Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #21 • UX process • 27 nov • ht 23 UX Writing • Nackademin

Träff #21 • UX process • 27 nov • ht 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

November 27, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Desirability
  MVP – MLE
  UX process
  UX writing • Trä
  ff
  #20 • Måndag 27 november
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2023

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Flera har det trångt …
  Genomgång av uppgift 3
  på tisdag 5 dec!

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Sista inlämning
  framflyttad till 3 dec!

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Mårten är nöjd med …

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  ”Vad jobbar du med?”
  • Någon står bredvid dig, pekar på skärmen och frågar
  "vad jobbar du med för knapp / länk / sida?”
  • Du svarar ”Jag jobbar med / länken till / knappen för /sidan för…
  • Kassan.”
  • Behörigheter.”
  • Datuminställningar.”

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  ”Vad är det där …”
  • Någon står bredvid dig, pekar på skärmen och frågar
  "vad är det där för länk?" (eller knapp, eller sida).
  • Du svarar "Det är länken (sidan/knappen) för att .... "
  • Det som kommer efter "att" i den satsen funkar ofta
  som rubbe, eller länk, eller text på knappen.
  • "... att Gå till kassan.”
  • "... att Ändra behörigheter.”
  • "... att Ställ(a) in datum.”
  Börjar
  med verb!

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 10. VÅRT UPPDRAG
  Utvärdera kartor utifrån följande
  frågeställningar:
  • Vilken nytta upplever resenären att
  karttyperna tillför?
  • Hur användbara är karttyperna?

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Tillägssbild:
  •”Användbar” •Usable
  •Useful
  •Could I use it? •Would I use it?

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2021
  Case in point • Kö för
  iPhone 1 på 5th Av, NY
  29 juni 2007
  Enbart 2G!

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2021
  Usability
  Usefulness
  Could I use it?
  Would I use it?

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2021
  +
  Desirability
  Framgång
  Usability
  Usefulness
  I love it!

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2021
  People think focus means saying
  yes to the thing you've got to
  focus on. But that's not what it
  means at all.
  ’’

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2021
  People think focus means saying
  yes to the thing you've got to
  focus on. But that's not what it
  means at all. It means
  saying no to the hundred
  other good ideas that there
  are. You have to pick carefully.
  ’’

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2021
  People think focus means saying
  yes to the thing you've got to
  focus on. But that's not what it
  means at all. It means
  saying no to the hundred
  other good ideas that there
  are. You have to pick carefully.
  I'm actually as proud of the
  things we haven't done as the
  things I have done.
  ’’

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2021
  People think focus means saying
  yes to the thing you've got to
  focus on. But that's not what it
  means at all. It means
  saying no to the hundred
  other good ideas that there
  are. You have to pick carefully.
  I'm actually as proud of the
  things we haven't done as the
  things I have done. Innovation is
  saying no to 1,000 things.
  ’’

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2021
  Men hur väljer man
  vad man ska ta med?
  🤔

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2021
  Functional
  Reliable
  Usable
  Seduc-
  tive

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2021
  Usable
  Functional
  Reliable
  Seduc-
  tive
  Minumum Viable Product
  (MVP)
  Bild: @jopas With compliments to Aaron Walter
  Functional
  Reliable
  Usable
  Seduc-
  tive

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2021
  Usable
  Functional
  Reliable
  Seduc-
  tive
  Functional
  Reliable
  Usable
  Seduc-
  tive
  Minumum Lovable
  Experience
  Bild: @jopas With compliments to Aaron Walter

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2021
  Functional
  Reliable
  Usable
  Seduc-
  tive
  Minumum Lovable
  Experience
  Bild: @jopas With compliments to Aaron Walter
  15%
  50%
  Bra ux-text – bra ton,
  ”MjÖL-ighet” –
  är en väsentlig del
  av att göra den ”åtråvärd”!

