Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #11 • Ton avsändarpersonor framing • Tis 13 feb • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #11 • Ton avsändarpersonor framing • Tis 13 feb • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

February 14, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Ton Avsändarpersonor Framing … och ett

  verkligt exempel Trä ff #11 • Tisdag 13 februari Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 ”The curse of knowledge” När man

  vet, är det oerhört svårt att föreställa sig hur det är att inte veta.
 3. Jonas Söderström • 2023 Det gamla vanliga tonfelet Belöning inlöst

  Substantiv Inget aktiv verb Inget direkt tilltal Beskriver händelsen ur vår/systemets synvinkel!!
 4. Jonas Söderström • 2023 Det mer vänliga tonfallet Du har

  använt din belöning! Personliga pronomina Aktivt verb Subjekt Beskriver värdet för användaren!!! Direkt tilltal
 5. Jonas Söderström • 2023 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel onödig abstraktion
 6. Jonas Söderström • 2023 Typiska onödiga abstrakta ord Are you

  sure? This action will delete the settings you have made. Your settings can be changed later from the Settings menu. Delete Cancel Inifrånperspektiv
 7. Jonas Söderström • 2023 X-partiet vill • Att det införs

  en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Att det införs en 10-årig grundskola som börjar vid sex års ålder • Att det införs en fl exibel skolstart. Här är våra förslag: • Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Eleverna ska gå tio år i grundskolan. De ska som regel börja vid sex år. • Men det ska också vara möjligt att börja lite tidigare eller senare.
 8. Jonas Söderström • 2023 ”Skrytfenor” Förlängningar av ord, som inte

  tillför någon ny betydelse, utan bara är till för att göra ett ” fi nare” intryck.
 9. Jonas Söderström • 2023 Nuläge Samtalstillfället Marknadsföringsinsatser Informationsåtgärder Frågeställningar I

  ett framtidsperspektiv Storskaliga (projekt) Målsättning Utvecklingsprocess Nu Samtalet Marknadsföring Information Frågor I framtiden Stora Mål Utveckling
 10. Jonas Söderström • 2023 Checking in on a beloved patient

  who was hospitalized? An accusatory pop-up may appear: This can be a jarring way to hear the news. But Epic o ff ers no condolences, no empathy, no acknowledgment that doctors, too, have beating hearts.” DECEASED PATIENT WARNING: YOU ARE ENTERING THE MEDICAL RECORD OF A DECEASED PATIENT. ARE YOU SURE YOU WANT TO PROCEED? ’’
 11. Jonas Söderström • 2023 Who is Epic? I try to

  imagine. He rolls his shirts into tubes and arranges them by color… He uses a PC. He never bends the rules. He serves on the board of directors. Perhaps a clean-shaven man who wears square-toed shoes and ill- fi tting business suits. He follows the stock market. ’’
 12. Jonas Söderström • 2023 Om min tjänst vore en människa

  – hur vore den då? Ska den uppfattas som: • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli så bra och problemfritt som möjligt för dig – som hotels.com? • En saklig och korrekt advokat, som presenterar alla möjligheter för dig, men låter dig välja? • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden tills dess man behöver honom? • En rolig kompis?
 13. Jonas Söderström • 2023 Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim” Kim är

  stolt över att Skellefteå inte är en storstads- kommun, utan en mindre kommun i Norrland. I den som i andra frågor håller sig Kim till verkligheten och vägrar fl u ff a till kommunikationen med stora ord för att försöka få saker att låta större och bättre än vad de är. Kim ser inte invånarna som passiva mottagare, utan vill istället ge dem en mer aktiv roll. ’Jag står inte ut med kommuner som gör invånarna till åskådare.’ (…) ’Känns det här som en text skriven av en person med Kims ståndpunkt?’ blir en central kontrollfråga.” ’’
 14. Jonas Söderström • 2023 Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim” Ska du

  ska ff a värmepump? Så här gör du Information om värmepumpar eftersom arbetet kostar mer än vi hade räknat med på grund av bristande resurser Skriv inte Skriv
 15. Jonas Söderström • 2023 Bygg en avsändarpersona • Välj en

  roll, yrke eller personlighet som du tycker passar. • Ge den ett namn, en ålder, en dialekt. • Bygg ut personan genom att avsluta meningar som dessa: • När [namn] pratar känner jag mig … (inspirerad / intresserad / hemma / i trygga händer ...) • [Namn] är ... (snar till skratt / alltid korrekt / på min sida / coachande / en rolig fan...) • [Namn] skulle aldrig ... (slänga på luren / yttra ett enda ord corporate bullshit / fl ytta från kommunen / glömma att kolla om jag verkligen har förstått...) • [Namn] vet…, [Namn] kan … (och så vidare)
 16. Jonas Söderström • 2022 Bör de här säga ”jag” om

