Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #3• Grunder i ux-texter, Genrer 1 • tis 9 april • vt24 • UX-writing

Träff #3• Grunder i ux-texter, Genrer 1 • tis 9 april • vt24 • UX-writing

Jonas Söderström

April 09, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2024 Ux-texters form och innehåll: några principer

  Trä ff #3 • Tisdag 9 april Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström 2024 Många olika genrer av ux-texter Felmeddelande Bekräftelse

  Varning Starthjälp Påminnelse Tillrättavisning Tillrättavisning Feedback-fråga Generella för många tjänster
 3. Jonas Söderström • 2024 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o f f i Kod Designer Kravanalytiker Ux-skribent Researcher Användare Hej!
 4. Jonas Söderström • 2024 Noah Levin, Director of Design på

  Figma https://twitter.com/nlevin/status/ 1479173708715479043 6 januari 2022
 5. Jonas Söderström • 2024 Struktur ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden,

  bekräftelser, etc Själva innehållet: som recept, nyheter, varor …. Ux- skribent Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Metadata
 6. Jonas Söderström • 2024 Sätta ton, underlätta interaktion Generella för

  många tjänster En e-tjänst är en digital medarbetare. Ux-text är hur den medarbetaren pratar med våra användare. Se till att ux-texten är tillgänglig: inkluderande, stöttande och motiverar användaren att behålla intresset. Åsa Holmberg, strateg inom tillgänglighet och inkluderande design ’’ ’’
 7. Jonas Söderström • 2024 ”Bibeln” Don Norman: The design of

  everyday things Revised and expanded edition, 2014
 8. Jonas Söderström • 2024 Engelska: • 4 H: • Human

  • Helpful • Humble • Humorous
 9. Jonas Söderström • 2024 Mänsklig • Vi, vår, oss; du,

  din, dina: Personliga pronomina • Verb i aktiv form • Nyttan för människan!
 10. Jonas Söderström • 2024 • Teknisk beskrivning av status •

  Verb i passiv form • Substantiv i obestämd form • Tomma utförande-verb (”Åtgärden har utförts”)
 11. Jonas Söderström • 2024 Borg-testet Om du kan sätta ”Prepare

  to be assimilated” efter ditt systems meddelande, och det låter vettigt, bör du skriva om det… • Ditt konto kunde inte skapas. • Ogiltig epostadress. • Din sökning genrerade för många resultat. • Systemet arbetar.
 12. Jonas Söderström • 2024 Borg-testet Om du kan sätta ”Prepare

  to be assimilated” efter ditt systems meddelande, och det låter vettigt, bör du skriva om det… • Ditt konto kunde inte skapas. Prepare to be assimilated. • Ogiltig epostadress. Prepare to be assimilated. • Din sökning genrerade för många resultat. Prepare to be assimilated.
 13. Jonas Söderström • 2024 Mänskligt • Beskriv ur användarens perspektiv,

  inte systemets! • Nyttor eller konsekvenser för användaren • Använd gärna personliga pronomina (vi, du, oss, dig) • Använd aktiva verb • Använd substantiv i bestämd form
 14. Jonas Söderström • 2024 hJälpsam • Ge användaren så mycket

  information att hen förstår situationen • ”Stanna kvar – du kopplas automatiskt till bokningen” • Ge om möjligt användaren verktyg att hantera situationen • ”Klicka här om inget händer"
 15. Jonas Söderström • 2024 Ödmjuk • Lägg inte ansvaret på

  användaren • Ta på er ansvaret, även om ni inte vet om det verkligen är ert ansvar eller fel.
 16. Jonas Söderström • 2024 Vad är nyttan med ”lättsamhet”? (1)

  Människor minns lättsamma eller roliga inslag bättre än icke-humoristiska Det kan bero på antingen • den ökade kognitiva bearbetningstiden för att förstå humorn, eller • den affekt – glädje, förnöjsamhet – som humorn orsakar.
 17. Jonas Söderström • 2024 Vad är nyttan med ”lättsamhet”? (2)

  Humor minskar stress. Stress, i sin tur, skapar så kallat tunnelseende vilket gör det svårare för människor att lösa problem eller uppgifter.
 18. Jonas Söderström • 2024 Paws and re fl ect a

  moment This is getting un-bear-able
 19. Jonas Söderström • 2024 Lättsam • Var noggrann med att

  kolla sammanhanget – alla tänkbara sammanhang! • En del områden lämpar sig dåligt för lustigheter … • Humor förutsätter ofta bred kulturell förtrogenhet.
 20. Jonas Söderström • 2024 Kort Skriv kortare och din text

  kan läggas närmare det som den berör. Men undvik förkortningar.
 21. Jonas Söderström • 2024 Förklaringar är bra i dialogrutor ..när

  följderna av en åtgärd eller ett val inte är helt uppenbara eller synliga för användaren.
 22. Jonas Söderström • 2024 Rubriker är bra i dialoger …