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2021
  MoSCoW-
  prioritering
  • Must have
  • Should have
  • Could have
  • Won’t have
  2 krav
  47 krav
  1 krav
  0 krav

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2021
  User Story
  Mapping
  Je
  ff
  Patton

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2021
  User story mapping
  Logga in Sök Urval Välja Skicka
  > > > >

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2021
  User story mapping
  Logga in Sök Urval Välja Skicka
  Lösenord
  BankId
  SSO
  Sök ISBN
  Sök titel
  Sök metada
  Förlag
  Markera en
  Avancerad
  Markera
  fl
  er
  Dela urval
  Dela m
  fl
  era
  Prioritera
  Kombinera
  Spara urval
  Få kvitto
  Ändra
  > > > >

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2021
  User story mapping
  Logga in Sök Urval Välja Skicka
  Lösenord
  BankId
  SSO
  Sök ISBN
  Sök titel
  Sök metada
  Förlag
  Markera en
  Avancerad
  Markera
  fl
  er
  Dela urval
  Dela m
  fl
  era
  Prioritera
  Kombinera
  Spara urval
  Få kvitto
  Ändra
  > > > >

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2021
  User story mapping
  Logga in Sök Urval Välja Skicka
  Lösenord
  BankId
  SSO
  Sök ISBN
  Sök titel
  Sök metada
  Förlag
  Markera en
  Avancerad
  Markera
  fl
  er
  Dela urval
  Dela m
  fl
  era
  Prioritera
  Kombinera
  Spara urval
  Få kvitto
  Ändra
  > > > >

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Kravspecar och
  user stories

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  Utveckling
  GUI
  Systemet ska ha
  inloggning per
  behörighet

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Researcher Kravanalytiker Kod Designer Redaktör

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Funktionella Krav”
  Utveckling
  ”Icke-funktionella krav”
  Functional
  requirements are usually
  in the form of "system shall
  do "

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav”
  • Accessibility
  • Adaptability
  • Auditability and control
  • Availability (see service
  level agreement)
  • Backup
  • Boot up time
  • Capacity, current and
  forecast
  • Certi
  fi
  cation
  • Compliance
  • Con
  fi
  guration
  management
  • Cost, initial and Life-
  cycle cost
  • Data integrity
  • Data retention
  • Dependency on other
  parties
  • Deployment
  • Development
  environment
  • Disaster recovery
  • Documentation
  • Durability
  • E
  ffi
  ciency (resource
  consumption for given
  load)
  • E
  ff
  ectiveness (resulting
  performance in relation
  to e
  ff
  ort)
  • Elasticity
  • Emotional factors (like
  fun or absorbing or has
  "Wow! Factor")
  • Environmental
  protection

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav” (2)
  • Escrow
  • Exploitability
  • Extensibility (adding
  features, and carry-
  forward of
  customizations at next
  major version upgrade)
  • Failure management
  • Fault tolerance (e.g.
  Operational System
  Monitoring, Measuring,
  and Management)
  • Flexibility (e.g. to deal
  with future changes in
  requirements)
  • Footprint reduction -
  reduce the exe
  fi
  les size
  • Integrability (e.g. ability
  to integrate
  components)
  • Internationalization and
  localization
  • Interoperability
  • Legal and licensing
  issues or patent-
  infringement-
  avoidability
  • Maintainability (e.g.
  mean time to repair –
  MTTR)
  • Management
  • Memory Optimization
  • Modi
  fi
  ability
  • Network topology
  • Open source
  • Operability
  • Performance / response
  time (performance
  engineering)
  • Platform compatibility
  • Privacy (compliance to
  privacy laws)

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  ”Icke-funktionella krav” (3)
  • Portability
  • Quality (e.g. faults
  discovered, faults
  delivered, fault removal
  e
  ffi
  cacy)
  • Readability
  • Reliability (e.g. mean
  time between/to failures
  – MTBF/MTTF)
  • Reporting
  • Resilience
  • Resource constraints
  (processor speed,
  memory, disk space,
  network bandwidth,
  etc.)
  • Response time
  • Reusability
  • Robustness
  • Safety or factor of safety
  • Scalability (horizontal,
  vertical)
  • Security (cyber and
  physical)
  • Software, tools,
  standards etc.
  Compatibility
  • Stability
  • Supportability
  • Testability
  • Throughput
  • Transparency
  • Usability (human
  factors) by target user
  community
  • Volume testing

