Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #14 • Klarspråk och krångligt språk 2 • 10 april • vt 24 UX Writing • Nackademin

Träff #14 • Klarspråk och krångligt språk 2 • 10 april • vt 24 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

April 10, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Klarspråk och krångligt språk (2) UX

  writing • Trä ff #14 • Onsdag 10 april Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 Om min tjänst vore en människa

  – hur vore den då? Ska den uppfattas som: • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli så bra och problemfritt som möjligt för dig – som hotels.com? • En saklig och korrekt advokat, som presenterar alla möjligheter för dig, men låter dig välja? • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden tills dess man behöver honom? • En rolig kompis?
 3. Jonas Söderström • 2023 Mejlet om att boken var försenad

  hade inte rubriken ”Tråkiga nyheter”….
 4. Jonas Söderström • 2023 ”Framing” • George Lako ff •

  Arvsskatt -> ”Death tax” • The ALL NEW Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate (Chelsea Green Publishing, 2014) • Moral politics. How liberals and conservatives think (University of Chicago Press 2002)
 5. Jonas Söderström • 2023 När man är glad … …

  har man lättare att lösa problem.
 6. Jonas Söderström • 2023 Läsbarhetsindex (Lix) 30 – 40 Lättläst,

  skönlitteratur, populärtidningar 40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 50 – 60 Svår, normalt värde för o ffi ciella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska, avhandlingar (Testa på lix.se)
 7. Jonas Söderström • 2023 Lix: • Medeltalet ord per mening,

  plus • Andelen långa ord (ord med fl er än sex bokstäver) uttryckt i procent. Antal ord Antal meningar Antal långa ord (>6) . 100 Antal ord + = Lix
 8. Jonas Söderström • 2023 TEXT • Varje röd prick representerar

  alltså en mening i texten. Titta Max boll.
 9. Jonas Söderström • 2023 TEXT • Varje röd prick representerar

  alltså en mening i texten. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identifierare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. (Lix 90)
 10. Jonas Söderström • 2023 "När de en gång blev sådana

  där beklagansvärda gamla fyrtioåringar som hon hade siat om, så skulle de ändå minnas sin underbara sommarlek. Och de skulle aldrig kunna tänka på den utan att komma ihåg hur det kändes att springa barfota över Präriens lena gräs om försommarkvällarna, hur ljumt och vänligt åns vatten porlade under fötterna, när man plaskade fram över Eva-Lottas spång på väg till någon avgörande drabbning och hur varmt solen lyste in genom de öppna luckorna till bagerivinden, tills själva trägolvet i Vita Rosens högkvarter luktade sommar." Ur ”Kalle Blomkvist och Rasmus” https://www.astridlindgren.com/se/citat
 11. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga.
 12. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Bristen på e ff ektivitet när det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ine ff ektiv användning av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Slöseri med energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Att inte hushålla med energi och råvaror är typiskt för Kina och andra utvecklingsländer.
 13. Jonas Söderström • 2023 Ofta är det en god a

  ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Ofta är det en god a ff är att snåla, men hittills har de saknat förmågan. Trots att det ofta är en god a ff är att snåla, har de hittills saknat förmågan.
 14. Jonas Söderström • 2023 Lösningar kan komma från forskning och

  utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat.
 15. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. Slöseri med energi och råvaror är typiskt för Kina och andra utvecklingsländer. Trots att det ofta är en god a ff är att snåla har de hittills saknat förmågan. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat. Lix 36 Lix 51
 16. Jonas Söderström • 2023 Bristen på e ff ektivitet när

  det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ofta är det en god a ff är att vara snålare, men hittills saknas förmågan. Lösningar kan komma från forskning och utveckling som bedrivs i mer avancerade länder, om resultaten sedan görs allmänt tillgängliga. Trots att det är en god a ff är att hushålla med energi och råvaror, har Kina och andra utvecklingsländer hittills saknat förmågan. En lösning kan vara att mer avancerade länder delar med sig av sina forskningsresultat. Lix 43 Lix 51
 17. Jonas Söderström • 2022 Det tillkrånglade språket • Tillverkning och

  distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. • Tillverkningen tar hänsyn till ekosystemen ...
 18. Jonas Söderström • 2022 Det tillkrånglade språket • Tillverkning och

  distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. • Tillverkning och distribution tar hänsyn till ekosystemen, så att deras funktion bevaras och den biologiska mångfalden främjas.
 19. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket I kontakter

  mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt. I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt.
 20. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket I kontakter

  mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt. Kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT.
 21. Jonas Söderström • 2022 47 Det tillkrånglade språket Kontakter mellan

  företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT. IT underlättar kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B). Originalet i repris: I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt.
 22. Jonas Söderström • 2023 Leta efter ”i” När ”i” används

  i abstrakta sammanhang, kan man ofta förenkla meningarna. Ett Frågor&Svar-dokument underlättar för de inblandade i kommunikationen med journalister och andra intressenter. Ett Frågor&Svar-dokument hjälper de inblandade att kommunicera bättre med journalister och andra intressenter. Notera hur ”i” tvingar fram ett substantiv i stället för ett verb!
 23. Jonas Söderström • 2023 51 ”När det gäller” Ska länderna

  hjälpa varandra när det gäller att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland.
 24. Jonas Söderström • 2023 51 ”När det gäller” Ska länderna

  hjälpa varandra när det gäller att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland.
 25. Jonas Söderström • 2023 51 ”När det gäller” som universalkoppling

