Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Compoñentes dun ordenador.

i-rochiño
February 19, 2018

Compoñentes dun ordenador.

Xogo de preguntas e respostas para aprender un chisco de hardware.
TICS de 1º de Bacharelato

i-rochiño

February 19, 2018
Tweet

More Decks by i-rochiño

Other Decks in Education

Transcript

 1. Un bit ´ e ... 1. 1024 bytes 2. unidade

  m´ ınima de informaci´ on 2 de 27
 2. Un bit ´ e ... 1. 1024 bytes 2. unidade

  m´ ınima de informaci´ on 3. unidade m´ axima de informaci´ on 2 de 27
 3. Un bit ´ e ... 1. 1024 bytes 2. unidade

  m´ ınima de informaci´ on 3. unidade m´ axima de informaci´ on 4. 8 bytes 2 de 27
 4. Un bit ´ e ... 1. 1024 bytes 2. unidade

  m´ ınima de informaci´ on 3. unidade m´ axima de informaci´ on 4. 8 bytes 2 de 27
 5. 1 GB ´ e ... 1. 1024 bits 2. 1024

  bytes 3. 1024 MB 3 de 27
 6. 1 GB ´ e ... 1. 1024 bits 2. 1024

  bytes 3. 1024 MB 4. 1024 TB 3 de 27
 7. 1 GB ´ e ... 1. 1024 bits 2. 1024

  bytes 3. 1024 MB 4. 1024 TB 3 de 27
 8. O decimal 19 ´ e ... 1. 11111110BIN 2. 10111010BIN

  3. 11000000BIN 4. ningunha resposta ´ e correcta 4 de 27
 9. O decimal 19 ´ e ... 1. 11111110BIN 2. 10111010BIN

  3. 11000000BIN 4. ningunha resposta ´ e correcta 4 de 27
 10. A transmisi´ on en paralelo precisa ´ e ... 1.

  menos cables que en paralelo 6 de 27
 11. A transmisi´ on en paralelo precisa ´ e ... 1.

  menos cables que en paralelo 2. m´ ais cables que en paralelo 6 de 27
 12. A transmisi´ on en paralelo precisa ´ e ... 1.

  menos cables que en paralelo 2. m´ ais cables que en paralelo 3. 12V 6 de 27
 13. A transmisi´ on en paralelo precisa ´ e ... 1.

  menos cables que en paralelo 2. m´ ais cables que en paralelo 3. 12V 4. todas as respostas son correctas 6 de 27
 14. A transmisi´ on en paralelo precisa ´ e ... 1.

  menos cables que en paralelo 2. m´ ais cables que en paralelo 3. 12V 4. todas as respostas son correctas 6 de 27
 15. As placas ITX son m´ ais grandes c´ as ...

  1. placas ATX 2. placas IPX 7 de 27
 16. As placas ITX son m´ ais grandes c´ as ...

  1. placas ATX 2. placas IPX 3. placas TIX 7 de 27
 17. As placas ITX son m´ ais grandes c´ as ...

  1. placas ATX 2. placas IPX 3. placas TIX 4. placas micro ITX 7 de 27
 18. As placas ITX son m´ ais grandes c´ as ...

  1. placas ATX 2. placas IPX 3. placas TIX 4. placas micro ITX 7 de 27
 19. Unha placa base ´ e ... 1. un conector externo

  2. un dispositivo de transmisi´ on por software 8 de 27
 20. Unha placa base ´ e ... 1. un conector externo

  2. un dispositivo de transmisi´ on por software 3. un tipo de socket 8 de 27
 21. Unha placa base ´ e ... 1. un conector externo

  2. un dispositivo de transmisi´ on por software 3. un tipo de socket 4. ningunha resposta ´ e correcta 8 de 27
 22. Unha placa base ´ e ... 1. un conector externo

  2. un dispositivo de transmisi´ on por software 3. un tipo de socket 4. ningunha resposta ´ e correcta 8 de 27
 23. No socket insertamos ... 1. CPU 2. memoria 3. m´

  odulos de RAM 4. tarxetas gr´ aficas 9 de 27
 24. No socket insertamos ... 1. CPU 2. memoria 3. m´

  odulos de RAM 4. tarxetas gr´ aficas 9 de 27
 25. Antes de mercar unha caixa c´ ompre ter en conta...

  1. futuras ampliaci´ ons do ordenador 10 de 27
 26. Antes de mercar unha caixa c´ ompre ter en conta...

  1. futuras ampliaci´ ons do ordenador 2. ventilaci´ on 10 de 27
 27. Antes de mercar unha caixa c´ ompre ter en conta...

  1. futuras ampliaci´ ons do ordenador 2. ventilaci´ on 3. compatibilidade coa placa 10 de 27
 28. Antes de mercar unha caixa c´ ompre ter en conta...

  1. futuras ampliaci´ ons do ordenador 2. ventilaci´ on 3. compatibilidade coa placa 4. todas as respostas son correctas 10 de 27
 29. Antes de mercar unha caixa c´ ompre ter en conta...