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  Utveckling
  GUI
  Man ska kunna
  ladda upp bilder till
  nyheter

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Verksamhet
  ”Krav”
  User stories
  Utveckling

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  User story
  ”Som
  redaktör
  vill jag kunna
  ladda upp bilder
  för att
  publicera i en nyhet.”
  Roll
  Uppgift
  Mål

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Som redaktör kan jag infoga
  bilder till innehåll jag ska
  publicera så att innehållet kan
  innehålla bilder.
  Som redaktör kan jag publicera
  innehåll så att innehåll publiceras.
  Som användare kan jag alltid se
  var i sidhierarkin jag be
  fi
  nner mig
  så att jag alltid vet var i
  sidhierarkin jag be
  fi
  nner mig.
  Som användare ser jag om någon
  har kommenterat på sidor jag själv
  har kommenterat på så att jag ser
  om någon kommenterar på sidor
  jag själv har kommenterat på.
  Som användare kan jag med ett
  klick från startsidan komma till en
  nyhetsöversikt så att jag kommer
  till en nyhetsöversikt.
  Som redaktör kan jag ange status
  på en sida så att sidan får en
  status.

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  ”Epics” ”Scenarios”
  ”Som
  redaktör
  vill jag kunna
  publicera nyheter
  för att
  hålla alla uppdaterade”

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Kravanalytiker, BA User researcher
  User stories i
  Excelark –
  kravlista
  Användarnas
  användningmål
  Kundresa
  E
  ff
  ektkedja

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  En något bättre approach
  Hypotes-driven
  utveckling

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Hypoteser
  • UX Open
  Cindy Alvarez: Hypotesdriven utveckling (YouTube)

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Hypotesdriven utveckling
  Vi tror att användare
  Vilket leder till
  Och om vi provade
  Skulle det leda till
  upplever detta problem / beter sig så här
  konsekvenser
  lösning
  förbättring, värde för verksamheten

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Hypotesdriven utveckling
  Vi tror att användare
  Vilket leder till
  Och om vi provade
  Skulle det leda till
  har svårt att hitta betala-knappen
  färre köp
  att lägga knappen överst
  20 %
  fl
  er köp

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  User research-driven utveckling
  Vi vet att användare
  Vilket leder till
  Och om vi provade
  Skulle det leda till
  inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet
  färre köp och bortslösad arbetstid
  att låta användarcentrerade designers
  göra om säljmodulen
  högre omsättning och
  mindre stressade medarbetare

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  User research-driven utveckling
  Vi vet att användare
  Vilket leder till
  Och om vi provade
  xxxx
  Skulle det leda till
  inte kan hitta kampanjvaror i säljsystemet
  färre köp och bortslösad arbetstid
  att låta användarcentrerade designers
  göra om säljmodulen
  högre omsättning och
  mindre stressade medarbetare

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  ”UX-process”

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2022
  Design thinking, service design, tjänstedesign, UX-process

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2022
  Double diamond

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2022

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2022

  View full-size slide

 56. Designprocess
  59

  View full-size slide

 57. Oavsett hur omfattande ett projekt är; oavsett
  om vi arbetar med hela processen från start till
  mål eller bara med en enstaka del,
  så har vi ett antal grundtankar som genomsyrar
  varje åtagande – stort som litet.
  Här redovisar vi kort tre av dem.
  Våra grundtankar 1. Mervärdet av att
  arbeta i team
  2. Vikten av att i
  varje situtation
  lyssna, lära och
  ompröva
  3. Alla ska med

  View full-size slide

 58. Grundtankar
  Ett team är mer än summan av sina delar. Ett team gör att vi
  kan säkra mångfald och bredd.
  Vi sätter ihop team för de uppdrag vi får och de problem som
  ska lösas. Medlemmarna har olika kompetenser och olika
  bakgrunder: vi skapar tvärfunktionella grupper där unga
  konsulter med de färskaste kompetenserna paras ihop med
  seniora konsulter med lång erfarenhet. Konsulter med
  erfarenhet från e-handel kan ge värdefulla insikter till uppdrag i
  offentlig sektor. En bakgrund i systemutveckling ger nya
  perspektiv på visuell design.
  Teamwork betyder också färre överlämningar, och mindre
  risk för att insikter och kunskaper går förlorade under processen
  gång.
  Vi vet helt enkelt att samarbete ger bättre kvalitet till dig
  som kund.
  1. Arbeta i team

