Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #7 • Inkluderande design tors 2 mars • UX Writing vt 23 • Nackademin

Träff #7 • Inkluderande design tors 2 mars • UX Writing vt 23 • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

March 22, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande design

  som skapar tillgänglighet
  Trä
  ff
  #7 • Onsdag 22 mars
  Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag
  • Lite repetition


  • Story!


  • Inkluderande design


  • WCAG …

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign är strängt taget två saker:
  Utforma så

  det viktiga
  framhävs, och
  helheten blir tydlig
  och lättolkad.
  2
  ”Chunka”
  , ordna, märka
  1
  Empatisera, tänka.
  Rensa bort trivialt

  och överflödigt.
  Förstå vad som

  är viktigt för
  mottagaren.

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  att dela upp informationen

  i lagom stora och meningsfulla bitar,
  ”Chunka”
  informationen med vettiga etiketter
  (rubriker) eller utmärkande drag
  (bilder, färg, symboler),

  så vi förstår vad de betyder för oss
  Märka
  dem i en vettig följd,

  med en tydlig hierarki
  Ordna

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Innehållet

  är viktigare än
  etiketterna!

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Ikoner kan ha

  nyttiga budskap

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande design

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Tryck på skärmen!
  ’’ ’’

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Tryck på skärmen!
  🤷

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  🤷
  👵

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Röd signalfärg


  Synliga lappar


  Gul signalfärg


  Sträcker sig mot användaren


  ”Ta mig!”

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  Håll här
  Lägg något
  här

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  ”Signifiers??”
  ???
  Huh?
  Va?

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar


  Inget ”ta mig!”


  Ingen text ”tryck här

  för nummerlapp” …
  Ingen bild…
  Tryck på den blåa randen!

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar


  Inget ”ta mig!”


  Ingen text ”tryck här för
  nummerlapp” … ingen
  bild…
  Ärrvävnad!

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Apotek

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Optiker

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Postkontoret

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  ”Men så svårt är det väl inte…”

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  • … den som inte kan
  svenska perfekt


  • … den som har immiga
  glasögon på grund av
  regn ute


  • … den som är stressad


  • … den som är på
  vårdcentralen för första
  gången


  • … den som har torr hud
  🤷
  👵
  De mest sårbara – svårt med
  språket, svårt att gå –

  var de som drabbades!

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  "….jag personligen hade inte
  tänkt att det faktiskt kan vara
  fysiskt omöjligt att använda en
  pekskärm på grund av till
  exempel torra
  fi
  ngertoppar"

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Funktionsnedsättning
  https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv
  nedsättning av fysisk, psykisk
  eller intellektuell
  funktionsförmåga”
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Funktionsvariation
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Funktionshinder
  Individens förmågor
  Omvärldens krav
  {
  Funktions-


  hinder
  Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande design –

  att minska trösklar

  i omvärlden
  Individens förmågor Omvärldens krav
  Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Tillgänglighet är ett

  mått på slutresultatet:

  bättre eller sämre
  Individens förmågor Omvärldens krav
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Programvara och system skall
  vara lämpligt utformade med
  hänsyn till arbetsuppgiftens
  krav och användarens
  förutsättningar och behov.
  Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  • Webbdirektivet –

  den europeiska standarden EN 301 549.


  • Lagen om tillgänglighet till digital
  o
  ff
  entlig service
  Jonas Söderström • 2022
  https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  “Visst, men vi behöver
  inte tänka på tillgänglighet.


  Vår målgrupp för den här appen
  har inga handikapp.”

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Det vet du inte, grabben
  Starr

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2022
  ” ’My speech is slow, and I slur some words’,

  said Dagmar Munn, a retired wellness
  instructor who has amyotrophic lateral
  sclerosis.


  ’Although I am careful to enunciate

  and carefully pronounce a command,

  the device stops listening by my second word.

  I just can’t speak fast enough to satisfy

  the preset listening time,’ Ms. Munn said.”
  NY Times 22 sep 2021

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Companies have usually engineered voice
  technology to cater to uninterrupted speech
  from “the average North American English
  voice,” said Frank Rudzicz, associate professor
  at the University of Toronto who studies
  speech, language and arti
  fi
  cial intelligence. As
  a result, diverse speech patterns sometimes
  sound foreign to voice-enabled devices.


  In other words, companies have rarely
  prioritized those of us whose speech doesn’t
  match what engineers assume to be the norm.
  https://www.nytimes.com/2021/09/22/opinion/voice-assistants-accessibility-disability.html

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Funktionsnedsättningar är olika
  Rörelse
  Armlös Skada Nybliven förälder
  Touch / tap!

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Kognitiva funktionsvariationer
  Permanent


  • Autism / ADHD-spektrum


  • Dyslexi


  • Utvecklingsstörning


  • Hjärntrötthet (permanent?)


  Tillfällig


  • ”Pollenhjärna”


  Situation


  • Utvakad på grund av kolikbarn


  • Kognitiv överbelastning (stress)

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  “Visst, men vår målgrupp är
  genomsnittsanvändarna.”