  1. futuras ampliaci´ ons do ordenador 2. ventilaci´ on 3. compatibilidade coa placa 4. todas as respostas son correctas 10 de 27
 30. As fontes de alimentaci´ on... 1. dispo˜ nen dun ventilador

  2. te˜ nen condensadores 3. levan resistencias 11 de 27
 31. As fontes de alimentaci´ on... 1. dispo˜ nen dun ventilador

  2. te˜ nen condensadores 3. levan resistencias 4. todas as respostas son correctas 11 de 27
 32. As fontes de alimentaci´ on... 1. dispo˜ nen dun ventilador

  2. te˜ nen condensadores 3. levan resistencias 4. todas as respostas son correctas 11 de 27
 33. As fontes de alimentaci´ on... 1. poden non ter ventilador

  2. nunca se conectan ´ a placa 12 de 27
 34. As fontes de alimentaci´ on... 1. poden non ter ventilador

  2. nunca se conectan ´ a placa 3. con´ ectanse directamente ´ a memoria 12 de 27
 35. As fontes de alimentaci´ on... 1. poden non ter ventilador

  2. nunca se conectan ´ a placa 3. con´ ectanse directamente ´ a memoria 4. todas as respostas son incorrectas 12 de 27
 36. As fontes de alimentaci´ on... 1. poden non ter ventilador

  2. nunca se conectan ´ a placa 3. con´ ectanse directamente ´ a memoria 4. todas as respostas son incorrectas 12 de 27
 37. As fontes de alimentaci´ on... 1. reciben 230 V e

  transf´ ormanse a 220 V 13 de 27
 38. As fontes de alimentaci´ on... 1. reciben 230 V e

  transf´ ormanse a 220 V 2. reciben 230 V e transf´ ormanse a 22 V 13 de 27
 39. As fontes de alimentaci´ on... 1. reciben 230 V e

  transf´ ormanse a 220 V 2. reciben 230 V e transf´ ormanse a 22 V 3. reciben 230 V e transf´ ormanse a 12 V 13 de 27
 40. As fontes de alimentaci´ on... 1. reciben 230 V e

  transf´ ormanse a 220 V 2. reciben 230 V e transf´ ormanse a 22 V 3. reciben 230 V e transf´ ormanse a 12 V 4. reciben 12 V e transf´ ormanse a 220V 13 de 27
 41. As fontes de alimentaci´ on... 1. reciben 230 V e

  transf´ ormanse a 220 V 2. reciben 230 V e transf´ ormanse a 22 V 3. reciben 230 V e transf´ ormanse a 12 V 4. reciben 12 V e transf´ ormanse a 220V 13 de 27
 42. Os conectores tipo FAN subministran corrente el´ ectrica a ...

  1. DVD 2. BIOS 3. ventiladores 14 de 27
 43. Os conectores tipo FAN subministran corrente el´ ectrica a ...

  1. DVD 2. BIOS 3. ventiladores 4. USB 14 de 27
 44. Os conectores tipo FAN subministran corrente el´ ectrica a ...

  1. DVD 2. BIOS 3. ventiladores 4. USB 14 de 27
 45. No z´ ocalo de memoria insertamos ... 1. CPU 2.

  memorias cach´ e 3. m´ odulos de RAM 15 de 27
 46. No z´ ocalo de memoria insertamos ... 1. CPU 2.

  memorias cach´ e 3. m´ odulos de RAM 4. tarxetas gr´ aficas 15 de 27
 47. No z´ ocalo de memoria insertamos ... 1. CPU 2.

  memorias cach´ e 3. m´ odulos de RAM 4. tarxetas gr´ aficas 15 de 27
 48. A BIOS ´ e ... 1. un slot 2. un

  socket 3. un chip 16 de 27
 49. A BIOS ´ e ... 1. un slot 2. un

  socket 3. un chip 4. un z´ ocalo 16 de 27
 50. A BIOS ´ e ... 1. un slot 2. un

  socket 3. un chip 4. un z´ ocalo 16 de 27
 51. En que se mide a memoria ... 1. bits por

  segundo 2. GHz 3. bytes por segundo 17 de 27
 52. En que se mide a memoria ... 1. bits por

  segundo 2. GHz 3. bytes por segundo 4. Bytes 17 de 27
 53. En que se mide a memoria ... 1. bits por

  segundo 2. GHz 3. bytes por segundo 4. Bytes 17 de 27
 54. O slot AGP conecta tarxetas ... 1. de audio 2.

  de sonido 3. gr´ aficas 18 de 27
 55. O slot AGP conecta tarxetas ... 1. de audio 2.

  de sonido 3. gr´ aficas 4. de m´ odem 18 de 27
 56. O slot AGP conecta tarxetas ... 1. de audio 2.