  View full-size slide

 59. Våra grundtankar
  Upptäcka
  - Hitta insikter
  - Förfina och lägga till detaljer
  - Främja gemensam förståelse
  - Dokumentera
  Skapa
  - Utforma idéer
  - Ta fram skisser och prototyper
  Validera
  - Säkra att våra antaganden och
  lösningar stämmer med faktiska
  behov
  - Kvalitativa eller kvantitativa
  metoder
  Vår designprocess består av flera steg, där vi för
  ihop stakeholders, slutanvä

  dare och våra egna
  yrkesdiscipliner. I varje steg har vi fokus på att ställa
  rätt
  ­
  frågor, förstå de nödvändiga sammanhangen,
  och säkra att våra slutsatser stämmer överens med
  verkligheten. Lärdomar från ett steg skapar så
  grunden för följande steg.
  Upptäcka Skapa
  Validera
  2. Lyssna, lära och ompröva

  View full-size slide

 60. Grundtankar
  Att skapa inkluderande tjänster
  är en av våra grundstenar.
  Vi är övertygade om att tillgänglighet ger
  en bättre användarupplevelse för alla,
  inte bara för vissa specifika målgrupper.
  Vi säkrar att visuell design, interaktion och kod
  i våra lösningar följer WCAG.
  Vi ser också till att skapa kognitiv tillgänglighet
  genom lättförståelig text (UX copy) och form
  som hjälper människor med kort uppmärksamhet
  att fokusera.
  I user research och användningstester ser vi till att arbeta
  med så heterogena grupper som möjligt, så att förslag
  granskas ur ett mångfaldsperspektiv.
  ✓ Det finns permanenta hinder
  som till exempel nedsatt syn.
  ✓ Att ha en skadad arm
  är ett temporärt hinder.
  ✓ Ett situationellt hinder
  kan vara att ha en bebis på armen
  och begränsad koncentrationsförmåga.
  3. Alla ska med.

  View full-size slide

 61. Designprocess – en översikt
  Sätta syfte och mål
  Vår designprocess
  börjar med att se till att
  vi förstår vilken
  förändring vi ska
  möjliggöra. Vi enas om
  konkreta effektmål och
  scope.
  Förstå användarna
  Så snart som möjligt
  därefter vill vi lära
  känna användarna,
  för att förstå deras
  drivkrafter, behov,
  frustrationer och
  livssituation.
  Syntes och Idéarbete
  Nu kan vi väga
  verksamhetens krav
  och användarnas mot
  varandra, och börja
  skapa designidéer.
  Vi vill generera många
  idéer, även de som kan
  låta galna, för att
  uppmuntra nya
  perspektiv. Detta görs
  alltid tillsammans med
  uppdragsgivaren.
  Interaktionsdesign
  och ux-copy
  När vi valt inriktning
  börjar arbetet med
  interaktionsdesign.
  Vi jobbar iterativt, med
  regelbundna
  avstämningar för att ta
  beslut. Även i detta steg
  involverar vi
  användarna.
  Visuell design
  Designarbetet
  fortsätter till
  prototyper med hög
  detal

  rikedom och
  färdig visuell stil.
  Här fokuserar vi också
  på regelrätta
  användnings-
  tester.
  Utveckling och
  uppföljning
  Slutligen ser vi till hur
  vi kan designa införande
  och lansering av
  produkten eller tjänsten.
  Vi ser hur en förvaltning
  för framtiden kan behöva
  organiseras.
  Vi utvärderar också själva
  projektet tillsammans
  med beställaren.
  Syntes och
  idéarbete
  Sätta syfte
  och mål
  Förstå
  användarna
  Interaktions-
  design och
  ux-copy
  Visuell
  design
  Utveckling
  och
  uppföljning
  Testa och iterera
  Leverans

  View full-size slide

 62. De här bidrar från oss
  - Designstrateger
  - Effektkartläggare
  - Projektledare
  - Systemarkitekt
  Det här behöver vi från
  uppdragsgivaren
  - Genomföra ett antal workshops
  med rätt deltagare
  - Sätta en klar bild av målen som alla
  är överens om
  - Tillgång till några nyckelpersoner
  - Tillgång till relevant tidigare
  dokumentation
  - Identifiera och prioritera grupper av
  användare för att undersöka i nästa
  steg
  Exempel på leverabler
  - Effektkarta
  - Effektmål
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design
  Sätta syfte, scope och effektmål
  Vi börjar med att skaffa oss en gedigen kunskap om
  verksamhetens mål och uppdragets förutsättningar.
  Det viktigaste är få en djup förståelse för vilka
  utmaningar och problem som kunden har.
  - Varför vill man skapa nytt eller göra om
  det man har?
  - Vad ska den bestående förändringen vara
  när arbetet är avslutat?
  Vi intervjuar ledande personer i verksamheten.
  Vi läser också in oss på bakgrundsmaterial, inklusive
  grafisk profil, varumärke

  strategi, värdeord,
  tonalitetsdokument.
  Vi gör utkast till syfte, scope och konkreta
  effektmål som vi diskuterar i en eller flera workshops.
  Där tar vi med en bred grupp av representanter från
  organisationen. Det är viktigt att ledande personer är
  med, så att syfte och ramar för projektet har godkänts
  på högsta möjliga nivå.
  Vi sätter upp en hypotes om vilka användargrupper
  vi måste
  ­
  nå ut till, för att lyckas med projektet. Dessa
  kommer vi att undersöka närmare i nästa steg

  Överlämning och uppföljning
  Designprocess

  View full-size slide

 63. De här bidrar från oss
  I det här steget jobbar oftast två user
  researchers i par.
  Det här behöver vi från uppdragsgivaren
  - Normalt sett sparar det tid om
  uppdragsgivaren kan ordna det
  praktiska kring rekrytering av
  potentiella intervjupersoner.
  - Uppdragsgivaren kan ha en
  representant som observatör i intervjuer
  med användare, men deltar inte aktivt.
  - Vi kan behöva tillgång till statistikkällor
  som sökloggar, besök- eller
  användnings-statistik, webbanalyser etc.
  Exempel på leverabler
  - Kundresekartor
  - Beskrivningar av typanvändare/grupper
  - Vägledning om prioritering
  - Insiktsrapporter
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design
  Förstå användarna
  I det här steget samlar vi kunskaper och insikter om
  användarna: deras behov och drivkrafter som är
  relevanta för att verksamheten ska nå de
  eftersträvade effekterna. Vi försöker hitta mönster så
  vi att kan samla användarna i tydliga grupper.
  Vi arbetar både med kvalitativa och kvantitativa
  metoder. Vi samlar insikter genom djupintervjuer och
  observationer i användarnas normala miljö.
  Vi analyserar data som sökloggar, besök- eller
  användningsstatistik, etc.
  Vi fokuserar inte på demografi utan på beteenden,
  roller och djupare behov. Vi tänker inte bara på
  slutanvändarna, utan även de interna användarna, så
  de kan jobba så effektivt med systemet som möjligt.
  Resultaten blir en eller flera artefakter, där vi så
  fylligt som möjligt ger en grund för att prioritera vilka
  användargrupper som har störst möjlighet att bidra
  till de givna effektmålen.
  Överlämning och uppföljning
  Designprocess
  Charles Deluvio / Unsplash