  sig själva? • En robotdammsugare? • En bankomat? • En mobiltelefon? • En ka ff eautomat? • En vattenkokare? • En spis? • En lastbil? 🤔
 17. Jonas Söderström • 2023 Se till att er tänkta ton

  kan hantera både bra och dåliga saker! 😳 😄
 18. Jonas Söderström • 2023 Inte ”Du kan hämta ditt paket

  i Instabox paketskåp på Coop Storsjövägen om 1–2 dagar.”
 19. Jonas Söderström • 2023 Mejlet om att boken var försenad

  hade inte rubriken ”Tråkiga nyheter”….
 20. Jonas Söderström 2023 Struktur ux-texter Innehåll Knappar, fel- meddelanden, bekräftelser,

  etc Själva innehållet: som recept, nyheter, varor …. Vad kallar vi avdelningar, tjänster, funktioner… Ux- skribent Reklam ”Copy”, marknads- föring, sälj Sökoptimering (SEO) Metadata
 21. Jonas Söderström • 2023 Jag bokade en vaccination för min

  katt Limpan idag. Tidigare i online- bokningen poppade AVLIVNING upp överst. Det kanske verkar som en liten sak men jag har alltid fått ett hugg i hjärtat av det. Så mycket fi nare nu när någon sympatiserat med den känslan och ersatt copytexten Avlivning med Farväl / Avlivning som inte bara låter värdigare utan som också hamnar en bit ned i en lista som går i bokstavsordning. Tack för det. <3 Maria Idebro
 22. Jonas Söderström • 2023 En typisk språk- eller ”tonalitets”-guide •

  Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, inga svordomar, du-tilltal, etc … • Speci fi ka sidor med instruktioner för • Mejl • Jobbannonser • Linkedin-inlägg • Instagramposter • etc Excrement!
 23. Jonas Söderström • 2023 En bättre guide till språk och

  ton • Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, inga svordomar, du-tilltal, etc … • Fokusera på mottagarna!
 24. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Förtroende • Skriv så här: viktigaste först, kort, fokusera på huvudsaken, ledigt men vårdat språk … • Kontexter: O ff erter, anbud, upphandlingar • Typisk målgrupp: Upphandlingsansvariga … • De är tvungna att läsa mycket • Vår text konkurrerar med många andra
 25. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Ny fi kenhet • Skriv så här: skapa ”gap of curiosity”, använd cool jargon, ordlekar/vitsar är ok i rubriker … • Kontexter: Jobbannons på LinkedIn, … • Typisk målgrupp: Utvecklare sugna på nytt jobb, journalister i fackpress …
 26. Jonas Söderström • 2023 När vi vill att mottagaren ska

  känna • ”Vad smarta de är” (Beundran) • Skriv så här: … • Exempel: Kunskapsintensiv marknadsföring på Twitter/Medium, lyfta medarbetare på LinkedIn … • Typisk målgrupp: Projektägare /-ledare hos potentiella nya kunder, …
 27. Jonas Söderström • 2023 ”Framing” • George Lako ff •

  Arvsskatt -> ”Death tax” • The ALL NEW Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate (Chelsea Green Publishing, 2014) • Moral politics. How liberals and conservatives think (University of Chicago Press 2002)
 28. Jonas Söderström • 2023 • Varje fredag: har ni tidrapporterat?

  • Gnäll,gnäll … • … eller tillkämpad hurtighet
 29. Jonas Söderström • 2023 Har du något du är stolt

  över? Vore jättekul att se på torsdag! Pinga mig på Slack eller mejl!
 30. Jonas Söderström • 2023 Resultat: I stället för ta ut

  det tråkiga i förskott – förväntan på något roligt.
 31. Jonas Söderström • 2023 När man är glad … …

  har man lättare att lösa problem.
 32. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Februari 27 Genomg å ng

  uppgift 2. = ni får inlämningsuppgift nummer 2. Klarspr å k och kr å ngligt spr å k 2. Mitt i kursen – reflektion och del- summering. Torsdag Februari 15 Tisdag Februari 20 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 7 Skriva för effekt. Målgrupper inom UX. Torsdag Februari 22