  … när vi vill sätta en lättsammare eller ödmjukare ton
 23. Jonas Söderström • 2024 Nära Till betalning Du kan ändra

  din order även i nästa steg. Namn Du måste fylla i namn
 24. Jonas Söderström • 2024 Tretton slag av ux-text 1. Statusmeddelanden

  2. Processmeddelanden 3. Bekräftelser och kvittenser 4. Felmeddelanden 5. Negativa responser 6. Tillrättavisningar och varningar 7. Uppmaningar, erbjudanden, triggers och aviseringar + Bedräglig design 8. Användarens val: Knappar, dialoger och andra interaktionskommandon 9. Ledtexter 10. Rundturer, starthjälp och nya funktioner 11. Frågor: feedback och erbjudanden 12. Förtroendeskapare 13. ”Tonsättare”: Förmedla en känsla
 25. Jonas Söderström • 2024 Använd som en checklista … •

  För att inventera en be fi ntlig tjänst: • Har vi statusmeddelanden, bekräftelser, etc som vi inte tänkt på? • Under utveckling, för att kolla skisser: • Behöver den här wireframen ett felmeddelande? En varning? • Som grund för att sätta en policy eller komplettera ett designsystem: • Så formulerar vi felmeddelanden • Så skriver vi en ledtext
 26. Jonas Söderström • 2024 1. Statusmeddelanden … är viktiga när

  statusen (läget, tillståndet) inte är uppenbar eller välkänd för användaren! Normalt därför att hen inte själv bestämt eller orsakat den! Tydliga statusmeddelanden skapar trygghet och förebygger missförstånd!
 27. Jonas Söderström • 2024 1. Statusmeddelanden bör… • …normalt kunna

  stängas manuellt (x) eller med knapp (”OK”, ”Jag fattar”). • Kan behöva länk till mer förklaring. • Om användaren kan ändra statusen, ge en funktion för det. • Använd inte ”Avvisa” för att bara stänga meddelandet!
 28. Jonas Söderström • 2024 2. Processmeddelanden • Stängs normalt av

  sig själva. • Kan innehålla uppmaningar som ”stäng inte detta fönster”. • Kan behöva instruktion eller funktion för vad användaren ska göra om processen hakat upp sig. • Har ofta något gra fi skt element av typen snurrande cirkel. • Använd inte en liggande stapel (”progress bar”)!
 29. Jonas Söderström • 2024 3. Bekräftelser bör … • Bekräfta

  det som är viktigt för användaren • Inte allt rakt från databasen! • Det viktigaste för mottagaren först – inte det som är viktigt för oss eller i vårt system!
 30. Jonas Söderström • 2024 4. Felmeddelanden bör … • Säga

  vad som hände • Ta på sig skulden (Ödmjukhet!) • Försäkra om möjligt användaren om att konsekvenserna är små eller ofarliga – till exempel ”Alla dina fi ler är sparade” • Ge en kort förklaring, på så enkel nivå som möjligt • Ge användaren • ett sätt att lösa problemet, eller • en annan utväg – till exempel ”Gå till förstasidan”
 31. Jonas Söderström • 2024 4. Felmeddelanden bör inte… … lyfta

  fram tekniska detaljer som är omöjliga att tolka för användaren, till exempel • interna begrepp
 32. Jonas Söderström • 2024 Sammanfattning • Mänsklig, hJälpsam, Ödmjuk, Lättsam

  • (I fallande viktighetsordning) • Håll ux-texter korta, enkla, nära (”KEN”) • Statusmeddelanden är viktiga… • … och det är bekräftelser också! • Felmeddelanden är något att börja jobba med!
 33. Jonas Söderström • 2024 Uppgift till nästa gång: • Provocera

  fram några 404-sidor. • Skriv www.[webbadress].se/kjfgopiojwfelkjcfqj • Ta skärmdumpar • Spara i din mapp – gör en undermapp för ”Felmeddelanden” • Jämför! Bra eller dåliga? något nonsens
 34. Jonas Söderström • 2024 Tisdag April 23 = ni får

  inlämningsuppgift Torsdag April 18 Torsdag April 11 Tisdag April 16 Inkluderande design. Klarspråk och krångligt språk 1. Informations- design. Genrer av ux-text 2. Vecka 17 Vecka 16 Vecka 15