  Brottsaktiva personer när det gäller narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt etc hårdbevakas. Det handlar främst om ledare för kriminella gäng och organisationer. Polisen hårdbevakar ledare för kriminella organisationer, och andra som sysslar med narkotikahandel, hot, utpressning, penningtvätt.
 26. Jonas Söderström • 2023 Enkla prepositioner Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn… (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. (skriv i)
 27. Jonas Söderström • 2023 ”NDG” -> substantiv Vi måste vara

  eniga när det gäller renoveringen av badhuset... Vi måste vara eniga om att renovera badhuset...
 28. Jonas Söderström • 2023 Verb istället! Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn är att... Praxis när barn omhändertas är att… En analys när det gäller bakomliggande orsaker visar... En analys av varför det började brinna visar… Favorit när det gäller förstaplatsen är Tiger Woods Favorit är Tiger Woods Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... Det han kan berätta om hur branden började …
 29. Jonas Söderström • 2023 37 Miniuppgift: leta efter ”när det

  gäller” genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 30. Jonas Söderström • 2023 Hur långt kan det bli? X

  installerar datorer. Datorinstallationen implementeras av X. Implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs i X regi. ...och så vidare... Substantiv av verbet Igen! Abstraktionshöjare! Sub! Abstraktion!
 31. Jonas Söderström • 2023 Erik Wellander När satserna på detta

  sätt blåsas upp och ordmassan alltså ökas utan motsvarande ökning av tankeinnehållet, så blir följden, som vid all in fl ation, en värdeminskning.” Ur Riktig svenska, 1939 (s 145) ’’
 32. Jonas Söderström • 2023 George Orwell Never use a long

  word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out.” Ur Rules for the English language (1946) ’’
 33. Jonas Söderström • 2023 Vidare skulle ett vaksamt öga hållas

  på över fl ödiga adjektiv; endast sådana skulle tolereras som meddelade verkliga upplysningar, däremot inga för grannlåtens eller den rytmiska fyllnadens skull. Giv mig en stil, tänkte jag, där substantiv och verb äro adekvata och där, utom i speciella fall, inga förstärkningsord behövas.” ”Hur ’Röde orm’ blev till” (från essäsamlingen Folk som sjöng) Frans G. Bengtsson ’’
 34. Jonas Söderström • 2023 Var det ett lyckat recept? Tja

  … • 1998 röstades Röde orm fram till 1900-talets tredje mest betydelsefulla svenska bok i SVT. • Ungefär samtidigt blev den sjua i bibliotekens omröstning om århundradets svenska böcker. Utkom 1941 och 1945
 35. Jonas Söderström • 2023 Onödiga förstärkningar (adverb) • Vi har

  arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 36. Jonas Söderström • 2022 Se upp för synonympar • Vid

  kommunövergripande projekt träder X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 37. Jonas Söderström • 2022 • att utveckla och presentera idéer

  och förslag. • [illustrera] potentiella tillgångar och möjligheter • du behöver utveckla och konkretisera din ide • rätt verktyg och metoder • att strategiskt och e ff ektivt utveckla • medvetenhet kring en situation och beslutsfattande • för investerare eller stakeholders • en föränderlig och oförutsägbar värld • komplexa situationer och oväntade problem • konkretisera [och] kunna realisera idéerna • skapa trygghet och tillit • designar och anpassar • möta förväntningar och mål
 38. Jonas Söderström • 2022 Undvik tårta på tårta Blixtsnabba bankrusningar

  har kännetecknat den oreglerade globala fi nansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. en utredning pågår för närvarande, en pågående process på förhand uppgjord fl era olika skäl Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess (skriv till exempel ’medan texten växer fram’) Det fi nns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga Entreprenören Måns X har tagit en tillfällig paus från näringslivet.
 39. Jonas Söderström • 2023 Byråkratsvenska? Honliga exemplar av domisticerade former

  av Gallus kan trots grav visuell funktionsnedsättning normalt prestera problemfritt i lokaliserandet av små enheter av ett cerealt födoämne. Faktiskt inte!
 40. Jonas Söderström • 2023 X-stad kommun har god tillgång på

  en väl utbyggd och högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbe fi nnande. Den första veterinärstationen startades redan 1931. Idag styrs verksamhetens av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länsstyrelsens inspektion. Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktionsnedsättningar. Dessa kan ibland förefalla allvarliga, men varje åtgärd vidtages i sådana fall för att säkerställa att nedsättningen inte ska hämma djurets möjlighet att bibehålla sina väsentliga och artunika beteenden. Man tillser till exempel att djuret har förmåga att ska ff a sitt foder, och kan därigenom trygga en hög livskvalitet för djuret. Ängslig utförlighet Mer så!
 41. Jonas Söderström • 2023 Viktigast för begriplighet 1. Rubrik som