  View full-size slide

 64. De här bidrar från oss
  - Designstrateg
  - Tjänstedesigner
  Det här behöver vi från
  uppdragsgivaren
  - Rätt deltagare i workshops för
  att få brett kompetens-
  perspektiv
  - Få tillgång till nyckelpersoner för
  att kunna ställa frågor kring
  rangordning av idéer och tester
  Exempel på leverabler
  - Idé-workshops
  - Konceptutveckling
  - Design Thinking-processer
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design Överlämning och uppföljning
  Designprocess
  Nu gäller det att skapa en syntes av verksamhetens
  krav och användarnas behov och problem. Vad finns
  det för lösningar som tillfredsställer båda?
  Vi jobbar med att ta fram en mångfald av idéer
  och perspektiv och använder flera metoder för att
  hitta så många idéer med så hög kvalitet som
  möjligt.
  Via workshops tillsammans med olika kompetenser
  hos uppdragsgivaren får vi en bra spridning och
  olika vinklar på idéerna.
  Idéerna går igenom en urvalsprocess och
  prioritering. De mest lovande tas vidare till nästa
  steg för att bli skisser som kan testas på användare.
  Syntes och idéarbete
  Jason Goodman / Unsplash

  View full-size slide

 65. I vårt idéarbete gör vi …
  68
  Klustring & urval av idéer
  Efter ideationsfasen klustrar vi liknande
  teman och ger varje idégrupp en titel.
  Grupperna få välja en eller flera idéer att gå
  vidare med utifrån definierade kriterier, t ex
  genom omröstning med hjälp av
  klisterpluppar eller rangordna idéer utifrån:
  - De teamkompetenser som behövs
  - Inkomstpotential mellan 1-4
  - Arbetsinsats mellan 1-4
  - Hur säker man är på ovanstående från
  10-100%
  Om man multiplicerar inkomstpotential-
  siffran med procenttalet och delar med
  arbetsinsats-siffran får man ett poäng som
  går lätt att ställa i kontrast mot övriga ideer.
  How might we-frågor
  Vi brukar använda oss av “How might we”-
  frågor som vi skapar genom att
  omformulera de viktigaste insikterna från
  vår användarresearch till frågor.
  Det gör vi för att kunna vända problemen
  till designlösningar och samtidigt få en
  bra balans mellan ett konkret formulerat
  problemområde och tillräckligt med
  utrymme för kreativa tankar, till exempel
  inför ideation workshops.
  Skisser & tester
  De vinnande idéerna eller idén
  conceptualiseras och utvecklas sedan vidare
  till mer konkreta idéer som kan testas på
  användare.
  Ideation workshops
  Ideation och conceptutveckling är en bra
  process för att låta grupper arbeta kreativt
  och samarbeta för att generera en stor
  mängd kreativa idéer på kort tid.
  Det är bra att ha en bred kompetens-
  spridning bland de som är med. För att alla
  ska känna sig bekväma med att generera
  både bra och mindre bra idéer inför
  varandra brukar vi börja med några olika
  uppvärmningsövningar.
  Olika sätt att få fram ideer kan vara genom
  association, negativ brainstorming,
  användarperspektiv etc. Tiden för idé-
  generering bör hållas kort för att sätta lite
  press på grupperna.
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design Överlämning och uppföljning

  View full-size slide

 66. Leverabler i idéarbetet
  69
  Test och lärdomskort
  Vi använder ibland test och lärdomskort för
  att testa våra ideer och hypoteser på ett
  strukturerat sätt.
  Testkort
  Vi tror att… (hypotes)
  För att verifiera det kommer vi att… (test)
  Och mäta… (mätpunkt)
  Vi har rätt om… (kriterie)
  Lärdomskort
  Vi trodde att… (hypotes)
  Vi observerade… (observation)
  Från detta lärde vi oss att… (lärdomar och
  insikter)
  Därför kommer vi att… (beslut och handling
  framöver)
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design Överlämning och uppföljning

