakaa sen oppijoiden omille laitteille. Esitykseen saa dioja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. • www.nearpod.com tai Nearpod-sovellus (iOS-, Android, Windows) Oppija liittyy koodilla (tai linkillä)
 53. Nearpodiin saa monipuolisesti oppisisältöjä ja aktiviteetteja Voit tuoda sovellukseen omat

  diat (esim. PowerPoint, Google-slides, PDF) tai rakentaa sisällöt ja tehtävät suoraan Nearpodin työkaluilla.
 54. Nearpodin mahdollisuuksia • Tehtävät voi jakaa samanaikaisesti oppitunnilla tai kotitehtäväksi.

  • Maksuttomalla versiolla osallistujia max 40. • Käytettävissä syventävä lukuohjelma. • Runsaasti valmiita oppitunteja ja videoita (ei juuri suomeksi). • Käytettävissä mm. matemaattisia merkkejä. • Uutena tarjolla on runsaasti maksuttomia tehtävätyyppejä ja ominaisuuksia. Reetta Pänkäläisen ohjeet ja kieltenopetuksen materiaalit: reettaideoi.blogspot.com/2020/09/paivitetyn-nearpodin-uudet- ominaisuudet.html
 55. Liikettä oppitunnille X-breikillä X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten

  hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 56. Videotehtäviä EDpuzzlella www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen,

  teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo vain etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasanan. Oppija voi myös kirjautua (Google/Edmodo). • Toimii selaimella ja mobiililaitteiden sovelluksilla (Android, iOS) HUOM! Edpuzzlen sijaan suosittelen nykyisin H5P:n tai ThingLinkin interaktiivisia videoita. Ohjeet ja esimerkit: www.matleenalaakso.fi/p/koulutus diat.html
 57. Videotehtävien tekeminen 1. Kirjaudu sivulle edpuzzle.com ja avaa SEARCH-välilehti. 2.

  Valitse video, mitä haluat käyttää: – Voit käyttää toisten opettajien tekemiä videotehtäviä sellaisenaan tai kopioida itsellesi muokattavaksi. Voit myös etsiä videoita mm. YouTubesta tai ladata oman videon ja tehdä tehtävät siihen.
 58. Työkalut ja kysymysten lisääminen 1. Voit rajata videosta vain osan

  EDpuzzle-tehtäväksi. 2. Tästä lisäät oman selostuksen koko videoon. 3. Tästä lisäät yksittäisen äänikommentin. 4. Kysymykset: avoin, monivalinta (voi sis. kuvia) tai omat tekstikommentit. Tästä lisäät varsinaisen sisällön valitsemaasi kohtaan 1. 2. 3. 4.
 59. EDpuzzlen jakaminen oppijoille Save → Finish → Valitse kenelle jaat

  videon: • CLASS: Tietylle ryhmälle (opettaja näkee oppijoiden vastaukset) → Jaa video linkillä tai koodin avulla luokalle. – Prevent skipping tarkoittaa, että video on katsottava alusta loppuun eli oppija ei voi hyppiä vain tehtäviin/kommentteihin. – Due date –kohdasta annat määräajan. • ANYONE: Kaikille (opettaja ei saa palautetta vastauksista, mutta oppija saa välittömän automaattisen palautteen) → Jaa video linkillä tai upotuskoodilla. Opettajien tekemät videot näkyvät myös muille opettajille, toisin kuin oppijoiden tunnuksilla tehdyt.
 60. directpoll.com • Maksuton, mahdollistaa 500 vastaajaa • Kysely pysyy tallessa

  30 pv sen luomisesta tai edellisestä tallennuksesta. • Luo kysely ilman kirjautumista ja kerro s-postisi. Saat sinne kolme linkkiä: – Yleisölle jaettava – Tulokset kertova – Hallinnoinnin mahdollistava linkki (cockpit), Josta käynnistät kyselyn.
 61. www.thatquiz.org • Sisältää valmiita kyselyitä, joita voi tehdä kirjautumatta saaden

  palautteen. • Mukana matematiikkaa, maantietoa, sanastoa yms. • Vaikeusastetta helppo muuttaa. • Kirjautumalla opettaja saa koosteen luokan ja yksittäisen oppijan suoriutumisesta, voi tehdä omia kyselyitä ja hyödyntää muiden tekemiä.
 62. www.plickers.com • Sähköinen kyselytyökalu ilman oppijoiden laitteita • Opettaja tarvitsee:

  – Tietokoneen – Mobiililaitteen & maksuttoman Plickers-sovelluksen (iOS, Android) – Vastauskortit (max. 40 kpl; tulosta itse tai osta Plickersin sivulta) • Tommi Roinisen ohjeet: prototyyppi.blogspot.fi/2014/10/paperilappuaanestys-mobiilisti-plickers.html
 63. Ennakkovalmistelut • Kirjaudu Plickersiin *2 • Tulosta kortit paksulle paperille

  • Classes: Luo luokka/ryhmä • Library: Tee kysymykset (monivalinta tai oikein/väärin)
 64. Kyselytilanne Jaa kullekin oppijalle nimeä vastaava vastauskortti. • Vastataan nostamalla

  vastaus (A,B,C,D) ylöspäin. • Avaa Plickers tietokoneella (LiveView). • Valitse mobiilisovelluksesta kyseinen luokka/ryhmä. → Klikkaa ensimmäistä kysymystä. → Paina kamera-kuvaketta. → Skannaa vastauskortit (ainakin iPadin oltava vaakasuorassa) • Kun oppija näkee vastanneensa, hän voi laskea vastauskortin alas. Opettaja skannaa luokan kortit • Opettaja näkee mobiilisovelluksesta vastanneet, yhteenvedon tuloksista sekä jokaisen vastaukset.
 65. qridi.fi • Ensisijassa perusopetukseen suunnattu palkittu suomalainen sovellus. • Ei

  valmista sisältöä, mutta voi hyödyntää muiden opettajien jakamaa. • Mahdollistaa oppilaan itse-, vertais-, ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin. Tuloksista saa visuaalisia yhteenvetoja. Kuva on ruudunkaappausvideo grafiikkatehdas.fi:n videosta: https://www.youtube.com/watch?v=VWCwtuzw9V0
 66. Muita kyselysovelluksia 1/2 www.easypolls.net • Kysymykset monivalintoja (vastausvaihtoehdoissa tekstiä, kuva

  tai YouTube) • Kerralla saa näkyviin vain yhden kysymyksen. Kysymykset voi säilöä Poll Container -kohtaan, mistä uusi kysymys päivittyy automaattisesti valituille verkkosivulle. • Vastaamisen jälkeen voi näyttää kaikkien vastausten jakauman. polls.io, esim. polls.io/ucban • Yksittäiset monivalintakysymykset. Kysyjän tai vastaajan ei tarvitse kirjautua. Kirjautumalla somen kautta voi kommentoida. polldaddy.com • Ilmaisversion keskeinen rajoite: koonnin vastauksista ja yksilöidenkin tulokset pääsee katsomaan, mutta tuloksia ei saa kootusti esim. excel- taulukoksi.
 67. Muita kyselysovelluksia 2/2 www.onlinequizcreator.com • Helppo tehdä kyselyitä oppijoiden itsenäistä

  harjoittelua varten, mutta ilmaisversiossa opettaja ei näe tuloksia eikä vastauksia. www.memrise.com • Sanastoharjoituksia kymmenillä kielillä, mukana myös multimediaa • Edellyttää myös oppijan kirjautumista • Voit opiskella valmiita kursseja tai tehdä omia • Oppijoille voi tehdä kotitehtäviä ja testejä
 68. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi