Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Utanförskap eller utanförställande

Utanförskap eller utanförställande

Inledning vid VGRs konferens "Digitalisering i människans tjänst" 28 nov 2022

Jonas Söderström

November 29, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Utanförskap
  Digitalisering i människans tjänst
  Jonas Söderström • Göteborg • Tisdag 28 november
  Utanför-ställande

  View full-size slide

 2. Hej!
  Kul att vara
  här!
  • Digital arbetsmiljö
  för runt 20 år sedan
  • Digitala lösningar
  sedan 1983
  • ”UX-strateg”
  • Regeringen
  • ICA
  • Polisen
  • KF
  • Försäkringskassan
  • Axfood
  • Prevent
  • Sunt Arbetsliv
  • Lärarförbundet
  • CAB
  • SL
  • Unionen
  • IFSW
  • Vetenskapsrådet

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Tryck på skärmen!
  ’’ ’’

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Tryck på skärmen!
  🤷
  Tryck på skärmen!

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  🤷
  👵

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Röd signalfärg
  Synliga lappar
  Gul signalfärg
  Sträcker sig mot användaren
  ”Ta mig!”

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  Håll här
  Lägg något
  här

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers??”
  ???
  Huh?
  Va?

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar
  Inget ”ta mig!”
  Ingen text ”tryck här
  för nummerlapp” …
  Ingen bild…
  Tryck på den blåa randen!

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar
  Inget ”ta mig!”
  Ingen text ”tryck här för
  nummerlapp” … ingen
  bild…
  Ärrvävnad!

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Apotek

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Optiker

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Postkontoret

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  ”Men så svårt är det väl inte…”

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  • … inte kan
  svenska perfekt
  • … har immiga
  glasögon på
  grund av regn ute
  • … är stressad
  • … är på vårdcentralen
  för första gången
  🤷
  👵
  De mest sårbara – svårt
  med språket, svårt att gå –
  var de som drabbades!
  • … har torr hud
  Den som …

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  "….jag personligen hade inte
  tänkt att det faktiskt kan vara
  fysiskt omöjligt att använda en
  pekskärm på grund av till
  exempel torra
  fi
  ngertoppar"

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Utanför-ställande
  är design-val

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  ”Alltid
  öppet”

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  ” ’Jag talar långsamt och sluddrar på vissa ord’,
  säger Dagmar Munn, pensionerad
  gyminstruktör som har amylotro
  fi
  sk lateral
  sclerosis.
  ’Fast jag är noga med att artikulera och uttala
  kommandon, slutar apparaten lyssna på mig
  efter två ord. Jag kan helt enkelt inte prata
  tillräckligt fort för att hinna inom den
  förinställda lyssnings-tiden.’”
  NY Times 22 sep 2021

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  ”Företagen har tränat röst-igenkänningen
  på kontinuerligt tal från ’en genomsnittlig
  nordamerikansk engelsk röst,’ säger Frank
  Rudzicz, associate professor vid University
  of Toronto […]
  Med andra ord, företagen har inte tagit
  hänsyn till de av oss vars tal inte matchar
  vad ingenjörerna antar vara normen.”
  NY Times 22 sep 2021

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  ”Utanförskap”
  framkallar stereotyper

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  ”Äldre har ju svårt
  att förstå tekniken…”

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2022
  ”Lilla gubben, när jag var lika
  gammal som du skickade jag
  24 människor TILL MÅNEN med
  min mjukvara och 4K RAM-minne –
  och här försöker jag använda din app
  och den tar 10 sekunder för att ladda en
  50 MB annonsvideo och så kraschar den.
  Pro
  ff
  stips: När du designar en
  digital tjänst, tänk dig att en
  gammal kvinna använder den, säg –
  Margaret Hamilton, och hon klickar
  runt på din app och säger, sådär
  som gamla människor gör…
  Jag är inte ens arg på dig,
  jag är bara besviken.”
  MH med koden hon skrev för NASAs månfärder med Apolloprojektet 1963–1975
  Lånad av @NateCull

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Bild: NASA / Wikipedia CC-licens

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2022
  Margaret Hamilton was a young
  working mother in the ’60s when
  she began working as a computer
  programmer at MOT.
  Hamilton would bring her daughter
  Lauren by the lab on weekends and
  evenings. While 4-year-old Lauren
  slept on the
  fl
  oor of the o
  ff i
  ce,
  her mother programmed away,
  creating routines that would
  ultimately be added to the Apollo’s
  command module computer.
  ’’

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2022
  Presidential Medal of Freedom 2016

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Detta är också
  utanför-ställande:

  View full-size slide

 32. Får inte vara med
  och påverka digitala
  förändringar
  Unionen, Vision, ST 2015–2019

  View full-size slide

 33. Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen
  av sin egen arbetssituation
  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete som rör
  hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1

  View full-size slide

 34. Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen
  av sin egen arbetssituation
  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete som rör
  hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1
  användar-
  centrerad
  design:
  Det är Lagen

  View full-size slide

 35. Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen
  av sin egen arbetssituation
  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete som rör
  hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1
  INKLUDERANDE
  design:
  Det är Lagen

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström 2023
  Visuell
  design
  Infor-
  mations-
  design
  Inter-
  aktions-
  design
  Tydliga
  kontraster,
  hänsynsfull
  färgskala,
  lättlästa
  typsnitt,
  alt-texter
  Enkelt
  språk,
  tydliga
  struktur,
  förklarande
  bild
  Stora och åtskilda
  klickytor, kunna
  använda utan mus
  (tangentbords-
  styrning)
  Inkluderande
  design

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström 2023
  Visuell
  design
  Tydliga
  kontraster
  etc
  Informations-
  design
  Klar-
  språk
  etc
  Interaktions-
  design
  Stora klickytor
  etc
  Inkluderande design Tillgänglighet
  🙁 😀
  🙂

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Vad som oroar mig:

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  ”Service har alltid varit det viktigaste
  och vägen till förtroende.
  Nu behöver kontrollfrågan
  ta större plats och service prioriteras ner.
  Det kan till exempel innebära
  att en digital tjänst kan behöva vara
  något mindre användarvänlig.”
  Generaldirektör vid internt möte för myndighetschefer, oktober 2023,
  ger övergripande råd för arbetet framåt för svensk o
  ff
  entlig sektor.

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  ”Service har alltid varit det viktigaste
  och vägen till förtroende.
  Nu behöver kontrollfrågan
  ta större plats och service prioriteras ner.
  Det kan till exempel innebära
  att en digital tjänst kan behöva vara
  något mindre användarvänlig.”
  Generaldirektör vid internt möte för myndighetschefer, oktober 2023,
  ger övergripande råd för arbetet framåt för svensk o
  ff
  entlig sektor.
  Så, det säkraste
  flygbolaget är det med sämst
  service?

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Det som är bra
  för personer
  med funktions-
  nedsättningar
  är oftast också
  bra för alla.
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Ingen ska behöva
  bli utanförställd!

  View full-size slide

 44. Tack!
  [email protected]
  LinkedIn: jonassoderstromkornet
  Speakerdeck.com: jonas_blind_hen

  View full-size slide