  View full-size slide

 67. Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design
  Interaktionsdesign och ux-copy
  Nu konkretiserar vi idéerna och koncepten
  genom att göra skisser, wireframes och
  enkla prototyper. Vi jobbar i gemensamma
  designprocesser, via workshops och
  ­
  direkt
  i de specialiserade verktyg som vi använder.
  Vi skapar flöden, informationsstruktur
  och innehåll.
  Vår ux-copy ser till att språket och tonaliteten
  anpassas till målgruppen samt följer riktlinjer
  för tillgänglighet.
  I detta skede arbetar vi med snabba
  iterationer och snabb feedback. Vi gör täta,
  regelbundna tester med slutanvändare och
  kunder, för att se om vår design fungerar –
  i början med enkla skisser och så småningom
  med mer omfattande klickbara prototyper.
  Vi delar också löpande design med
  uppdragsgivaren, för att verifiera
  om vi uppfattat detaljerna rätt.
  Överlämning och uppföljning
  Designprocess
  De här bidrar från oss
  - Interaktionsdesigners
  - UX-designers
  - UX-copy
  - Systemarkitekt
  Det här behöver vi från
  uppdragsgivaren
  - Snabb feedback på skiss och
  förslag
  - Tillgång till testpersoner
  - Verifiera tekniska lösningar
  Exempel på leverabler
  - Flödesschema
  - Wireframes
  - Klickbara prototyper
  - Riktlinjer för tonalitet
  - Skrivregler för UX-copy
  - Specifikationer till utvecklare
  - Specifikationer till grafiska
  designers
  Bild: Amélie Mourichon / Unsplash

  View full-size slide

 68. De här bidrar från oss
  - Art Directors
  - UI-designers
  - Grafiska formgivare
  Exempel på leverabler
  - Moodboards
  - Grafisk profil
  - Typografi
  - Färgkarta
  - Bildmanér
  - CSS
  - Ikoner
  - Rörlig grafik
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design
  Visuell design
  Parallellt med interaktionsdesign och ux-
  copy arbetar vi med att ta fram rätt visuellt
  uttryck för tjänsten eller produkten: färg,
  form, typografi, bilder, ikoner och rörlig grafik.
  Ibland finns redan en färdig designprofil.
  Då gäller det att lösa hur den på bästa sätt
  kan tillämpas den på den nya tjänsten eller
  produkten.
  Ibland gäller det att ta fram en visuell design
  från början, att hitta ett helt nytt uttryck
  som kan skilja tjänsten från sina konkurrenter
  och locka rätt kunder eller användare.
  Vi säkrar alltid att formen uppfyller kraven
  på tillgänglighet: tillräckliga färgkontraster,
  läsbar typografi, bilder som är möjliga
  att tolka, och andra krav.
  Överlämning och uppföljning
  Designprocess
  Zdan Ivan /Shutterstock

  View full-size slide

 69. De här bidrar från oss
  - Projektledare
  - Effektstrateg
  - Kommunikatör
  Det här behöver vi från
  uppdragsgivaren
  - Samarbete kring kommande steg
  Exempel på leverabler
  - Införandestrategi
  - Lanseringsmaterial
  - Backlog
  - Roadmap
  - Onboardingmaterial
  - Manualer
  - Mätplan
  Sätta syfte och mål Förstå användarna Syntes och idéarbete Interaktionsdesign och ux-copy Visuell design
  Utveckling och uppföljning
  Sista steget i vår designprocess handlar om att säkra
  att vi verkligen bidrar till beställarens övergripande
  syfte. Är den digitala produkten tillräcklig?
  Behövs det andra åtgärder? Hur ska den lanseras?
  Kan den vidareutvecklas?
  I detta steg tar vi fram vår mätplan. Vi bestämmer
  exakt vad ska vi mäta, när, och hur. Det ger oss tydliga
  kriterier för att säga om projektet är lyckat
  (eller om vi behöver göra mer).
  Vi samlar också ihop idéer om möjliga förbättringar.
  Vi summerar vår backlog och gör en preliminär
  utvecklingsplan (roadmap) för framtida utveckling.
  Slutligen gör vi, tillsammans med
  ­
  Utveckling och uppföljning
  Designprocess
  Priscilla Du Preez on Unsplash

  View full-size slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  Genomgång
  av
  uppgift 3
  Sök,
  Boktips,
  Vecka 49
  Onsdag
  November
  29 Tisdag
  December
  5
  Vecka 48
  Avslutning: kaffe
  och lussebullar,
  AMA, besök
  av
  ux-”writer"
  Måndag
  December
  11
  Vecka 50

  View full-size slide