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022
  Källa: Per Axbom

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Källa: Per Axbom

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  Exkludering på
  fl
  er sätt

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Inkludering är mer än anpassning
  till funktionsvariationer …
  … det kan också gälla innehåll.


  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Förutsätt inte att alla vill
  fi
  ra Mors dag

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2022
  Förutsätt inte
  att alla vill
  fi
  ra
  Fars dag …

  … ge
  möjlighet

  att avstå

  (opt-out)

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Användbarhet
  ”Tillgänglighet”

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Användbarhet
  ”Tillgänglighet” Användbarhet
  ”Användbarhet”

  är illusionen

  av att det
  fi
  nns

  en bred normalitet.

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  …inte bara
  unga vita
  män
  Design för alla Användbarhet

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  …inte bara
  unga vita
  män
  Inkluderande
  design
  Användbarhet

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Rekommenderad läsning:


  Katrine Marçal:

  Att upp
  fi
  nna världen

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Paus till
  16.05!

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Inkludering för text

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Att tolka och förstå:

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Minska kognitiv belastning
  Läsning är ingen naturlig aktivitet!

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  25 % har svårt att läsa
  • På en vecka ökar befolkningen ökar med 1 340
  personer. Största delen av ökningen – 1 000
  personer – beror på invandring (minus utvandring).
  42 % av vuxna
  svenskar når

  inte upp till nivån
  ”goda läsare”


  De
  fi
  nition: Klara av att
  söka efter information i en
  lång, komplex text, tolka
  innehållet och dra
  slutsatser (nivå 3 av 5).
  Källa: PIAAC-studien, 2013, SCB (stort antal OECD-länder)

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  25 % har svårt att läsa
  • På en vecka ökar befolkningen ökar med 1 340
  personer. Största delen av ökningen – 1 000
  personer – beror på invandring (minus utvandring).
  100 % har ont om tid

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Verktyg , riktlinjer, resurser
  Utformning: Riktlinjer i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)


  Innehåll: Kommande klarspråksstandard (ISO)


  Språkrådet ( isof.se )


  Begriplig text ( begripligtext.se )

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  isof.se


  begripligtext.se
  Några Klarspråks-resurser:

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Riktlinjer för tillgänglighet:


  WCAG 2.1 (2.2, 3.0)


  (”vee-kagg”)
  A AA AAA

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  • https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  ”Gör så här”
  Sex posters från gov.uk

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  Men länkar
  Det regnar småspik
  Regnet känns

  som kalla spikar

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  contrastchecker.online


  accessible-colors.com


  contrastchecker.com
  Dålig kontrast,
  svårläst text

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  WCAG om kontrast
  • Textens kontrast mot bakgrund

  ska vara minst 4,5:1.


  • Stor stil,


  • större än 18 p, eller


  • fetstil större än 14 p


  ska ha en kontrast på minimum 3:1.

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  Undantag
  • Ren dekoration eller inaktiva


  • Incidental: Text or images of text that are part of an inactive user interface
  component, that are pure decoration, that are not visible to anyone, or that
  are part of a picture that contains signi
  fi
  cant other visual content, have no
  contrast requirement.


  • Logotyper


  • Logotypes: Text that is part of a logo or brand name has no minimum
  contrast requirement.

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Var försiktig med
  text i bild eller på
  rörig bakgrund
  unionen.se

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023
  Bilden mörktonad
  under texten

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  Det som är bra
  för personer
  med funktions-
  nedsättningar

  är oftast också
  bra för alla.
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  WCAG om textstorlek
  • Minst 16 punkter för huvudsaklig text (brödtext)


  • 16 punkter ≈ 21 pixlar


  • Ingen de
  fi
  nitiv riktlinje,

  men en genomgående rekommendation

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2023
  WCAG om övriga textattribut
  • Radavstånd minst 1,5 gånger textens storlek (grad).


  • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger

  textens storlek.


  • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger

  textens storlek.


  • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2023
  Fyra nödvändiga pusselbitar för ”tillgänglighet”
  Rätt
  inklusion
  Rätt
  innehåll
  Rätt
  design
  Rätt
  kod

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 86. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 87. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 88. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 89. Jonas Söderström • 2023
  Blivande klarspråksstandard (?)
  • Relevant: läsarna ska få den information de behöver.


  • Lätt att hitta i: Läsarna ska lätt kunna hitta
  informationen de behöver.


  • Begriplig: Läsarna ska lätt kunna förstå informationen.


  • Användbar: Läsarna ska lätt kunna använda
  informationen.

  View Slide

 90. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 91. Jonas Söderström • 2023
  • Patricia Moore: Design for all –

  The Lifespan Design Challenge (YouTube)


  • 25 min


  • https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0

  View Slide

 92. Jonas Söderström • 2023
  Måndag


  April
  3
  Inifrån-
  perspektiv,
  mer klarspråk
  Genomgång
  uppgift 1
  Klarspråk

  och krångligt
  språk
  Rubriker,
  ingresser
  Onsdag


  Mars
  29
  Vecka 13
  Onsdag


  April
  5
  Vecka 14
  14.00–16.00
  Mars
  27
  Måndag

  View Slide