  tydliggör 2. Det viktigaste först 3. Info i punktlistor 4. Ny tanke – nytt stycke 5. Mellanrum mellan stycken 6. Mellanrubriker som förklarar 7. Generöst radavstånd 8. Ingress, sammanfattning av text
 42. Jonas Söderström • 2022 Viktigast för begriplighet (2) 9. Korta

  rader 10.Inte för små bokstäver 11.Fetmarkerade ord i början av nytt stycke 12.Bilder som förtydligar innehållet 13.Info som fi lm 14.Uppläsningsmöjlighet 15.Viktiga ord i fetstil 16.Undvik avstavningar 17.Undvik förkortningar 18.Breda marginaler
 43. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Rulla eller klicka?

  Frågan om man bör dela upp materialet på många, korta sidor eller ha längre sidor som måste rullas har debatterats hett. Enligt äldre undersökningar verkade användare föredra korta sidor. Men sedan dess har mängden gra fi k på sidorna ökat kraftigt, med längre laddningstider som följd. Detta kan sannolikt vara skälet till att nyare undersökningar tyder på att användarna föredrar att rulla sidor i stället. Rullning är dessutom ett accepterat arbetssätt när vi själva skriver på datorn, i ett ordbehandlingsprogram.
 44. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Rulla eller klicka?

  Frågan om man bör dela upp materialet på många, korta sidor eller ha längre sidor som måste rullas har debatterats hett. Enligt äldre undersökningar verkade användare föredra korta sidor. Men sedan dess har mängden gra fi k på sidorna ökat kraftigt, med längre laddningstider som följd. Detta kan sannolikt vara skälet till att nyare undersökningar tyder på att användarna föredrar att rulla sidor i stället. Rullning är dessutom ett accepterat arbetssätt när vi själva skriver på datorn, i ett ordbehandlingsprogram.
 45. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Läsaren rullar hellre

  än klickar Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor. Nyare undersökningar tyder på att läsarna föredrar att rulla längre texter i stället. Enligt äldre undersökningar verkade läsarna föredra korta sidor. Att webbsidor idag har många fl er bilder, annonser och animationer, vilket gör laddningstiden längre, har troligen ändrat detta. Att rulla är dessutom ett bekant arbetssätt, som läsarna är vana vid från till exempel ordbehandlingsprogram. Det blir också besvärligt att skriva ut en text om den är uppdelad på många sidor. ”accepterat arbetssätt” > bekant arbetssätt ”mängden gra fi k” > många fl er bilder, annonser och animationer
 46. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Läsaren rullar hellre

  än klickar Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor. Nyare undersökningar tyder på att läsarna föredrar att rulla längre texter i stället. Enligt äldre undersökningar verkade läsarna föredra korta sidor. Att webbsidor idag har många fl er bilder, annonser och animationer, vilket gör laddningstiden längre, har troligen ändrat detta. Budskapet går fortfarande fram
 47. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Läsaren rullar hellre

  än klickar Dela inte upp materialet på alltför många, korta sidor. Nyare undersökningar tyder på att läsarna föredrar att rulla längre texter i stället. Budskapet går fortfarande fram
 48. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först? En omställning hos

  aktörerna till en ny bygg- och förvaltningsprocess med gemensamt ansvarstagande för att nå slutkundens önskemål … 1. … har inte kunnat genomföras. 2. … har redan genomförts. 3. … måste eftersträvas. 4. … är önskvärd. 5. … är knappast möjlig.
 49. Jonas Söderström • 2023 Det viktigaste först Aktörerna måste sträva

  efter att ställa om till en ny bygg- och förvaltningsprocess, med gemensamt ansvarstagande, för att nå slutkundens önskemål. Aktörerna har inte kunnat ställa om till en ny bygg- och förvaltningsprocess, med gemensamt ansvarstagande, för att nå slutkundens önskemål. Aktörerna har redan ställt om till en ny bygg- och förvaltningsprocess, med gemensamt ansvarstagande, för att nå slutkundens önskemål.
 50. Jonas Söderström • 2023 Kom ihåg / sammanfattning • Tänk

  efter: är det här inifrån-perspektivet? • Lyfter du fram värdet / huvudsaken för läsaren? • I rubriker, underrubriker och mellanrubriker? • I textens början? • I meningar? • Har du startat onödigt djupt eller onödigt mjukt? •
 51. Jonas Söderström • 2023 Kom ihåg / sammanfattning • Leta

  efter ”när det gäller”! • Abstraktionshöjare • Substantivsjuka • Finns det passiva formuleringar som kan bli aktiva? • Finns det opersonliga konstruktioner som kan göras mer direkta och konkreta? • Se upp med onödiga förstärkningar och dubbleringar.
 52. Jonas Söderström • 2024 Måndag April 29 Målgrupper (forts) L

  ä nkar. UX Research Onsdag Maj 8 Onsdag April 17 Genomgång uppgift 2. Skriva för effekt. Målgrupper inom UX. Onsdag April 24