  de sonido 3. gr´ aficas 4. de m´ odem 18 de 27
 57. Os conectores externos... 1. conectan ´ os perif´ ericos co

  ventilador 2. conectan ´ os perif´ ericos co socket 19 de 27
 58. Os conectores externos... 1. conectan ´ os perif´ ericos co

  ventilador 2. conectan ´ os perif´ ericos co socket 3. conectan ´ os perif´ ericos coa placa 19 de 27
 59. Os conectores externos... 1. conectan ´ os perif´ ericos co

  ventilador 2. conectan ´ os perif´ ericos co socket 3. conectan ´ os perif´ ericos coa placa 4. van colocados cerca do procesador 19 de 27
 60. Os conectores externos... 1. conectan ´ os perif´ ericos co

  ventilador 2. conectan ´ os perif´ ericos co socket 3. conectan ´ os perif´ ericos coa placa 4. van colocados cerca do procesador 19 de 27
 61. Os conectores PS/2 ... 1. van no interior da placa

  2. son slots de expansi´ on 20 de 27
 62. Os conectores PS/2 ... 1. van no interior da placa

  2. son slots de expansi´ on 3. son conectores modernos de audio 20 de 27
 63. Os conectores PS/2 ... 1. van no interior da placa

  2. son slots de expansi´ on 3. son conectores modernos de audio 4. permiten que se conecte un teclado 20 de 27
 64. Os conectores PS/2 ... 1. van no interior da placa

  2. son slots de expansi´ on 3. son conectores modernos de audio 4. permiten que se conecte un teclado 20 de 27
 65. A conexi´ on Firewire... 1. vai no interior da placa

  2. ´ e un dos slots de expansi´ on 21 de 27
 66. A conexi´ on Firewire... 1. vai no interior da placa

  2. ´ e un dos slots de expansi´ on 3. ´ e un conector serie 21 de 27
 67. A conexi´ on Firewire... 1. vai no interior da placa

  2. ´ e un dos slots de expansi´ on 3. ´ e un conector serie 4. ningunha das respostas ´ e correcta 21 de 27
 68. A conexi´ on Firewire... 1. vai no interior da placa

  2. ´ e un dos slots de expansi´ on 3. ´ e un conector serie 4. ningunha das respostas ´ e correcta 21 de 27
 69. Conectores de v´ ıdeo poden ser... 1. VGA, USB e

  HDMI 2. BIOS, DVI e HDMI 22 de 27
 70. Conectores de v´ ıdeo poden ser... 1. VGA, USB e

  HDMI 2. BIOS, DVI e HDMI 3. VGA, USB e HDMI 22 de 27
 71. Conectores de v´ ıdeo poden ser... 1. VGA, USB e

  HDMI 2. BIOS, DVI e HDMI 3. VGA, USB e HDMI 4. VGA, DVI e HDMI 22 de 27
 72. Conectores de v´ ıdeo poden ser... 1. VGA, USB e

  HDMI 2. BIOS, DVI e HDMI 3. VGA, USB e HDMI 4. VGA, DVI e HDMI 22 de 27
 73. A faixa IDE permite ... 1. conectar dispositivos internos 2.

  conectar z´ ocalos de memoria 23 de 27
 74. A faixa IDE permite ... 1. conectar dispositivos internos 2.

  conectar z´ ocalos de memoria 3. conectar o microprocesador 23 de 27
 75. A faixa IDE permite ... 1. conectar dispositivos internos 2.

  conectar z´ ocalos de memoria 3. conectar o microprocesador 4. todas as respostas anteriores son correctas 23 de 27
 76. A faixa IDE permite ... 1. conectar dispositivos internos 2.

  conectar z´ ocalos de memoria 3. conectar o microprocesador 4. todas as respostas anteriores son correctas 23 de 27
 77. Exemplo de dispositivos externos ... 1. memoria RAM 2. CPU

  3. slot PCI 4. ning´ un dos anteriores ´ e correcto 24 de 27
 78. Exemplo de dispositivos externos ... 1. memoria RAM 2. CPU

  3. slot PCI 4. ning´ un dos anteriores ´ e correcto 24 de 27
 79. Os conectores PS/2 ´ usanse para ... 1. teclado e

  rato 2. tarxetas gr´ aficas 25 de 27
 80. Os conectores PS/2 ´ usanse para ... 1. teclado e

  rato 2. tarxetas gr´ aficas 3. microprocesador 25 de 27
 81. Os conectores PS/2 ´ usanse para ... 1. teclado e

  rato 2. tarxetas gr´ aficas 3. microprocesador 4. audio e v´ ıdeo 25 de 27
 82. Os conectores PS/2 ´ usanse para ... 1. teclado e

  rato 2. tarxetas gr´ aficas 3. microprocesador 4. audio e v´ ıdeo 25 de 27
 83. Ethernet ´ e un conector ... 1. de audio 2.

  de v´ ıdeo 3. tipo RJ-45 26 de 27
 84. Ethernet ´ e un conector ... 1. de audio 2.

  de v´ ıdeo 3. tipo RJ-45 4. de c´ amaras fotogr´ aficas 26 de 27
 85. Ethernet ´ e un conector ... 1. de audio 2.

  de v´ ıdeo 3. tipo RJ-45 4. de c´ amaras fotogr´ aficas 26 de 27